• 2.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     •  Milí druháci a rodičia! 

                         Ak budete potrebovať, môžete mi  volať, písať správu na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com alebo na Messenger. Môžeme sa dohodnúť aj na individuálnom učení cez videohovor na messengeri. Vždy po skončení spoločného online stretnutia som k dispozícii až do 13,00 hod., prípadne aj v inom čase podľa vzájomnej dohody.

      Spoločné online stretnutia sú každý deň o 10:00 hod., pripojíme sa dvakrát. Rozvrh je takýto:

      ·         Pondelok – matematika, slovenský jazyk

      ·         Utorok – slovenský jazyk, matematika

      ·         Streda  -  matematika, slovenský jazyk

      ·         Štvrtok – slovenský jazyk, prvouka

      ·         Piatok – anglický jazyk,

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      ·         20.4. – Dorozumievame sa  – online + s. 85 + PZ s. 41/1,2,

      ·         21.4. – Píšeme listy - online + s. 87/6

      ·         22.4. – Píšeme listy – online + PZ s. 48/1,2

      ·         23.4. - Píšeme listy – online + PZ s. 49/3, 4

      ·         24.4. – Písanie – Písmeno T – s. 14 + s.15/6

       

      ČÍTANIE

      ·         s. 90 – 91– Rozprávka o repe, Jarný podvečer v lese

       

      PRVOUKA

      ·         23.4. – Chov živočíchov a úžitok z nich -  online  –  s. 67 – 69

       

      MATEMATIKA

      ·         20.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 27/2,3

      ·         21.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 29/1,3

      ·         22.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 30/3, 31/3

      ·         23.4. – Porovnávanie úsečiek, meranie úsečiek – PZ s.9

       

      Anglický jazyk 

      Milí rodičia,

      máme tu nový týždeň a spoločne s Vami ho pomôžeme deťom zvládnuť.  Pokračujeme v lekcii 2. Pre deti bude dobrým pomocníkom v učení aj náš slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný, ktorý si deti majú priebežne dopĺňať. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (výslovnosť písmen a slov, repovačku, hádanku i báseň na čítanie). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu najmä na tie hry. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 Písmená abecedy e - h

      - U s.17:

      Dnes si doplníme ďalšie písmenká:
       cv.1 – hlásky a písmená E, F, G, H: E – „letr í, e, eg“, F – „letr ef, f, fig“, G – „letr dží, g, gout“, H – „letr eič, h, hät“. Hlásky aj písmenká si zopakuj, skús aj striedavo, či si si ich zapamätal(a) (nahrávku máš v prílohe)

      Pismenka_2.roc._-_U_s.17-1.mp3


      cv.2 – repovačková pesnička, skúsiť si dať reperský rytmus a hovoriť vety (alebo si pusti nahrávku z prílohy): „Aif got än eg, e, e, eg. Aif got ä fig, f, f, fig. Ajf got ä gout, g, g, gout. Ajf got ä hät, h, h, hät.“,

      Repovacka_2.roc._-_U_s.17-2.mp3


      cv.3 – Nájsť cestičku pre kozičku „Woc hes d gout got?“ Čo má kozička?), POZOR! Do knižky nepísať, robiť si len prstom – „fig, eg, hät, gout, gout, hät, fig“. (nahrávku máš v prílohe)

      hadanka_2.roc._-_U_s.17-3.mp3


      Cv.4 – skús si prečítať vety o obrázku (presne opisujú, čo je na obrázku) a ústne pohľadajú slová s E, F, G, H na začiatku slova,
       

      - PZ s.17:

      Teraz si to vyskúšaj v pracovnom zošite:
      cv.1 – prečítaj písmenko, pomenuj obrázky (tak zistíme, či ich vieš) a vymaľuj obrázok, ktorý má rovnaké písmenko na začiatku, ako bolo písmenko v krúžku,
      cv.2 – doplň chýbajúce písmeno na začiatku slova,
      cv.3 – doplň chýbajúce písmeno vo vetách (Pamätáš si ich z knižky? Skús a potom si to over.),
      cv.4 – spoj veľké a malé písmeno.

       

      24.4.2020 Moje obľúbené veci

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s.18:

      cv.1 – pomenuj všetky veci na obrázku, môžeš doplniť aj farbičku,


      cv.2 – skús si prečítať básničku o Holly a prelož si ju (pomôž si slovníčkom, máš ho vzadu v PZ, je to ale aj o tých obrázkoch, čo tam vidíš). Dokázal(a) by si o sebe povedať, aká je tvoja obľúbená hračka, farbička a zvieratko po anglicky? Skús.

      Basen_2.roc._-_U_s.18-2.mp3


       cv.3 – prečítaj si znova básničku a povedz, čo mala Holly obľúbené.


      - PZ s.18:

      Cv.1 – je to tá báseň z knihy, teraz máš určiť, ktorá veta je T – „trú“ (pravdivá) a F – „fóls“ (nepravdivá) ,
      cv.2 – prepíš slovíčka do správneho okienka (toys – boli hračky, colours – farbičky, animals – zvieratká):
      Si šikulka, celý týždeň máš za sebou.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_V._2.roc.docx

       

     • 4.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • PRÍRODOVEDA

      22.4.2020 Živočíchy spoločenstva lúk

      • U s.83 - dokončenie živočíchov + poznámky (pozri v prílohe)
      • U s.84/5 - tajnička

      24.4.2020 Opakovanie - Spoločenstvo lúk

       

      VLASTIVEDA

       20.4.2020 Rimavská Sobota s okolím

      23.4.2020 Rožňava s okolím

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia, 

      máme tu nový týždeň a spoločne s Vami ho pomôžeme deťom zvládnuť.  Pokračujeme v lekcii 12. Pre deti bude dobrým pomocníkom v učení aj náš slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný, ktorý si deti majú priebežne dopĺňať. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (výslovnosť slovíčok, pesničku, samohlásku u, repovačku i text na čítanie). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu najmä na tie hry. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 – Príprava na oslavu

      - U s.88: 

       cv.1 – ide i činnosti, ktoré robíme pre oslavou svadby: „meik ä keik, woš d ká, braš mai her (slabé r), teik foutous, čúz ä dres“. Slová si viackrát zopakuj (nahrávku máš v prílohe), všímaj si aj, ako sa to píše a posnaž sa to naučiť,

      Slovicka_4.roc._-_U_s.88-1.mp3

      cv.2 a 3 – pieseň si prečítaj, pokús sa ju preložiť, pomôž si slovníčkom v PZ vzadu (pomôžu ti aj obrázky pri pesničke, je to o tých činnostiach pred svadbou), pri spievaní pesničky si skús vymyslieť aj vlastné pohyby (nahrávku máš v prílohe)
                      DVD – Unit 11 – words, song

      Piesen_4.roc._-_U_s.88-2.mp3


      - PZ s.88:

       cv.1 – spoj dvojice slov, ktoré k sebe patria,
       cv.2 – vyber a zakrúžkuj správne slovíčko a prepíš ho do vety.

       

      23.4.2020 – Hláska „u“ v slovách

      - U s.89:

      Dnes zistíme, ako sa mení výslovnosť samohlásky u, ak za ňou ide e
      cv.1 – slovíčka: „ú – džún, ú – flút, ú – tjúb, ú – kjúb“. Zopakuj si to aspoň dvakrát (nahrávku máš v prílohe). Slovíčka si prelož podľa obrázku alebo podľa slovníčku v PZ vzadu,

      Hlaska_u_4.roc._-_U_s.89-1.mp3

      cv.2 – repovačková pesnička, skús si dať reperský rytmus a hovoriť slová, jasné, že môžeš nahodiť svoje skvelé pohyby do rytmu (nahrávka je v prílohe)

      Repovacka_4.roc._-_U_s.89-2.mp3

      cv.4 – skús ústne doplniť, aké písmeno chýba v slove (a čo keby si sa nepozeral na prvé cvičenie?)
                      DVD – Unit 13 – phonics


      - PZ s.89:

      cv.1 – poskladaj z písmeniek správne slovo a napíš ho,

      cv.2 – skús doplniť repovačku (overíme si tvoju pamäť), až potom si ju skontroluj podľa učebnice,

      cv.3 – zakrúžkuj slová s u_e (je 1) a podčiarkni slová s u (sú 2),
      cv.4 – slová z cv.3 si prepíš do správneho okienka.

       

      24.4.2020 – Práca s textom: Party

      - U s.90:

      Dnes si precvičíme slovíčka z tejto lekcie priamo v príbehu. Tak poďme na to:
       cv.1 – pozri sa na obrázok a pomenuj činnosti, ktoré osoby robia (niektoré vieš aj po anglicky),

      cv.2 – prečítaj si text a prelož (pomôž si slovníčkom v PZ vzadu, nájdi si lekciu 12, v niečom ti pomôže aj ten obrázok, čo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina),

      Text_4.roc._-_U_s.90-2.mp3

      cv.3 – prečítaj text znova a ústne skús odpovedať na otázky,


      - PZ s.90:

      cv.1 – prečítaj si text a skús si ho preložiť (opäť ti pomôže slovníček v PZ, prípadne sa opýtaj maminy alebo tatina),

      cv.2 – ak si dobre čítal(a), budeš vedieť, ktoré slovo vo vete je nesprávne. Zakrúžkuj ho a vetu prepíš so správnym slovom.
      Ak si sa dostal(a) až sem, gratulujem, ďalší týždeň máš za sebou. Si šikulka.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_V._-_4.roc.docx


      INFORMATIKA

      Rodiny Usporiadaných na dovolenke. akademiaalexandra.sk - lekcia 23 - odkaz - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=197

     • 5.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     •  

      MATEMATIKA  

      20.4. – online hodina o 11:00

      21.4. – pracovný zošit str. 34/cv. 16,  str.35/cv. 19, str. 36/cv. 1

      22.4. – pracovný zošit str. 36/cv. 2,3 + str. 37/cv.4,5 (POZNÁMKA:keď počítaš DESATINU, vydelíš dané číslo DESIATKOU,keď počítaš STOTINU, vydelíš dané číslo STOVKOU,.....)

      23.4. – pracovný zošit str. 37/cv. 6,7,8,9

      24.4. – online hodina o 9:00

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      21.4. Antonymá – slová s opačným významom – online hodina – do zošitov – nadpis + poučka str. 108.

      22.4. - do zošitov z literatúry – Matej kráľ a bača + vypíš postavy a ich vlastnosti.

      23.4. - online hodina – dú si povieme počas hodiny.

      24.4. - Prečítaj si časť z Tvojej obľúbenej knihy – v zošite si na čistú stranu napíš autora, názov, vypíš postavy.

       

      BIOLÓGIA

      1. HODINA
       1. Vodné cicavce – prečítať v učebnici na str. 77 -78
       2. Pozrieť prezentácie 5.A_Cicavce_1.ppt5.A_Cicavce_2.ppt
       3. Napísať poznámky na konci prezentácie Cicavce 1
       4. Str. 78 – Uvažuj a odpovedz – otázka č. 3 – odpoveď napísať do zošita, mailu, wordu..... a poslať do piatku 24. 4 na domanicka@zsdomaniza.sk
      2. HODINA
       1. Opakovanie – vodné stavovce
       2. Vypracujte test a pošlite do piatku 24.4
       3. 5.A_test_stavovce.doc

      Takže do 24.4 treba poslať dve úlohy – odpoveď na otázku z učebnice a vyplnený test.

       

      GEOGRAFIA

      1.     Život vo vysokých pohoriach – učebnica str. 66 – 67, prac. zošit str. 44

      Ako poznámky k učivu si zapíš, čo je v knihe na str. 67: Zapamätajte si

       

      2.     Úloha

      Na zopakovanie prírodných krajín posielam v prílohe tabuľku. Správne ju doplň a pošli mi naspäť v termíne do 24.4.

                 Príloha: tabuľka: 5 typy krajin

      g_5_typy_krajin.xlsx

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo

     • 6.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • MATEMATIKA  

      20.4. – online hodina o 10:00

      21.4. – učebnica str. 54/cv. 4 – narysovať do zošita (náčrt s označením daných prvkov + presná konštrukcia)

      22.4. – online hodina o 10:00

      23.4. – učebnica str. 54/cv.8 b,c - narysovať do zošita (náčrt s označením daných prvkov + presná konštrukcia) + PZ 37/3c

      24.4. – preštuduj a odpíš si do zošita ružové a zelené poučky z učebnice zo str. 55, vyber si 2 trojuholníky z cvičenia 12 na str.55 (urob náčrt a presnú konštrukciu – riešenie pošli na paholik@zsdomaniza.sk do 26.4.)


      SLOVENSKÝ JAZYK


      1. HODINA
       1. Literatúra
        1. V dokumente ,,litera“ – posielam poznámky, tie si dopíšete k poznámkam Princ a bedár 6.A_litera.docx
        2. V tom istom dokumente je 5 otázok, na ktoré odpoviete písomne a pošlete do piatku 24.4
      2. HODINA
       1. Literatúra
        1. Prečítať str. 92-96 v učebnici Rázus - Maroško
      3. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1.  str. 72 -73 v učebnici – Citoslovcia – prečítať a napísať zelenú poučku
      4. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1. Opakovanie tem. celku – pripraviť učebnice a zošity
        2. Online v útorok 21.4 o 14,oo
      5. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1. Písomne vypracovať a poslať do piatku 24.4.:
         1. 73/ 7 v učebnici
         2. Pl citoslovcia – posielam (po kliknutí na šípku sa vám ukážu možnosti, z ktorých si vyberiete) 6._A_citoslov(1).docx

      BIOLÓGIA

      • Online vo štvrtok 23.4 o 14,oo
      • Zopakujeme si stavbu rastlinného tela a stavbu húb, pripravte si zošity a učebnice


        GEOGRAFIA

      Nové učivo: Juhovýchodná Ázia – učebnica str. 86 – 88,

                           prac. zošit str. 43, poznámky nájdeš v pošte      FYZIKA

      Hustota pevných látok. Písomne vypracovať úlohy 1 a 4/str. 84.

      Preštudovať na internete -

      http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hmotnost_hustota_plynov_jednotkova_meranie_hustoty_merna_tiaz_objem_plyny.html

      https://oskole.detiamy.sk/clanok/hustota-pokusy


      TECHNIKA

      Iné technické materiály. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 36 - 38.

      Písomne vypracovať úlohy: str. 39 - ZISTI SVOJE VEDOMOSTI - všetkých 10 úloh.

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť drevenú hračku - hotový výrobok rád odmením.


      OBN 

      Obec, v ktorej žijem – projekt – vytvor prezentáciu o svojej obci – 7 snímok a pošli mi ju na mail dizova@zsdomaniza.sk


      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo


     • 8.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      - úlohy cez outlook a počas online hodín.

       

      GEOGRAFIA

      Prešli sme 3 kraje západného Slovenska.

      Na tento týždeň mám pre  Vás takúto úlohu:

      Priprav plán jednodňového školského výletu po západnom Slovensku tak, aby si vybral 5 lokalít, ktoré navštívime. Svoj výber lokality zdôvodníš, čo nás tam čaká.

      Naplánuj trasu výletu čo najefektívnejšie, aby sme cestovali z miesta na miesto logicky, teda sprav okruh, ktorý začne aj skončí v Domaniži.

      Spracovanú úlohu mi zašli na posúdenie v termíne do 24.4.

       

      FYZIKA

      Dráha pohybu. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 157 - 160. Vypracovať úlohy  1, 2, 3/str. 160 a 161.

      Preštudovať na internete -

      https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-e7699eb8-51d3-45e0-a027-b5fbe7b28a8a?userResourceContext=false

       

      BIOLÓGIA

      • Rozmnožovanie a vývin živočíchov – prečítať a napísať poznámky

       

      CHÉMIA

       

      1. HODINA
       1. Str. 65 – 67 – prečítať a spoznámkovať
      2. HODINA
       1. Soli
        1. Online streda 22.4. o 15,00
        2. Presné a detailnejšie pokyny na Teams-e

      RUSKÝ JAZYK

       

      Počasie

      - str. 76 : prečítať si vety pod obrázkami,

      - str. 76 : odpísať do zošita 3 vety pod obrázkami a naučiť sa ich.

       

      TECHNIKA

      Podnikanie. Úloha na 2 hodiny. Vymyslieť si svoj vlastný podnikateľský zámer (druh podnikania, prípadne firmu) a vyrobiť o tom prezentáciu na 6 snímkov. Čiže vyrobiť prezentáciu, v ktorej spropagujete svoju vymyslenú firmu - spravíte si reklamu.

       

       

     • 9.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • MATEMATIKA

      - výučba online podľa rozvrhu

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      - úlohy cez outlook a počas online hodín.

       

      GEOGRAFIA

      V učebnici na str. 56 je tabuľka 10 významných miest Ameriky, my si k nim pridáme 1, aby sa každému ušlo iné mesto.

      Na internete nájdite zaujímavosti o pridelenom meste a spracujte ich do:

      -         prezentácie / 9 snímkov/

      -         alebo ako wordovský dokument na str. A4. / aj s pridanými 1 -2 obrázkami/

                 Bližšie informácie nájdeš v pošte.

       

      BIOLÓGIA

       

      • Prečítať učivo na str. 94 – 95 a dopísať poznámky (tie, čo ste robili ako pojmovú mapu, toto učivo ešte patrí k tomu)
      • Vypracovať priradený test do 25.4. (ale až po hodine v stredu)
      • V stredu o 16.00 online hodina – zopakujeme si str. 90 95

       

      CHÉMIA

       

      • Prečítať si učivo na str. 65 – 66  Čistiace a pracie prostriedky
      • Napísať si poznámky
      • Prečítať si text, ktorý posielam (je to z knihy z roku 1979, ale stále aktuálneJ
      • Navrhnúť pokus, ktorým overíte účinok saponátu na povrchové napätie vody (Pozorujeme  a skúmame – to spodné na str. 65) a poslať do 24.4
      • DOBROVOĽNE urobiť pokusy a poslať výsledok (foto, video, komentár...)
      • Pozorujeme a skúmame 1 na str. 65
      • https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus21.htm
      • https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus22.htm

       

      FYZIKA

      Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 93 - 95. Vypracovať úlohy 1 - 5/str. 95 a 96.

       

      TECHNICKÉ PRAKTIKÁ

      CNC stroje.

      Preštudovať na internete -

      https://www.dailyautomation.sk/cnc/

      https://www.dailyautomation.sk/cnc-7-informacii/

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť drevenú hračku - hotový výrobok rád odmením.

     • 1.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • Veľkonočné prázdniny skončili, čakajú nás ďalšie rôzne úlohy.

      1) Šlabikár:

      - str. 45: text čítame dva dni, pretože je dlhý a vysvetľujeme si slová, ktorým nerozumieme, zároveň si zopakujeme z prvouky dni v týždni str.45/4, vyfarbíme dni, keď nechodíme do školy

       

      2) Písanie:

      - str. 19, precvičujeme ešte písmeno f,F,

      - do malého zošita Písanie odpíš prvú vetu zo Šlabikára str.45.

       

      3) Matematika:

      - str.32,33

      - Počítacie tabuľky str.78/1, zopakovať počítaníe do 10.

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      AITEC vydavateľstvo | Matematika pre prvý stupeň základných škol

      AUTORI. Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania, v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

      www.aitec.sk

      Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2.časť

       

      NBV

      Posielam link, môžete si pozrieť:)

      https://www.youtube.com/watch?v=2UbtFzm46fo&t=710s

     • 2.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • Milí druháci a rodičia! 

                  Pokračujeme spolu v našom netradičnom učení. Už sme si celkom zvykli na naše pravidelné online stretnutia každý  deň o 10:00 hod. Samozrejme, okrem víkendu. J Budeme v tom pokračovať a pridávam vám aj to, čo by ste mali urobiť doma.
                  Zadané úlohy sú povinné, musia ich urobiť všetci, aby sme sa mohli posunúť ďalej. To je minimum, ktoré by mal každý zvládnuť. Ostatné cvičenia si môžete urobiť, keď budete mať čas a hlavne chuť. J Ak ich neurobíte, nič sa nestane. Týka sa to hlavne matematiky. Samozrejme, niektoré múdre hlavičky chcú urobiť ešte viac. Máte príležitosť pobaviť sa s matematikou v Zbierke úloh, tam si môžete robiť akékoľvek cvičenia, ktoré vás zaujmú. Určite sa také nájdu!

                  Matematika je teraz najdôležitejšia, venujte sa jej najviac. Na druhom mieste je slovenský jazyk, nezabudnite si občas napísať aj cvičný diktát. A nezabudnite na najlepšieho kamaráta – knihu. Ak vás nezaujmú texty v čítanke, čítajte akúkoľvek knihu. Môžete mi 
      o prečítanom nakresliť pekný obrázok. Ak si urobíte z prvouky projekt o mravcoch alebo včelách alebo akomkoľvek domácom zvieratku, pošlite mi jeho fotku na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com. Projekty odmením známkou 1 v prvouke.  J          
                  Predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova teraz nie sú dôležité. Ak bude pekne, tak si vonku zašportujte, zaspievajte si s maminou peknú pesničku alebo si zatancujte, prípadne si nakreslite obrázok alebo vyrobte niečo zaujímavé. Ak sa vám niečo pekné podarí, môžete mi zase poslať fotografiu.

                              Ak budete potrebovať, môžete mi  volať, písať správu na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com alebo na Messenger. Môžeme sa dohodnúť aj na individuálnom učení cez videohovor na messengeri. Vždy po skončení spoločného online stretnutia som k dispozícii až do 13,00 hod., prípadne aj v inom čase podľa vzájomnej dohody.

      Spoločné online stretnutia sú každý deň o 10:00 hod. Rozvrh je takýto:

      • Pondelok – matematika
      • Utorok – slovenský jazyk
      • Streda  - matematika
      • Štvrtok – slovenský jazyk a prvouka
      • Piatok – anglický jazyk

      SLOVENSKÝ JAZYK

      • 15.4. – Blahoželanie – PZ s. 47/1,2,3
      • 16.4. – Opakovanie - online + s. 83/2
      • 17.4. – Opakovanie - s. 83/5

      ČÍTANIE

      • s. 88 – 89 – O troch grošoch

      PÍSANIE

      • písmeno S – s. 12/celá,  s.13/6

      PRVOUKA

      • 16.4. – Spoločenstvo včiel  a mravcov – zopakujte si, ak sa dá – pozorujte v prírode mravce a včielky – urobte si aspoň 1 projekt, ak ste ho ešte neurobili

      MATEMATIKA

      • 15.4. – online Porovnávanie + príklady na sčítanie
      • 16.4. – Meranie a rysovanie – Zbierka úloh s. 40
      • 17.4. – Počítanie do 100 – Zbierka úloh s. 39

       Anglický jazyk 

      Milí rodičia,

      máme tu opäť čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Pokračujeme v lekcii 2. Deti nech naďalej využívajú pri učení slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný a nech si ho postupne dopĺňajú (vymaľujú v obrázkovom a podčiarknu v slovnom). V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

      17.4.2020

      Milé deti,

      dúfam, že ste si cez prázdniny dobre oddýchli, tak sa teraz opäť pustíme do roboty.

      - U s.16: Dnes si doplníme ďalšie hračky:


                      cv.1 – slovíčka: „kait, baik, trein, geim, skútr (slabé r)“ (nahrávku slovíčok máš aj v prílohe). Slovíčka si ukazuj v knižke, viackrát zopakuj, popros maminu alebo tatina, nech ti ukazuje na rôzne obrázky a ty to skús pomenovať, nezabudni sa pozrieť, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J, jasné, že tieto hračky si môžeš skúsiť aj znázorniť pantomímou,

      Slovicka_2.roc._-_U_s.16-1.mp3


                      cv.2 – pieseň si prečítaj a prelož si ju (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L2, pomôžu ti aj obrázky, ak niečo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina). Ak máš možnosť, pusti si pesničku a skús si ju zaspievať. (Dala som ti ju do prílohy). Ak chceš, môžeš si túto pesničku zaspievať aj doplniť rôznymi pohybmi.

      Piesen_2.roc._-_U_s.16-2.mp3


                      stránka z OxforduSongs – Unit 2: Toys, toys, toys!


      - PZ s.16: cv.1 – obtiahni chýbajúcu časť obrázku a napíš, aká je to hračka,
                   cv.2 – pohľadaj v trojsmerovke všetky hračky, pomôžu ti pri tom obrázky. Potom slovíčko zakrúžkuj a prepíš ho pod správny obrázok (začiatok slova ti pomôže si spomenúť). Nezabudni si slová aj čítať, overíš si, či si nezabudol (nezabudla) výslovnosť.
      Pre dnešok hotovo.  

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_IV_2.roc.docx

       

     • 4.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • VLASTVEDA

      16.4.2020 - Lučenec s okolím

      PRÍRODOVEDA

      15.4.2020 - Rastliny spoločenstva lúk

      • prečítaj si U s.81, porovnaj čakanku a nevädzu - U s.80/4
      • urob si malý herbár (pozri v prílohe)
      • Moj_herbar.docx

      17.4.2020 - Živočíchy spoločenstva lúk

      Kluc_odpovedi_z_PDA_pre_rodicov_IV.docx

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

         máme tu opäť čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začíname ďalšiu lekciu 12. Deti nech naďalej využívajú pri učení slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný a nech si ho postupne dopĺňajú (vymaľujú v obrázkovom, napíšu slovo a podčiarknu v slovnom). V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, video, vety z gramatiky). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      16.4.2020 Oslavy

      Milé deti,

          dúfam, že ste si cez prázdniny dobre oddýchli, tak sa teraz opäť pustíme do roboty.

      - U s.86:

      Dnes začíname tému You´re sleeping! „júr slípin (nosové n)“ – vy ste spiaci. Výslovnosť slovíčok máš v nahrávke v prílohe. Tak poďme na to:

      cv.1 – Slovíčka k téme Celebrations – „selibreišn“ (oslavy): „wedin (nosové n), gests, keik, braid, bänd, inviteišn“. Slovíčka si ukazuj v knižke, viackrát zopakuj, popros maminu alebo tatina, nech ti ukazuje na rôzne obrázky a ty to skús pomenovať, nezabudni sa pozrieť, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,

      Slovicka_4.roc._-_U_s.86-1.mp3


      cv.2 – je naša pesnička - repovačka, kde každé slovo opakujeme 3-krát a danú vec si znázorňujeme, pohyby sú na tebe. (Repovačku máš aj v prílohe.)

      Pesen_4.roc._-_U_s.86-2.mp3

       

      cv.3 – prečítaj si text a prelož si ho (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L12, pomôžu ti aj obrázky v príbehu, ak niečo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina). Ak máš možnosť, pozri si aj príbeh (máš ho v prílohe). Ak chceš, môžeš si tento príbeh aj zahrať.

      video_4.roc._-_U_s.86-3.mp4


      stránka z Oxfordu (hore uvedená) – Stories Unit 12: You´re sleeping!, (je to aj v prílohe)


      - PZ s.86:

      A teraz si precvič, čo si sa naučil (naučila)

      cv.1 – nájdi a zakrúžkuj novú slovnú zásobu,
      cv.2 – vyplň tajničku podľa obrázkov.
      Hotovo.

       

      17.4.2020 Prítomný priebehový čas

      - U s.87:

      cv.1 – pripomeň si príbeh z minulej hodiny, pohľadaj v texte činnosti, ktoré robili ľudia počas svadby

      cv.2 – prečítaj si vetu a vysvetli podľa obrázka (Ide o činnosti, ktoré prebiehajú práve teraz, práve teraz na videu ja tancujem s priateľmi („ajm dánsin (nosové n) wid frendz“), my sledujeme video („Wír wočin ä vidiou“), ona je tortu („šís ítin d keik“), ony sa rozprávajú („deir tókin“). Vyjadríme to tak, že za osobu dáme is alebo are – záleží na osobe – a sloveso na konci musí mať ing. V otázke sa pýtame, čo robia práve teraz. „Wot ár jú duin (nosové n)?“ Čo robíš (robíte)? „Woc ší duin?“ – Čo ona robí? „Woc dei duin?“ – Čo oni robia?), pozri si aj U s.127 – Unit 12, prečítaj si a skús si ústne doplniť chýbajúce časti,

      cv.3 – povedz, čo sa má doplniť do viet, všimni si, čo je na obrázku Downloads - Listen at home 1-37 (Sú to vety, otázka a odpoveď – je to aj v prílohe)

      4.roc._U_s.87_-_Otazka_a_odpoved.mp3


      - zošit:  Čo robíme práve teraz
       
                  
      What are you (they) doing? Čo ty/vy (oni) robia?
                    I´m /We´re (They´re) singing. Ja/My (oni) spievajú (sú spievajúci).
                    What´s he (she) doing? Čo on (ona) robí?
                    He´s dancing. On tancuje (je tancujúci).
      Farebne si napíš nadpis a dôležité slová podľa učebnice U s.127/Unit 12.

       

      - PZ s.87:

      Teraz si overíš, či to už vieš:
      cv.1 – pozri sa na obrázok. Usporiadaj slová do otázky, napíš ju správne a podľa obrázku odpovedz. Pomôž si slovami z okienka.


      Super. Týždeň máš za sebou. Zvládol (zvládla) si to.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_IV_4.roc.docx

     • 6.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      6.A_SJL_(2).docx

      MATEMATIKA

      15.4. - online hodina (link aj ID nezmenené)

      16.4. - učebnica str. 53/ cvičenia 1,2 + odpísať do zošita ružovú aj zelenú poučku

      17.4. - učebnica str. 54/ cvičenia 5,6 + odpísať do zošita ružovú aj zelenú poučku

      (do 17.4. poslať na mail paholik@zsdomaniza.sk zadanie s narysovanými výškami trojuholníkov)      

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Úlohy sú zadané na obdobie  od 15.4 - 24.4

      1. Lekcia 4  Food -Revision

      zopakovať si gramatiku z lekcie 4 podľa PZ str. 69-70/4.1-4.6 a slovnú zásobu z lekcie 4 podľa PZ  str. 77/ 4A-4D

      2. Vypracovať  z učebnice  písomne do zošita Revision 4 str.54/1,2,3,4,5.

      3. Vypracovať   písomne v PZ  Progress check 4  str.42-43/1,2,3,4,5,6-I can

       

      FYZIKA

      Hustota pevných látok. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 81 - 84.

       

      BIOLÓGIA

      6.A_BIO_(2).docx

       

      NBV

      Posielam link, môžete si pozrieť:)

      https://www.youtube.com/watch?v=2UbtFzm46fo&t=710s

       

     • 7.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      15.4. zadania poslané každému na mail

      16.4. SJL58/4, 59/5,7 pisomne

      17.4. online hodina o 13.00

       

      MATEMATIKA

      15.4. - online hodina o 11:00  (link aj ID nezmenené)

      16.4. - PZ str. 33/ cvičenia 13,14,15 (+ dopracovať predchádzajúce zadané cvičenia na trojčlenky, nie všetci mali splnené)

      17.4. - online hodina o 11:00  (link aj ID nezmenené)

       

      FYZIKA

      Látka a teplo. Výpočet tepla. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 86 - 88. Nakresliť obrázok 59/str. 87.

       

      ANGLICKÝ JAZYK

       

      Úlohy sú zadané na obdobie  od 15.4 - 24.4

      1. 2D Kids. Jame’s party - učebnica str. 26/1–   prečítať, preložiť a pochopiť text a slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/2D Jame’s party– slovná zásoba.

      2.Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str. 26/ cv.2 – doplńte mená  na základe textu, 27/3a – spojte časti 1-8 a a-h a utvorte zaužívané spojenia na základe prečítaného textu, 3b- napíšte slovenský ekvivalent – preklad pre spojenia, 3c-napíšte vhodné zuživané spojenie k situáciam 1-8,

      3.Opísať gramatické tabuľky z PZ na str.69/2.1 spolu s použitím budúceho času „ will“ v bodoch a,b,c a str. 69/2.5  spolu s vysvetlením  použitia blízkeho budúceho času „going to“ pod tabuľkou , preštudovať   si celé vysvetlenie gramatiky a následne písomne do zošita vypracovať  na str. 27/cv.5c,cv.7,cv.8.

      3.Vypracovať  v PZ písomne  2D Jame‘s party  str.20-21/1,2,3,4,5-

      BIOLÓGIA

      7.A_BIO_(2).docx

      CHÉMIA

      7.A_CHE_(1).docx

       

      TECHNIKA - 7. A - obe skupiny

      Základy ručného opracovania technických materiálov - drevo a kovy Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 77 - 83 (od Vŕtanie).

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

       

     • 8.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      15. 4. 2020 – nezabudnite mi poslať vypracované DÚ z minulého týždňa.

      16. 4. 2020  - prečítať Denník – M. A. Beňovský . Str. 77 – 79. Do zošitov – Denník – vedieme si ho, zachytáva udalosti v časovom slede. Samostatne napísať lit. druh, formu, žáner a základné informácie o M.A. Beňovskom.

      17.4. 2020 – online hodina – úlohu si povieme na hodine.

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Úlohy sú zadané na obdobie  od 15.4 - 24.4

      1. Lekcia 2 Fame and fortune / 2A Movies  - učebnica str. 20/2–  prečítať, preložiť a pochopiť text a slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/2A  Movies – slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.20/1 a 2a,b

      2.  Prepísať do zošita gramatické tabuľky z PZ str. 69-70/2.1 spolu s vysvetlením použitia predprítomného času v častiach a,b pod tabuľkami  +  predprítomného a minulého času 70/2.2 a,b

       – vysvetlenie gramatiky  si preštudovať si a následne  vypracovať  písomne do zošita cvičenia z učebnice str. 21/ cv.4 a,b,  cv 5a, cv,7.

      3.Vypracovať  v PZ str.14-15/2A Movies  1,2,3,4.5,6,7.

       

      MATEMATIKA

      15.4. - prepočítať do zošita prvé štyri príklady z odkazu: http://www.testokazi.sk/riesenie-uloh-na-kruznicovy-obluk-a-kruhovy-vysek.html

      Riešenie úloh na kružnicový oblúk a kruhový výsek - TESTOKAZI = 7 777 riešených príkladov s komentárom

      Matematické úlohy robili žiakom vždy problém. Na stránke TESTOKAZI nájdeš viac ako 5 000 vyriešených úloh. A nie je to len "suchý" postup riešenia, ale je to celé okorenené mojim komentárom. Ak sa chceš naučiť riešiť úlohy, a nielen slovné, hurá na TESTOKAZI. Na tejto stránke nájdeš : riešené úlohy na kružnicový oblúk a kruhový výsek

      www.testokazi.sk

      16.4. - online hodina o 11:00 (link aj ID sú nezmenené), nachystať si uhlomer, pravítko, ceruzku, kružidlo

      17.4. - PZ str. 28/ cv. 4,5,6,7

      BIOLÓGIA

      8.A_BIO_(2).docx

       

      CHÉMIA

      8.A_CHE_(1).docx

       

      Fyzika 

      Rýchlosť pohybu. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 150 - 155. Vypracovať úlohy 1, 2, 3/str. 156.

      Preštudovať na internete -

      http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/draha_okamzita_rychlost_poloha_posunutie_priemerna_trajektoria_vektor_velkost_rychlosti_vysledna_vzdialenost_vztazna_sustava.html

     • 9.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • MATEMATIKA

      - online výučba

      SLOVENSKÝ JAZYK

      15. 4. 2020 – nezabudnite mi poslať vypracovanú DÚ z minulého týždňa.

      16. 4. 2020 – online hodina – úlohu si povieme na hodine + prečítajte si – Literárna výchova – str. 77 - 80. Do zošitov: lit. druh, forma, žáner. + Výber umeleckých prostriedkov ovplyvňujú: postavy, dej, prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva. - vysvetlíme si na hodine:)

      17. 4. 2020 – online hodina – úlohu si povieme na hodine.

      Fyzika 


      Vedenie elektrického prúdu v plynoch. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 91 - 92. Vypracovať úlohy 1 a 2/str. 93.

       

      CHÉMIA

      9._A_CHE.docx

       

      ANGLICKÝ JAZYK

       

      Úlohy sú zadané na obdobie  od 15.4 - 24.4

      1. 5C  Caring for the environment- učebnica str. 60/1–   prečítať, preložiť a pochopiť text. Slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 77/5C  Caring for the environment – slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.60/2- opravte tvrdenia, 61/3- nájdite správnu definíciu slova , 61/4-odpovedzte podľa textu na otázky, ktoré sme si zostavili, 61/7a – utvorte vlastné odpovede na otázky v cvičení

      3.Vypracovať písomne  v PZ str.48-49/ 5C  Caring for the environment  cvičenia 1,2,3,4.5,6.

      Technické praktiká 

      CNC stroje. Preštudovať a spoznámkovať prezentáciu.

      CNC_stroje.pptx

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť drevenú hračku - hotový výrobok rád odmením.

     • OZNAM

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Online výučba bude prebiehať do stredy 8.4.2020.

      Od 09.04.2020 - 14.04.2020 majú žiaci Veľkonočné prázdniny. Oddýchnite si, načerpajte nové sily a chuť do učenia v tomto náročnom období. Toto obdobie je náročné nie len pre Vás, žiaci, ale aj pre Vás, vážení rodičia, pretože svojim deťom pomáhate so vzdelávaním. Patrí Vám naše veľké poďakovanie.

      Toto obdobie je zložité aj pre nás učiteľov. Je pre nás prioritou prispôsobiť sa momentálnej situácii aj technickým možnostiam rodičov a žiakov. Všetci sa snažíme, aby sme túto formu vzdelávania zvládali v čo najväčšej  pohode a zdraví. 

      Online  výučba bude pokračovať od stredy 15.4.2020, podľa rozvrhu na Online výučbu.

      SPOLU TO ZVLÁDNEME!

     • 1.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • 1. A 

      Pracujeme pravidelne každý deň. Všetky zošity už máte doma a preto môžeme spoločne pokračovať.

      1) Šlabikár:

      - str.38: využijeme stranu výchovne o zdraví a zdravej výžive, zahrajte si tajnú matematiku a 38/3 označ alebo vyfarbi to, čo môžeš nájsť na ľudskom tele,

      - str. 39: rozdeľ si text na polovicu, pretože je dlhý, vyznač farebne slová s ch, nakresli, s akými hračkami sa rád hrávaš,

      - str.40: pracuj podľa pokynov v Šlabikári, toto by mali zvládnuť samostatne,

      - str.41: text je dlhý, môžeme ho čítať dva dni, ide aj o porozumenie textu a správnu intonáciu viet. Na konci vety, pri bodke hlas klesá, učíme sa nadýchnuť a pokračovať.

      2) Písanie:

      - str. 13,14,15,16,

      - do malého zošita Písanie -  napíš názvy zvierat zo Šlabikára str.41.

      3) Matematika:

      Trošku musíme pridať v matematike, pretože sme ju mali v škole, ale je to všetko ľahké a hravo to zvládneme: str.21,22,23,24,25, 26,27,28. Ak by ste dačo nevedeli, posielam link na hotové strany.

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2. časť

      Zbierka úloh: ľubovoľné strany na opakovanie do 10.

      4) Prvouka:

      Rozhovor, čo vidím na obrázku str.33/4 a 33/5. Prečítať Moje poznámky a odpísať do malého zošita posledné dve vety/ môžu si do zošita urobiť obyčajnou ceruzou čiary alebo skúsiť písať s podložkou, ktorú im vyrobíte /.

      Ďakujem a prajem všetkým veľa trpezlivosti!

       

      NBV 1.A

      - pokračujeme v konaní dobrých skutkov a v modlitbách:) Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to nebude taký problém:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

      Anglický jazyk 

       

      Milí rodičia,

      chcem sa Vám poďakovať za Vašu záslužnú prácu, aj za množstvo trpezlivosti, ktorú vynakladáte pri učení s Vašimi deťmi. Chápem, že je to pre mnohých z Vás náročné, preto sa snažím napísať učivo pre deti čo najzrozumiteľnejšie. Stačí, keď budú postupovať podľa návodu, ktorý im v úlohách dávam. Vás prosím, aby ste ich skontrolovali a boli im oporou pri ich samoštúdiu. Pre deti píšem približnú výslovnosť bez fonematických značiek, aby sa im to ľahšie učilo. Opakujem, že je to len približná výslovnosť vzhľadom k tomu, že nie všetka výslovnosť sa dá prepísať do slovenskej podoby. Ako pomocníka odporúčam využívať aj naďalej DVD (Unit 3 – Sounds and letters, Numbers, Story, Song), ktoré majú v učebnici, prípadne stránku Oxfordu, kde sú niektoré cvičenia z učebnice (príbehy, pesničky, hlásky). Pre ľahší prístup prikladám stiahnuté zvukové súbory cvičení z učebnice, i video. Dúfam, že spoločnými silami zvládneme aj tieto ďalšie dva týždne. Držme si palce.  A ešte jedna drobnosť týkajúca sa rodičov žiakov z 1.B. Dátumy, ktorý píšem, sú dátumy hodín 1.A. U Vás je tento dátum posunutý o 2 dni, takže hodinu zo 7.4. majú až po Veľkej noci, čiže 16.4. Je na Vás, či s deťmi angličtinu robíte v deň, aký ho píšem, alebo v iný. Ďakujem za pochopenie. 

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

      31.3.2020 - Písmeno a hláska H, h, I, i

      - U s. 26: Dnes sa naučíme ďalšie 2 nové písmenká. Už ich budeme vedieť 9. Super. Sme šikovní. Tak poďme na to:  
                       cv.1 – obtiahni písmenká H, h a I, i. Použi 2 pastelky. Jednu na H, h a druhú na I, i. Nezabudni obtiahnuť aj písmenko v slove pri obrázku. Teraz si to prečítame: „H, h, h – hät, h – hórs (také slabučké r).“ „I, i, i – insekt, i – il“, 
                       cv.2 – skús si zaspievať jednoduchú pesničku, popros maminku alebo tatinka, nech ti ju pustia, ak nemôžu, tak si zaspievaj aj sám (sama) a melódiu si vymyslieť. Ideme na to: „Luk ät d hórs (slabučké r) wid ä hät, hät, hät, h, h, h, ä hät, hät, hät. Luk ät di insekt, ic il, il, il, i, i, i, ic il, il, il“, 
                       cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 3 si odlep písmenko g, h, i. Povedz si, ako sa obrázky povedia po anglicky a nalep len správne písmenko. Pozor, ku každému obrázku lepíš len 1 písmenko, to správne, inak by ti nevyšlo pod ďalšie dva obrázky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti to skontrolovali. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila). 


      - PZ s.26a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite: 
                       cv.1 – obtiahni písmenko H, h, I, i a pokús sa napísať ostatné samostatne, 
                       cv.2 – obtiahni prvé písmenko v slove, nezabudni si slová aj zopakovať podľa obázku, 
                       cv.3 –vymaľuj iba písmenká, čo sme sa dnes naučili, H, h, I, i. Farbička je na tebe. A je to hotové.

       

      24.3.2020 – Opakovanie - Hračky

      - U s.27: 

      Dnes si zopakujeme všetko, čo sme sa naučili o hračkách. Poobzeraj sa okolo seba a skús pohľadať hračky, ktoré sme sa učili. Ak nenájdeš všetko, nevadí. Spomeň si, ako sme si ich znázorňovali. Nauč maminku alebo tatinka, ako sa tieto hračky povedia po anglicky. Potom si prikry dekou hračky, čo máš pripravené. Daj ruku pod deku a nahmataj hračku. Skús podľa hmatu uhádnuť, čo to je. Opýtaj sa: „Woc dis?“ „Ic ä ...“ (napríklad „tedy“) Teraz popros maminku alebo tatinka, aby si niečo nahmatali oni. Ty budeš hádať. Pýtaj sa: „I zit ä plein?“ Ak uhádneš, tak ti povedia: „Jés, i is“. Ak nie, povedia: „Nou, it iznt.“ A ty skús hádať znova.
                       Za odmenu, že si bol taký šikovný (taká šikovná) môžeš si pozrieť príbeh o Bilym. Môžeš si ho potom skúsiť aj zahrať.


      - PZ s.27: A tu máš vyriešiť záhadu, kto má aký darček. cv.1 – vyber si 3 pastelky a urob cestičky pre „Rousy, Tima a Bilyho“. Pomôž im zistiť, čo dostali. Obrázky si môžeš aj vymaľovať. Pri obťahovaní cestičky si opakuj: „Woc dis. Woc dis....“ A na konci: „Ic ä ... (balún, papit, plein)“. 
       

      Hotovo! Prajem Ti krásnu Veľkú noc, po anglicky Easter – „ístr“ (slabé r), oddýchni si, pozri si rozprávky v televízii a nezabudni sa ísť poprechádzať aj do prírody. A s čokoládou to nepreháňaj, aby Ťa nebolelo bruško.

      video_1.roc._U_s.27.mp4

      slovicka_1.roc._U_s.22-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.26-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.25-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.24-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.23-2.mp3