• O PROJEKTE

    •  

      

     Erasmusplus KA2 - Strategické partnerstvá pre školy

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

                                                          

     Našej škole bol schválený medzinárodný projekt Erasmus + s názvom Food and culture: getting to know each other at the table - jedlo a kultúra: spoznávame sa pri stole.

     Počas dvoch rokov trvania projektu máme možnosť zapojiť žiakov do medzinárodných aktivít spojených s priamou komunikáciou s rovesníkmi v anglickom jazyku. Na našich žiakov čaká množstvo zaujímavých aktivít, ako komunikácia s rovesníkmi z iných krajín cez Skype, návšteva partnerských škôl, výmena tradičných receptov, pestovanie byliniek, príprava zdravých jedál, návšteva zaujímavých miest, písanie blogov, natáčanie videí ... Projekt je určený predovšetkým pre žiakov vo veku 10 – 12 rokov.

     Téma:  Jedlo a kultúra: spoznávame sa pri stole.

     Partnerské krajiny: Slovensko, Chorvátsko - Buie, Taliansko - Conselve

     Trvanie projektu:  je 24 mesiacov. Projekt začína 01. 09. 2018 a končí 31. 08. 2020.

     Ciele projektu:

     • Interkultúrne vedomosti a porozumenie
     • Rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku
     • Zahrnutie európskej a svetovej perspektívy z národného a miestneho hľadiska
     • Zvýšiť medzikultúrnosť zameranú na rešpektovanie rôznorodosti
     • Vyjadrenie vlastnej kultúry a spoznávanie ostatných

      

     Hlavným cieľom projektu je zamerať sa na dopad vyučovacích metód, techník, štruktúr vyučovacích hodín na našej škole a aj v našich partnerských krajinách na žiakov.

      

     Aktivity: