• Rada školy

    • Rada školy

     Rada školy je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom vedenia školy. Spolupráca sa uskutočňuje v zmysle Štatútu RŠ.


     Členiovia:

     Predseda:  Mgr. Iveta Slížová

     Pedagogický zamestnanec: Mgr. Miroslav Brveník

     Podpredseda: Alena Augustínová

     Zástupcovia rodičov: Ing. Barbora Jung

                                          Petra Kardošová

                                          Blanka Kardošová

     Zástupcovia zriaďovateľa:  Ing. Marián Augustín

                                                   Ing. Ľubica Kopecká

                                                   Miroslav Kvaššay