• Získané kredity k 1.9.2013

    • Získané kredity za kontinuálne vzdelávanie

     Informácia v zmysle § 47a, ods. 13 a § 61a ods. 10 Zákona 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o znení a doplnení niektorých zákonov

      /stav k 1.1.2018/

     Uznane_kredity_k_1.5.2019.pdf