• Súčasné projekty

    • Projekty :

     • Národný projekt Digitálne vzdelávanie - Digipedia,
     • Národný projekt Planéta vedomostí,
     • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva,
     • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Finančná gramotnosť do škôl,
     • Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami,
     • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania,
     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplynňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,

      

     Projekty pre žiakov:

     • Zdravá škola
     • Detský čin roka
     • Moja família
     • Adopcia na diaľku 

     Milí žiaci, v novembri 2013 prebiehal v našej škole ( v rámci hodín náboženstva) projekt Adopcia na diaľku. Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť zoznámiť sa so životom detí v Indii. Videli sme, v akých ťažkých životných podmienkach žijú a aké náročné je pre nich dosiahnuť vzdelanie. 

     Slovenská katolícka charita ponúka možnosť adoptovať si niektoré z detí v Indii a formou zasielania finančnej pomoci mu pomáhať  v jeho živote.
      Na základe vášho záujmu o tento projekt sme sa rozhodli, s podporou pani riaditeľky, že si ako škola tiež adoptujeme jedno z detí. SKCH nám vybrala chlapca. Volá sa Jenith Gowdru. Má jednu mladšiu sestru. Vďaka vašej ochote zriecť sa nejakých financií, ktoré dostanete od rodičov na sladkosti a rozhodnete sa ich dať Jenithovi, tento náš brat môže mať zabezpečenú všestrannú starostlivosť, materiálnu pomoc a hlavne možnosť vzdelania, dôležitého pre jeho budúcnosť. 

     Každý mesiac ( na poslednej hodine náboženstva) bude pripravená pokladnička, do ktorej môžete vhodiť svoj finančný dar pre Jenitha. Samozrejme prispievať môžu všetci, ktorí sa takouto formou chcú zriecť a pomôcť Jenithovi. Zozbierané prostriedky budú zasielané na jeho osobný účet. 

     V mene nášho spoločného bračeka Jenitha Vám všetkým ďakujeme za vašu ochotu zriecť sa niečoho pre dobro iného.