• 1.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     •  Milí prváčikovia!

      Začíname pracovať pravidelne každý deň, aby sme nezabudli to, čo vieme a aj sa čosi naučili. Keďže niektoré zošity máte v škole, určite máte doma papiere a písať môžete aj na ne.

      1) Šlabikár:

      - str.35: prečítaj si básničky a nakresli nejakú postavu, o ktorej si čítal,

      - str. 36: všímaj si a čítaj slová s ia, ie, iu,

      - str.37: prečítaj si Kvietok, rozdeľ si text na polovicu, pretože je dlhý, vyznač farebne slová s ia, ie, iu, nakresli kvietky, ktoré poznáš, veľkými tlačenými písmenami napíš, ako sa volajú. Nezabudni svoje výtvory vkladať do euro obalu, aby sme si ich v škole mohli pozrieť.

      2) Písanie:

      Odpíš každý deň jeden riadok slov zo str.36/2 zo Šašoviniek.

      3) Matematika:

      - každý deň si napíš 10 príkladov  do 10,

      - precvičuj si čísla do 20, pred, za, porovnávanie < , >.

      4) Prvouka:

      Pokračujeme rozhovorom o vode str.32/ 2,3. Do malého zošita napíš nadpis Voda / písaným/ a nakresli alebo nalep obrázky, kde doma využívame vodu.

      Poprosím rodičov, aby mi poslali svoje mailové adresy na iveta.slizova@gmail.com , ďakujem.

      Prajem všetkým pokojné dni v kruhu svojich blízkych.

       

      NBV

      môžeme stále využívať stránky uverejnené minulý týždeň. Úloha: skúsme urobiť nejaký dobrý skutok, ktorým poteším Boha i blížneho ( rodičov, súrodencov...) (pomodlím sa, pomôžem, poteším….)Nezabúdam: modlitba+dobré skutky + sv. omša (stále len v TV).

     • 1.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     • Máme pred sebou voľné dni a preto budem veľmi rada, keď sa pohráte a naučíte sa nejakú novú hru, ktorú si potom v škole všetci zahráme. Samozrejme si nezabudnite opakovať písmenká, ktoré sme sa naučili, využite staré čísla časopisu Vrabček. Opisujte si slová, vety a básničky. Počítajte príklady do 10. Skúste vymyslieť rozprávku o rastlinkách, ktoré sme si posadili. Už sa na ňu teším. Nezabudnite ísť na slniečko, ktoré nám dáva zdravie a radosť.

      NBV

      Spolu s rodičmi si môžu vypracovať niektorú z katechéz https://dku.abuba.sk/katechezy – napríklad katechézy na nedeľu,  na youtube si môžu  pozrieť niektoré z biblických príbehov pre deti https://www.youtube.com/results?search_query=biblick%C3%A9+pr%C3%ADbehy+pre+deti

      alebo si môžu vytlačiť a vymaľovať biblické obrázky – na internete ich je viac – napr.

      https://www.google.sk/search?sxsrf=ALeKk03C2mECGh5NiZmlX_fTHgYTr3c1vw%3A1584356098472&source=hp&ei=AltvXvzJGp6Ck74P0JmKwAQ&q=biblick%C3%A9+omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD&oq=biblick%C3%A9+oma&gs_l=psy-ab.1.1.0l2j0i22i30l4.1280.4329..7891...1.0..0.366.3126.0j2j8j2......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131.-mYfwoZBpdo

      Nezabúdajme na modlitbu a prejavy lásky k Bohu, sebe i blížnemu. Nedeľné sväté omše sledujeme a zapájame sa do nich - napr.  TV LUX.

       

      Anglický jazyk 1. ročník

      Milí rodičia, pri učení angličtiny u prvákov ide o prácu s obrázkami na stránke, kde si deti ukazujú na obrázok, či na slovo (aj keď ho nevedia prečítať) a hovoria si po anglicky, čo to je. Pri učení využívame aj znázorňovanie (napr. dievča ukazujeme na sebe ako dlhé vlasy, gitara ako na nej hráme). Výslovnosť fonematických značiek (napr. ə, æ) máte na papieri, ktorý ste dostali na začiatku školského roka. Pri učení využívajte aj DVD (Unit 3 – Sound and letters, Numbers), ktoré je v učebnici, pomôže s výslovnosťou pre tých, ktorí nevedia anglicky. V zátvorkách Vám uvádzam len približnú výslovnosť, niektoré slová je ťažké presne zapísať do slovenskej výslovnosti. Pri práci Vám určite pomôže aj internet, či rôzne hry, ktoré nájdete.  Odporúčam stránku Oxfordu, odkiaľ sú aj naše učebnice. https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      17.3.2020 - Písmeno a hláska G, g

      - U s. 24: cv.1 – obtiahni G, g, výslovnosť „g, g, gə:l (niečo ako gérl, len to r je nie silné), gita: (gitár, slabé r),
                       cv.2 – opakovať si g, g, g, „gérl, gérl, gérl“, g, g, g, „gitár, gitár, gitár“, „gérl vit æ (dať pusu dole ako pri a, ale povedať e) gitár“,
                       cv.3 – nalepiť nálepku g (je vzadu v učebnici), zakrúžkovať všetky g v okienku,
                        cv.4 – urobiť cestičku od „gérl“ ku „gitár“ cez písmenká G, g
      - PZ s.24: postupovať obvyklým spôsobom, ako pri iných písmenkách (cv.1 – obtiahnuť všetky g, cv.2 – obtiahnuť a napísať, cv.3 – obtiahnuť prvé písmeno, cv.4 – vymaľovať iba G, g)

      24.3.2020 – Čísla 7, 8

      - U s.25: cv.1 – obtiahni čísla, použi 2 ľubovoľné pastelky, výslovnosť „sevn, eit“, postupne počítaj „ka: - ká“ a „bəlu:n - balún“, koľko ich je – How many („hau meni“) – ide o preopakovanie čísel do 8
                       cv.3 – „sə:kl – sérkl, slabé r“ „d eit ká“ – zakrúžkuj 8 autíčok, „sevn balún“ – sedem balónikov, použi pastelky z cv.1
      - PZ s.25: cv.1 – obtiahnuť a napísať čísla, cv.2 – spočítať a napísať číslo, cv.3 – vymaľovať len číslo  „sevn“ a „eit“   

       

     • 1.B trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     • PIATOK 20.3. 2020

      SJL- dočítaj text KVIETOK šlabikár str. 37. Cez víkend dotrénujte hlasné čítanie, správnu interpunkciu (zníženie hlasu pri bodke na konci vety, práca s hlasom pri priamej reči...) V texte farebne vyznačte bodky,výkričník,otáznik -deti vedia akou farbou (pri čítaní si to lepšie uvedomia).

      Začíname čítať s porozumením,preto skúste odpovedať šlabikár str. 37/5 

      MAT- PZ str. 22 číslo 13

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      Parádny nápad posielam od Miňa Oravíka v prílohe- nazbieral kamienky, vymaľoval ich a teraz s nimi počíta.

       

      ŠTVRTOK 19.3. 2020

      SJL/

      Čítanie- Šlabikár str. 36/ 4 prečítaj a vyfarbi zvieratká (sú tam ťažšie slová, dbajte na správne slabikovanie- slabiky sú farebne odlíšené)

                  Hlasné čítanie Šlabikár str 37 polovičku textu KVIETOK (dnes čítať po obrázok kvetinky)

      Písanie- (čítala som,že sa deťom moc nechce ) Dnes si dáme oddychovku! Do čistého zošita (veľký, cvičný) napíš prvých 5 písmen abecedy. A, B, C, D, E ku každému písmenku nakresli obrázok, čo ti toto písmenko pripomína, na čo sa ti podobá. Video Daniela Heviera vám ukáže našu DÚ (prvá minuta a pol). Kreslenú abecedu pošlite na kontrolu. Môžete ma vyhľadať aj na messengeri-ak sa vám lepšie,rýchlejšie odfotí telefónom (maľovaná dievčinka s rúškom foto to som ja).

      https://www.youtube.com/watch?v=jIgZeGgYaYk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PVXe88Ts65jsevoAqcp86SjqE7EH-cfU4p85hZ5hM6QwFVmFJmDTQ-hU

      ANJ/ Máte DÚ na stránke školy od pani učiteľky

      Prvouka/ V prílohe posielam náš projekt- Rastlinkám sa darí, polievame,prekladáme... 

      Preberáme živú a neživú prírodu- pracovná učebnica str. 31 Pozorujte obrázky, porozprávajte kde je na nich všade voda a v akej forme (sneh, ľad, vodná para, dážď, námraza, rosa). Kde sa v prírode voda nachádza- potok,rieka,jazero, more, podzemná voda. Na obrázkoch vyfarbi všetky formy vody. (ak pôjdete von o tomto sa kľudne porozprávajte pri potoku, jazierku... najlepšie si zapamätajú)

      Teším sa na ABECEDU! Prajem pekný štvrtok. 

       

      STREDA 18.3. 2020

      SJL : Šlabikár str.36 cv. 1,2 SLOVÁ s ia, ie,iu 

      ČÍT/

      Naučte deti správne čítať dvojhlásky: Aj keď je napísané ia, ie,iu - vždy vyslovujeme  ako ija,ije,iju  : žiaci- žijaci, krieda- krijeda...  Zjednodušene vedieť, že i vyslovujeme ako j (ia= ja, ie=je, iu=ju) 

      PÍS/

      Šlabikár str.36/3 nauč sa písať tlačeným písmom dvojhlásku v slove - vždy je spolu v jednom okienku, nesmiem ju oddeliť ČIAPKA, KOŠIEĽKA, MALIAR, ĽUDIA,RIADITEĽ, TRIEDA, ŽIACI, VIAC...

      Do písanky napíš 5 slov s dvojhláskou ia,ie,iu.

      MAT/ PZ str. 21 

      Nauč sa písať číslo 12- pozor na medzeru medzi číslom! (nie 121212  )

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      TSV/

      zopakuj si na koberci stoj na lopatkách- SVIEČKU :) 

       

      UTOROK 17.3. 2020

       SJL: Napíš dve vety čo som dnes robil, videl,zažil, s čím som pomohol? ... :) 

      ČÍT:  Prečítaj si básničku a porozprávaj sa o nej s rodičmi 

      Básnička, ktorá môže pomôcť deťom (a rodičom) nasadiť si rúško ľahšie.

      ČAROVNÉ RÚŠKO

      Dve gumičky za ušká,noštek, ústa do rúška.

      Mám zakrytú pusinku, stále vidím maminku.

      Usmieva sa očami,svet sfarebnel rúškami.

      Keď kráčame spoločne,môžme dýchať bezpečne.

      Noštek mám vždy schovaný,usmievam sa očami.

      Všetky deti, dospelí, rúškami opekneli.

      Robia to pre babičku,dedka, tetu, sestričku.

      Rúškom druhých chránime, veď sa predsa ľúbime.

      #ZK2020 #SpoluToZvládneme

      Zobraziť ukážku videa YouTube Červenuo jablčko

       

      MAT : Na prechádzke vonku nazbieraj 11 kamienkov ( počítajte príklady do 10 + - )

      HUV:  Posielam video mojej kamarátky - cvičíme na HUV s deťmi ľudové piesne zo spevníčka-  Slávik Slovenska 

      Už vieme zaspievať "Bodaj by vás..." a dnes skúste ČERVENÉ JABĹČKO 

      https://youtu.be/lRqf_t_Au5U

      PONDELOK 16.3 2020:

      SJL- Šlabikár str. 35  ČÍT: Prečítaj Rozprávkový svet (zamerajte sa na čítanie de,te,ne,le, di,ti,ni,li- môžete si ich žltou pastelkou zakrúžkovať). 

      PÍSANIE: do opičkového zošita odpíš prvé štyri riadky z textu Rozprávkový svet

      MAT: PZ str.20  (Posielam Vám link na vypracovaný PZ z matematiky,kde si môžete kontrolovať správnosť vypracovaných úloh. )

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      TSV: Choď na 30 min von- na dvor- zacvič si rozcvičku, poskáč, alebo PRECHÁDZKA s rodičom do lesa (nie medzi ľudí).

       

      Anglický jazyk 1. ročník

      Milí rodičia, pri učení angličtiny u prvákov ide o prácu s obrázkami na stránke, kde si deti ukazujú na obrázok, či na slovo (aj keď ho nevedia prečítať) a hovoria si po anglicky, čo to je. Pri učení využívame aj znázorňovanie (napr. dievča ukazujeme na sebe ako dlhé vlasy, gitara ako na nej hráme). Výslovnosť fonematických značiek (napr. ə, æ) máte na papieri, ktorý ste dostali na začiatku školského roka. Pri učení využívajte aj DVD (Unit 3 – Sound and letters, Numbers), ktoré je v učebnici, pomôže s výslovnosťou pre tých, ktorí nevedia anglicky. V zátvorkách Vám uvádzam len približnú výslovnosť, niektoré slová je ťažké presne zapísať do slovenskej výslovnosti. Pri práci Vám určite pomôže aj internet, či rôzne hry, ktoré nájdete.  Odporúčam stránku Oxfordu, odkiaľ sú aj naše učebnice. https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      17.3.2020 - Písmeno a hláska G, g

      - U s. 24: cv.1 – obtiahni G, g, výslovnosť „g, g, gə:l (niečo ako gérl, len to r je nie silné), gita: (gitár, slabé r),                 cv.2 – opakovať si g, g, g, „gérl, gérl, gérl“, g, g, g, „gitár, gitár, gitár“, „gérl vit æ (dať pusu dole ako pri a, ale povedať e) gitár“,                 cv.3 – nalepiť nálepku g (je vzadu v učebnici), zakrúžkovať všetky g v okienku,                  cv.4 – urobiť cestičku od „gérl“ ku „gitár“ cez písmenká G, g- PZ s.24: postupovať obvyklým spôsobom, ako pri iných písmenkách (cv.1 – obtiahnuť všetky g, cv.2 – obtiahnuť a napísať, cv.3 – obtiahnuť prvé písmeno, cv.4 – vymaľovať iba G, g)

      24.3.2020 – Čísla 7, 8

      - U s.25: cv.1 – obtiahni čísla, použi 2 ľubovoľné pastelky, výslovnosť „sevn, eit“, postupne počítaj „ka: - ká“ a „bəlu:n - balún“, koľko ich je – How many („hau meni“) – ide o preopakovanie čísel do 8                 cv.3 – „sə:kl – sérkl, slabé r“ „d eit ká“ – zakrúžkuj 8 autíčok, „sevn balún“ – sedem balónikov, použi pastelky z cv.1- PZ s.25: cv.1 – obtiahnuť a napísať čísla, cv.2 – spočítať a napísať číslo, cv.3 – vymaľovať len číslo  „sevn“ a „eit“ 

      NBV

      Spolu s rodičmi si môžu vypracovať niektorú z katechéz https://dku.abuba.sk/katechezy – napríklad katechézy na nedeľu,  na youtube si môžu  pozrieť niektoré z biblických príbehov pre deti https://www.youtube.com/results?search_query=biblick%C3%A9+pr%C3%ADbehy+pre+deti

      alebo si môžu vytlačiť a vymaľovať biblické obrázky – na internete ich je viac – napr.

      https://www.google.sk/search?sxsrf=ALeKk03C2mECGh5NiZmlX_fTHgYTr3c1vw%3A1584356098472&source=hp&ei=AltvXvzJGp6Ck74P0JmKwAQ&q=biblick%C3%A9+omalov%C3%A1nky+k+vytisknut%C3%AD&oq=biblick%C3%A9+oma&gs_l=psy-ab.1.1.0l2j0i22i30l4.1280.4329..7891...1.0..0.366.3126.0j2j8j2......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131.-mYfwoZBpdo

      Nezabúdajme na modlitbu a prejavy lásky k Bohu, sebe i blížnemu. Nedeľné sväté omše sledujeme a zapájame sa do nich - napr.  TV LUX.

     • 2.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     • Slovenský jazyk - gramatika

      17.3. – 20.3.

      • prečítať si cvičenia na s. 69, 70, 71, 72
      • písomne vypracovať 69/9, 70/15, 71/22, 72/25
      • PL Precvičovanie y/ý, i/í

      23.3. – 27.3.

      • prečítať si cvičenia na s. 73, 74, 75
      • písomne vypracovať 73/diktát, 74/2, 74/4, 75/8, 75/11

      Precvicovanie_pisania_y__i.docx


      Čítanie

      17.3. – 20.3.

      • Medovníková chalúpka – s. 70 – 72
      • O nepodarených kozliatkach – s. 73
      • Kto koho naľakal –s. 74
      • Líštička a hlaváč – s. 75

      23.3. – 27.3.

      • Janko Hraško – s. 76 – 78
      • Keď slnce zasvieti – s. 79
      • Čin – čin – s. 80 – 81

      Matematika

      17.3. – 20.3

      • počítanie do 100 – PZ s. 13, 14, 15 – môžu si rozkladať, prípadne kresliť oblúčiky ako pomôcku pri počítaní
      • geometria – PZ s. 2, 3

      23.3. – 27.3.

      • počítanie do 100 – PZ s. 16, 17, 18, 19
      • geometria – PZ s. 4, 5

      Precvicovanie_do_100.doc

      Prvouka

      17.3. – 20.3

      • Dĺžka života živočíchov – s. 59
      • Živočíšne spoločenstvá – s. 60 61

      23.3. – 27.3.

      • Spoločenstvo mravcov – s. 62 63
      • veľa informácií nájdete aj na youtube, skúste pozrieť aj pod heslom ant farm

      Výtvarná výchova

      • nakresliť ilustráciu k 1 rozprávke

      Hudobná výchova

      • naučiť sa 1 ľudovú pieseň, precvičovať ľudové piesne zo súťaže Slávik 2020

      Telesná výchova

      • naučiť sa skákať na švihadle – aspoň 5 preskokov bez prerušenia ľubovoľným spôsobom

      Anglický jazyk 2. ročník

      Milí rodičia, pri učení s deťmi využívajte čo najviac obrázky, ktoré sú v učebnici vzhľadom k tomu, že učenie na 1.stupni je prevažne podľa obrázkov. Ak sa dá, využívajte aj názorné príklady okolo Vás, kde môžete ukazovať na rôzne predmety a deti ich pomenujú po anglicky. Je dôležité, aby sa ale už učili aj ako sa slová píšu. Ide o zrakovú predstavu slova, i keď nemusia presne vedieť, ako sa to píše naspamäť, ale malo by dieťa vedieť doplniť chýbajúce písmená v slove, či slovo nájsť v texte, prípadne jednoduché slová aj napísať samostatne (najmä ak sa rovnako píšu ako čítajú). Pri preklade využívajte slovníček, ktorý majú žiaci v PZ. Je obrázkový na s.124 (v ňom by deti už mali mať vymaľovanú časť Starter a už si môžu maľovať aj časť 1 School things – školské veci, ktorú teraz preberáme), ale aj slovný, ktorý je od s.136 – v ňom si podčiarkujeme silno vytlačené slová, mali by mať časť Starter a teraz si už môžu postupne podčiarkovať, čo sa učia z lekcie 1. Pri úlohách Vám píšem výslovnosť slov (výslovnosť fonematických značiek majú nalepenú v zošite na 1.strane), v zátvorkách Vám uvádzam len približnú výslovnosť, niektoré slová je ťažké presne zapísať do slovenskej výslovnosti. Pri práci Vám určite pomôže aj internet, či rôzne hry, ktoré nájdete.  Odporúčam stránku Oxfordu, odkiaľ sú aj naše učebnice. Sú tam uvedené príbehy, piesne, hlásky, či výslovnosť slov alebo aj hry na doplnenie. Je to veľmi dobrý pomocník najmä pre rodičov, ktorý nevedia po anglicky.
      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk


      17.3.2020 Školské veci, písmená abecedy A, B, C, D

      - U s.10: cv.1 – slovíčka School things (školské veci) „sku:l ϴiŋz (skúl finks)“: „bæg (æ otvoriť pusu dole ako na a, ale povedať e, niečo ako naše ä – bäg), fəuldə (foldr, slabé r), do:r (dór), windəu (windou), bukkeis“. Slovíčka ukazovať v knižke, viackrát zopakovať, dávať ich aj na striedačku, všímať si, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,
                      cv.2 a cv.3 – pieseň, najskôr si ju skúsiť prečítať, preložiť (pomôže slovníček). Využiť hore uvedenú stránku časť Songs – Unit 1: Open the book! Pieseň si skúsiť aj znázorňovať.
      - U s.11: cv.1 – hlásky a písmená A, B, C, D: A – „letr ej, æ (ä), æpl (äpl)“, B – „letr bí, b, bə:d (bérd, slabé r)“, C – „letr sí, k, kæt (kät)“, D – „letr dí, d, dog. Opakovať výslovnosť hlásky aj písmena (A – hláska A, výslovnosť písmena A, slovo na A)
                    cv.2 – repovačková pesnička, skúsiť si dať reperský rytmus a hovoriť vety („dis is en äpl, ä, ä, äpl, ...“),
                    cv.3 – Nájsť cestičku pre psíka „Woc hes d dog got?“ Čo má psík?), POZOR! Do knižky nepísať, robiť si len prstom. Choď podľa pokynov: „ä – äpl, D – dog, B – bérd, B – bird, K – kät, D – dog, k – kät.
                     cv.4 – ústne pohľadajú slová s A, B, C, D na začiatku slova,
                     stránka Oxfordu – časť Phonics Units 1-3 A, B, C, D
      - PZ s.10: cv.1 – napísať slová z okienka podľa obrázkov, cv.2 – doplniť tajničku podľa obrázkov, slová vyberať z okienka,
      - PZ s.11: cv.1 – obtiahni správne písmeno podľa výslovnosti na začiatku slova, cv.2 – doplň chýbajúce písmeno, cv.3 – doplň chýbajúce písmeno (skús spamäti, skontroluj podľa učebnice U s.11/4), cv.4 – spoj veľké a malé písmeno.

      20.3.2020 Moje školské veci

      - U s.12: cv.1 – pohľadaj na obrázku „skúl finks“ a pomenuj ich (sú 4, 5.vec je peračník – pencil case „pensl keis“,
                      cv.2 – prečítaj text, prelož text (pomôž si slovníčkom z PZ s.136). Skús podľa Emmy porozprávať o svojich school thinks - „skúl finks“ (použi obrázkový slovníček z učebnice U s.8 alebo z PZ s.124).
                     cv.3 – prečítaj znova text a pohľadaj, čo sa v texte vyskytlo, hovor si len Yes – „Jés“ alebo No – „Nou“
      - PZ s.12: cv.1 – zakrúžkuj správne slovo a slovo napíš, cv.2 – vymaľuj obrázok podľa prečítaných pokynov.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_2.rocnik.docx​​​​​​​     • 3.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020


     • SLOVENSKÝ JAZYK A ČÍTANIE

      učebnica strana 80, 81

      písomne vypracovať cvičenia 80/3, 81/4,5,6

      čítanie z ľubovoľnej knihy , ktoré má dieťa doma, prečítať približne 10 strán,

      vypracovať pracovný list z čítania

      citanie_3.a.docx

      sj-previerka.doc

      PRÍRODOVEDA

      Plazy 47, 48, 49

      prikladám aj pracovný list z prírodovedy

      Plazy_-_20_minutovka_-_opakovanie.doc


      MATEMATKA

      Pracovný zošit strana 18, 19, 20

      Geometria celá strana 3

      Z matematiky opakovať násobilku 2, 3, 4, 5, 6, 7

      Rátať príklady z pamäti

      Nové učivo násobenie a delenie číslom 8

      Učebnica strana 53 ústne – prikladám aj pracovný list

      matematika-opakovanie.docx


      VLASTIVEDA

      Do zošita z vlastivedy na dvojstránku vypracovať projekt na tému: Moja obec.

      Čo by som povedal, ukázal cudzincovi, ktorý pricestuje do obce v ktorej bývam. Projekt môže obsahovať históriu, kultúru, pamiatky, zvyky, povesti o mojej obci, čo je v mojej obci zaujímavé teraz.


      ANGLICKÝ JAZYK

      Test sa prekladá, učiť sa U strana 96 – slovíčka, použiť preklad v PZ, výslovnosť rag, bed, kapboard, šelf, pilou, blenkit.

      Prečítať si príbeh strana 96 – PZ.


      Milí rodičia, pri učení s deťmi využívajte čo najviac obrázky, ktoré sú v učebnici vzhľadom k tomu, že učenie na 1.stupni je prevažne podľa obrázkov. Ak sa dá, využívajte aj názorné príklady okolo Vás, kde môžete ukazovať na rôzne predmety a deti ich pomenujú po anglicky. Je dôležité učiť sa aj, ako sa slová píšu. Ide o zrakovú predstavu slova, i keď nemusia v pravom slova zmysle vedieť, ako sa to píše naspamäť, ale malo by dieťa vedieť doplniť chýbajúce písmená v slove, či slovo nájsť v texte, malo by tiež vedieť usporiadať prehodené písmená a poskladať ich do slova, odlíšiť podľa zraku, či je slovo správne napísané a jednoduché slová vedieť napísať aj naspamäť. Pri preklade využívajte slovníček, ktorý majú žiaci v PZ. Je obrázkový, začína na s.124 (v ňom by deti už mali mať vymaľované všetko až po 12-tu lekciu, teraz, keď začneme preberať 13, môžu si postupne domaľovávať aj tú), ale aj slovný, ktorý je od s.136 – v ňom si podčiarkujeme silno vytlačené slová (mali by mať všetko do 12-tej lekcie a začať si priebežne robiť lekciu 13). Pri úlohách Vám píšem výslovnosť slov (výslovnosť fonematických značiek majú nalepenú v zošite na 1.strane), v zátvorkách Vám uvádzam len približnú výslovnosť, niektoré slová je ťažké presne zapísať do slovenskej výslovnosti. Deti môžu využívať aj DVD, ktoré si stiahli do počítača, či som im ho dala na USB kľúč. Pri práci Vám určite pomôže aj internet, či rôzne hry, ktoré nájdete.  Odporúčam stránku Oxfordu, odkiaľ sú aj naše učebnice. Sú tam uvedené príbehy, piesne, hlásky, či výslovnosť niektorých slov alebo aj hry na doplnenie. Je to veľmi dobrý pomocník najmä pre rodičov, ktorý nevedia po anglicky.
      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk


      16.3.2020 - Upratať si

      - U s.96: cv.1 – Slovíčka k téme Tidy up! – „taidi ap“, časť témy - My bedroom – „mai bedrúm“ (moja spálňa): „rag, bed, kabəd (kabórd, slabé r), šelf, piləu (pilou), blæŋkit (æ dať dole pusu na a, ale povedať e, niečo ako naše ä – blänkit). Slovíčka ukazovať v knižke, viackrát zopakovať, dávať ich aj na striedačku, všímať si, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,
                      cv.2 – je naša repovačka, kde každé slovo opakujeme 3-krát a danú vec si znázorňujeme,
                      cv.3 – prečítať si text a preložiť si ho (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L13).
                      DVD – Unit 13 – words, story alebo stránka z Oxfordu (hore uvedená) – Stories Unit 13: Tidy up!, Downloads - Listen at home 1-43 (Sú to vety, kde čo leží)
      - PZ s.96: cv.1 – prečítaj a nakresli podľa pokynov, cv.2 – pozri sa znova na obrázok a nakresli podľa obrázku

      17.3.2020 - Gramatika – Tu je, tu sú

      - U s.97: cv.1 – zopakovať si príbeh, pohľadať v texte vety, ktoré začínajú There´s alebo There are,
                      cv.2 – prečítaj si vetu a vysvetli podľa obrázka (There´s – používame vtedy, ak hovoríme o 1 veci, There are keď hovoríme o 2 a viacerých veciach), pozri U s.127 – Unit 13, prečítaj, ústne doplň začiatky viet
                      cv.3 – povedz, čo sa má doplniť do viet
                      DVD – Unit 13 - grammar
      - zošit: There´s, There are – Tu je, Tu sú
                   There´s
      a book on the self. Tu je kniha na poličke.
                   There are (three) books under the bed. Tu sú (3) knihy pod posteľou.
                   there´s = there is
      - PZ s.97:
      cv.1 – prečítaj a zakrúžkuj správny začiatok vety podľa obrázka, cv.2 – pozri sa na obrázok a napíš začiatok viet (nezabudni: There´s – sa používa, keď je vec 1, There are keď ich je 2 a viac)

      19.3.2020 – Čísla od 11 do 20, hláska „i“ v slovách

      - U s.98: cv.1 – slovíčka: „ilevn, twelv, θə:´ti:n (θ- dať jazyk hore, trochu medzi horné zuby, nie je to vyslovene f, ale niečo medzi f-s, fertín, slabé r), fo:ti:n (fortín, slabé r), fiftín, sikstín, sevntín, eitín, naintín, twenty. Čísla opakovať viackrát, dávať aj na striedačku, všímať si aj výslovnosť, snažiť sa ju aj naučiť,
                      cv.2 – pieseň prečítať, preložiť, pomôcť si slovníčkom v PZ vzadu, pri spievaní pesničky pridať aj znázorňovanie
                      DVD – Unit 13 – words, song, stránka z OxforduSongs – Unit 13: There are ten in the bed
      - U s.99: cv.1 – slovíčka: b-i-n, bin, f-i-g, fig, t-i-n, tin. Zopakovať viackrát. Preložiť podľa slovníčku v PZ vzadu,
                      cv.2 – repovačková pesnička, skúsiť si dať reperský rytmus a hovoriť slová „ä big, big fig, .... ít d ...“
                      stránka z Oxfordu - Downloads Listen at home 1-45 (repovačka U s.99/2), Phonics Units 13-15, DVD – Unit 13 – phonics
                      cv.3 – vyhľadať v cv.2 slová, ktoré majú „i“ v strede slova,
                      cv.4 – prstom zisti, What is in the bin? „woc is in d bin?“ (Čo je v koši?), choď podľa pokynov: „i – tin, e – pen, i – tin, i – tin, e – pen, e – pen, i – tin.
      - PZ s.98: cv.1 – pospájaj body, cv.2 – nájdi a zakrúžkuj slová a potom ich napíš pod správne číslo
      - PU s.99: cv.1 – poskladaj, povedz a napíš slovo podľa obrázka, cv.2 – dopíš chýbajúce slová (je to podľa básničky v učebnici na s.99), cv.3 – vymaľuj ig červenou a in zelenou pastelkou, potom pospájaj a vytvor cestičku od fig cez samé ig a od tin cez samé in

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_3.roc.docx​​​​​​​

      HV

      • opakovať si piesne zo súťaže Slávik 2020
      • naučiť sa 1 ľudovú pieseň podľa vlastného výberu

       INF

      • www.akademiaalexandra.sk
      • lekcia 16 – Ako píšu dospeláci  práca s textom vo Worde
      • lekcia 17 – Tvorivé pero Fero – práca s textom vo Worde

      NBV

      čítať si o Desatore z papierov a učebnice - opakovanie + str. 62 - 63, naučiť sa vymenovať Desatoro, prečítať si z učebnice str. 64 - 65, dopísať si v PZ – str. 20 - 22,

      ak chcete odporúčam stránky: 1. https://www.youtube.com/watch?v=VL8bTAq_7Fg – tu je   film Desatoro Božích prikázaní pre deti – už to videli, ale nedopozerali,

       2. https://dku.abuba.sk/katechezy  - sú tam rôzne katechézy, ktoré si môžu urobiť – napr. katechézy na nedeľu – osemsmerovky…

      3. https://www.youtube.com/results?search_query=biblick%C3%A9+pr%C3%ADbehy+pre+deti  - tu si môžu pozrieť rôzne biblické príbehy.

      Nezabúdajme na modlitbu a prejavy lásky k Bohu, sebe i blížnemu. Nedeľné sväté omše sledujeme a zapájame sa do nich - napr.  TV LUX.

     • 4.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     • VLASTIVEDA

      16.3.2020 - Levice a Štúrovo s okolím

      - U s.18 - 20

      Levice_a_Sturovo_s_okolim__Stiavnicke_vrchy_-_doplnovacka.docx

      Levice_a_Sturovo_s_okolim.pptx

      19.3.2020 - Štiavnické vrchy

      - U s.21-23

      Stiavnicke_vrchy.pptx​​​​​​​

      PRÍRODOVEDA

       18.3.2020 Rastliny lesného spoločenstva

      - U s.71 - 72

      20.3.2020 Živočíchy lesného spoločenstva

      - U s.73

      zivocichy_lesneho_spolocenstva.pptx

      Rastliny_lesneho_spolocenstva.pptx

      Rastliny_lesneho_spolocenstva__Zivocichy_lesneho_spolocenstva_-_doplnovacka.docx

      Kluc_odpovedi_z_PDA_pre_rodicov_4.roc.docx​​​​​​​      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia, pri učení s deťmi využívajte čo najviac obrázky, ktoré sú v učebnici vzhľadom k tomu, že učenie na 1.stupni je prevažne podľa obrázkov. Ak sa dá, využívajte aj názorné príklady okolo Vás, kde môžete ukazovať na rôzne predmety a deti ich pomenujú po anglicky. Je dôležité učiť sa aj, ako sa slová píšu. Ide o zrakovú predstavu slova (nejde o bifľovanie slovíčok, ako na 2.stupni), dieťa by malo vedieť doplniť chýbajúce písmená v slove, či slovo nájsť v texte, malo by tiež vedieť usporiadať prehodené písmená a poskladať ich do slova, odlíšiť podľa zraku, či je slovo správne napísané a jednoduché slová vedieť napísať aj naspamäť. Pri preklade využívajte slovníček, ktorý majú žiaci v PZ. Je obrázkový, začína na s.124 (v ňom by deti už mali mať vymaľované a dopísané  všetko až po 9-tu lekciu, začali sme 10-tu, takže by si ju mali priebežne dopĺňať), ale aj slovný, ktorý je od s.136 – v ňom si podčiarkujeme silno vytlačené slová (mali by mať všetko do 9-tej lekcie a začať si priebežne robiť lekciu 10). Pri úlohách Vám píšem výslovnosť slov (výslovnosť fonematických značiek majú nalepenú v zošite na 1.strane), v zátvorkách Vám uvádzam len približnú výslovnosť, niektoré slová je ťažké presne zapísať do slovenskej výslovnosti. Deti môžu využívať aj DVD, ktoré si stiahli do počítača, či som im ho dala na USB kľúč. Pri práci Vám určite pomôže aj internet, či rôzne hry, ktoré nájdete.  Odporúčam stránku Oxfordu, odkiaľ sú aj naše učebnice. Sú tam uvedené príbehy, piesne, hlásky, či výslovnosť niektorých slov alebo aj hry na doplnenie. Je to veľmi dobrý pomocník najmä pre rodičov, ktorý nevedia po anglicky.
      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=sk&selLanguage=sk


      17.3.2020 – Činnosti pri počasí, výslovnosť samohlásky „i“ v slovách

      - U s.76: cv.1 - slovíčka Weather activities „weðə æktivitiz“ (wedr, slabé r, æ – otvoriť pusu dole ako na a, ale povedať e, je to niečo ako naše ä, ale nie presene, äktivitiz) – činnosti pri počasí: „flai æ (ä) kait“, „meik ä snəumæn (snoumän)“, „weə (wer, slabé r) kəuts (kouc)“, „gou autsaid“, „gou ais skeitiŋ“. Slovíčka ukazovať v knižke, viackrát zopakovať, dávať ich aj na striedačku, všímať si, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,
                      cv.2 – pieseň prečítať, preložiť, pomôcť si slovníčkom v PZ vzadu, pri spievaní pesničky pridať aj znázorňovanie
                      DVD – Unit 10 – words, song,  stránka z Oxfordu (hore uvedená) – Songs – Unit 10: What´s the weather like today?, Downloads – Listen at home – 1-31 (slová, vety), 1-32 (pieseň)
      - U s.77: cv.1 – slovíčka, pri ktorých sa „i“ prečíta ako „ai“, ak za ním po spoluhláske nasleduje „e“ – „ai-baik, ai-kait, ai-nain, ai-wait, ai-lain“. Zopakovať viackrát. Preložiť podľa slovníčku v PZ vzadu,
                      cv.2  – repovačková pesnička, skúsiť si dať reperský rytmus a hovoriť slová „Raid jour baik... “ Preložiť.
                      stránka z Oxfordu - Downloads Listen at home 1-33 (repovačka U s.77/2), Phonics – Unit 10-12, DVD – Unit 10 – phonics
                      cv.3 – vyhľadať v cv.2 slová, v ktorých je i_e,
                      cv.4 – pomenovať a ústne doplniť chýbajúce písmená
      - PZ s.76: cv.1 – nájdi a zakrúžkuj slovíčka o počasí. Potom ich napíš, cv.2 – pozri sa na obrázok a napíš slová (vyber ich z okienka),
      - PZ s.77: cv.1 – usporiadaj písmenká a napíš slovo, cv.2 – doplň chýbajúce slová (je to podľa básničky z učebnice), cv.3 – prečítaj a zakrúžkuj slová s i_e. Podčiarkni slová s i, cv.4 – slová z cv.3 prepíš do správneho okienka.

      19.3.2020 – Práca s textom „Predpoveď počasia“, opakovanie lekcie 10

      - U s.78: cv.1 – pozri sa na obrázok a pomenuj počasie, ktoré vidíš,
                        cv.2 – prečítaj text a prelož (pomôž si slovníčkom v PZ vzadu),
                        cv.3 – prečítaj text znova a ústne spoj, čo k sebe patrí,
      - U s.79: cv.1 – pomenuj počasie na obrázku. Tvor vety typu: It´s Monday. It´s sunny. We go outside. „Ic Mandei. Ic sany. Wí gou autsaid.“ (Je pondelok. Je slnečno. My ideme von.)
                        cv.2 – tvor otázku a odpoveď podľa obrázkov a nápovedných bubliniek – „Ic Mandei. Woc d wedr laik? Ic kold“ (Je pondelok. Aké je počasie? Je chladno.),
                         cv.3 – vyhľadaj ústne slovesá - verbs a prídavné mená - adjectives
      - PZ s.78: cv.1 – prečítaj si text a prelož ho (pomôž si slovníčkom vzadu), cv.2 – z prečítaného textu napíš počasie na správne miesto podľa nápovede, cv.3 – prečítaj znova a vyznač, ktoré vety boli v danom čase spomenuté,
      - PZ s.79: cv.1 – napíš slová do správneho okienka, cv.2 – zakrúžkuj počasie, aké je dnes, vyznač, čo môžeš v tomto počasí robiť.

      20.3.2020 – Oblečenie

      - U s.80: cv.1 – Slovíčka k téme Clothes – „kləuðz (kloufz)“: „skə:t (skért, slabé r), skáf, glavz, džínz, bəuts (boutz), šə:t (šért, slabé r). Slovíčka ukazovať v knižke, viackrát zopakovať, dávať ich aj na striedačku, všímať si, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,
                      cv.2 – je naša repovačka, kde každé slovo opakujeme 3-krát a danú vec si znázorňujeme,
                      cv.3 – prečítať si text a preložiť si ho (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L11).
                      DVD – Unit 11 – words, story alebo stránka z OxforduStories Unit 11: What are you wearing?, Downloads - Listen at home 1-34 (Sú to otázky a odpovede)
      - PZ s.80: cv.1 – napíš správne čísla do okienok, cv.2 – podľa obrázku napíš vetu o tom, čo to je.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_4.roc.docx​​​​​​​


      INFORMATIKA - 4. A - 2. skupina

      Bezpečnosť na internete.  Akademiaalexandra.sk - lekcia 19 - odkaz - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=193


      INFORMATIKA - 4. A - 1. skupina

      • www.akademiaalexandra.sk
      • lekcia 19 – Bezpečnosť je dôležitá – bezpečnosť na internete
      • lekcia 20 – Po roku u tety Usporiadanej – postupnosti
     • 5.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20. 3.2020

     • MATEMATIKA

      16.3. - učebnica str. 51/ cvičenia 11,12,13 - vypracovať do zošita

      17.3. - učebnica str. 52/ cvičenia 3,4,5,6 -  vypracovať do zošita

      18.3. - učebnica str. 53/ odpísať do zošita poznámky z ružových rámikov + cvičenie 3

      19.3. - učebnica str. 54/ cvičenia 4,5,6 - vypracovať do zošita

      20.3. - učebnica str. 54/ cvičenia 7,8 + učebnica str. 55/ cvičenia 1,2 

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      Pokračujeme v domácom precvičovaní diktátov – mesiac marec (minimálne 5).

      Odporúčam stránky

      https://www.youtube.com/watch?v=jIgZeGgYaYk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DYPbd2w9B5IMGMAjFnR_1KVPaeKEmJVCpkH3NdPjXEgMRpYHKsX-IioI   

       

      https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR07Tgt885HB42le-FGRXJBkCrphtkGpETQP-mwcj0oRq5UOfkIWy27pwlc

       

      Pondelok : Prídavné mená – do zošitov – ohybný slovný druh, pomenúvajú vlastnosti, pýtame sa na ne otákami: Aký? Aká? Aké?, určujeme pri nich rod, číslo, pád (podľa podstatného mena). Rozlišujeme: 1. Akostné prídavné mená – nevieme vysvetliť, ako pomenovanie vzniklo (biely, žltý, kyslý, suchý, krátky…),

      2. Vzťahové prídavné mená – vieme vysvetliť, ako pomenovanie vzniklo.

      (Kožená bunda je taká, ktorá je z kože. Drevený stôl je taký, ktorý je z dreva.)

      (pozrieť si učebnicu str. 93, 94)

       

      Piatok, utorok: Perinbaba – učebnica 81-83. Ak máte možnosť, môžete si doma pozrieť Perinbabu i nejakú peknú animovanú rozprávku. :)

      Do zošitov: Filmová rozprávka – určená na premietanie na filmové plátno.

      Film – spojenie obrazu, reči, hudby, zvukových efektov.

      1. hraný – herci, 2. animovaný – animované postavy (kreslené, bábkové, vytvorené počítačovou grafikou).

      Scenárista – scenár – ľavá časť (opis scény, pokyny pre hercov, kameramana…),

                                        - pravá časť ( dialógy a monológy postáv).

      Námet = téma filmu

       

      Streda: Stupňovanie prídavných mien –  do zošitov učebnica s. 95/Zapamätajte si, pozrieť si str. 95 - 96. Úloha : vystupňuj: milý, pekný

       

      Štvrtok: Opisujeme obrázok/ilustráciu – pozrieť si str. 97 - 98. Úloha – vyberte si z učebnice literatúry obrázok/ilustráciu a pokúste sa ho opísať do zošitov slovenského jazyka. (pozor  - opisujeme postupne – napr. od hlavných javov po doplňujúce – napr.  postavy – veľkosť, farby…, potom, čo ich obklopuje. Pri opise nepoužívame stále slovesá je, sú, majú....nahrádzame ich inými – napr. upútajú nás, zbadáme……

       

      Piatok: Viktor Kubal – Zbojník Jurko – učebnica str. 84 - 86 Do zošitov: Televízne rozprávky ( hrané i animované) – nahrávajú a tvoria sa v TV štúdiu.

       

      BIOLÓGIA

      5.A_BIO.docx

      4._vodne_bezstavovce_a_hmyz.ppt

       

      ​​​​​​​DEJEPIS

      Tematický celok „ ČLOVEK PREMÝŠĽAJÚCI A VYNACHÁDZAVÝ“  str. 45 – 47 Učivo: Ako ľudia spoznávali sily prírody (oheň, vietor, voda) – prečítajte učivo a v PPT urobte projekt ako ľudia využívali silu vetra, vody, ohňa. Aspoň 6 snímok.

       

      GEOGRAFIA

      Rozmanité krajiny Zeme – učebnica str. 56 – 60, PZ str. 37

       

      TECHNIKA

      Nitovanie. Lepenie. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 71 - 74. Nakresliť obrázky 4.124/str. 71 a 4. 131/str. 73.

      NBV

      Odporúčam stránky https://dku.abuba.sk/katechezy  - môžete si tu pozrieť rôzne katechézy a urobiť pracovné listy – napr. katechézy na nedeľu, osemsmerovky….

        - učebnica s. 84 – 86 – prečítať,  Pz – dorobiť si,čo ešte nemáte str. 32 – 35. Ak máte učebnice a PZ doma, nevadí, pozrite si https://www.youtube.com/watch?v=avWyiVngVV  alebo i iné biblické príbehy pre deti na youtube. Urobte si niečo z prvej odporúčanej stránky, nezabúdajme na modlitbu a prejavy lásky k Bohu, sebe i blížnemu. Nedeľné sväté omše sledujeme a zapájame sa do nich - napr.  TV LUX.

       

     • 6.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     • LITERATÚRA

      •  prečítať str. 69 - 72 – Daidals a Ikaros  – písmne do zošitov vypracovať na str.72 otázky modrú 3, a zapísať na str. 73 Budeme si pamatať
      •  prečítať str. 73 – 75 Tatranská Kikimra
      •  vypracvať prac. Listy ktoré posielam

      SLOVENSKÝ JAZYK

       

      MATEMATIKA

      16.3. - pracovný zošit str.19 celá

      17.3. - pracovný zošit str.20 celá

      18.3. - pracovný zošit str.21 celá

      19.3. - učebnica str. 48/ cvičenia 6,7,9,10,12 do zošita

      20.3. - učebnica str. 48/ cvičenia 11,13,14,17     

              

      FYZIKA

      Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných látok a telies. Opakovanie. Preštudovať - učebnica str. 63 - 64. Dokončiť tabuľku 14/str. 64. Vypracovať úlohy 1 (napíš ako by si prečítal), 2/str. 65. Vypracovať úlohy 1(iba Ľavý stĺpec), 2/str. 66.   

      Preštudovať na internete - http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/alotropia_amorfna_latka_amorfne_materialy_krystal_krystaly_kvapalina_kvapaliny_plyn_plyny_tuha_tuhe_latky.html

       

      GEOGRAFIA

      Juhozápadná Ázia – učebnica str. 76-81, PZ str. 40-41

      Južná Ázia – učebnica str. 82-85, PZ str. 42

       

      BIOLÓGIA

       

      • Prečítať učivo na str. 58 – 59 stonka, poznámky vám pošlem,
      • Vypracovať str. 18 v pracovnom zošite

      DEJEPIS 

      Tematický celok „ STAROVEKÝ RÍM“ str. 45 – 48 Učivo: Rímske cisárstvo ( rímske légie, Limes Romanus, Marcus Aurelius, Dioklecián, Konštantín Veľký) – Vyberte si jednu tému zo zátvorky a v PPT urobte projekt (5 snímkov). Celé učivo si prečítajte, učte sa postupne podnadpisy.

       

      OBN

      Minulosť a súčasnosť obce – učebnica str. 42 – 43, poznámky do zošitov zo strany 43.

       

      NBV

      učebnica str. 76 – 78 – prečítať, PZ – str. 35 – 36. Odporúčam stránku: https://dku.abuba.sk/katechezy  - môžete si pozrieť a vypracovať napr. katechézy na nedeľu...Nezabúdajme na modlitbu a prejavy lásky k Bohu, sebe i blížnemu. Nedeľné sväté omše sledujeme a zapájame sa do nich - napr.  TV LUX.

     • 8.A trieda - samoštúdium od 16.3. - 20.3.2020

     •  

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Pokračujeme v písaní diktátov – marec – minimálne 5.

      Odporúčam

      https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR0AKKZxqSpAbeqSQ5R1y6WplZ-xMHPkUXsJJg19LxEcVf3yEvaSd4cgl24

      Obohacovanie slovnej zásoby  - učebnica str. 76 – 79 – ústne, v zošitoch už máte mať napísané spôsoby obohacovania. Dopísať, čo vzniká skracovaním.

      Podmet, prísudok, vetný základ – učebnica str. 82 – 85 – ústne. Do zošitov  - pojmové mapy str. 84 a 85 + 83/6 a 85/11.

      Douglas Adams – Stopárov sprievodca galaxiou – prečítať – poznámky o autorovi + lit.druh, forma, žáner, téma, idea.

      - čítať knihu  od J. Verneho  - vypracovať základné údaje + môžete si pozrieť sfilmované dielo.

       

      MATEMATIKA

      16.3. - učebnica str. 46 a 47/ preštudovať a farebné rámčeky odpísať do zošita

      17.3. - učebnica str. 46/ cvičenia 1,2,3,4  - narysovať do zošita

      18.3. - učebnica str. 47/ cvičenia 1,2,3,4  - narysovať do zošita

      19.3. - učebnica str. 48 - 49/ preštudovať, str. 49/ cvičenia 3,5,6,7,8 do zošita

      20.3. - učebnica str. 50 - 51/ preštudovať + odpísať farebné rámiky do zošita + str. 52/ cvičenie 4    

       

      FYZIKA

      Trenie. Škodlivé a užitočné trenie. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 127 - 132. Vypracovať úlohy 1, 2, 3/str. 126,  4/str. 127 a 1, 4/str. 131.

      Preštudovať na internete - http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/brzdenie_maximalne_trenie_pohyb_smykove_staticke_valive.html

      GEOGRAFIA

      Trnavský kraj  -   učebnica str. 34-37, PZ 32-33

      Nitriansky kraj  - učebnica str. 38 – 41, PZ str. 34

       

      BIOLÓGIA

      8.A_BIO.docx

       

      CHÉMIA

      8.A_CHE.docx

       

      DEJEPIS

      Dejepis Tematický celok „ MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁROD“ str. 48 – 51 Učivo: Štúrovská generácia -  celé učivo si prečítajte a naučte sa. Opakujte od A. Bernoláka.

       

      NEMECKÝ JAZYK

       

      Začali sme kapitolu o škole – školských predmetoch – naučte sa tie predmety podľa svojho rozvrhu, ako sme si to hovorili v škole.

      V učebnici si prečítajte článok na strane 50 – Das ist Jans Schule, preložte si ho (nové slovíčka sú na konci lekcie 2.1)

       Tí, ktorí neodpovedali z učiva „Mein Freund“, si poriadne vypracujú v zošitoch tie údaje (má ich byť 10) a pripravia sa na odpoveď.

       

      TECHNIKA - 8. A - dievčatá

      Vodiče a káble pre elektrotechniku Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 99 - 100.

     • JuniorInternet - Dominik Bolega 8.A

     • Krajina plná dezinformácií

      Slovensko viac nie je také, aké bývalo. Židia, ktorí neskonali v politickom zastrašovaní menšín, nazývanom aj 2. svetová vojna ako sa nesprávne udáva v učebniciach dejepisu na školách alebo šíriacich sa hoaxoch o nemeckom despotizme, ktorý bol len nástroj na zmanipulovanie statku Európskej únie a Židia, ktorí sa rozhodli obetovať malé percento z nich ovládli naše územie. Na čele s miliónmi utečencov, na ktorých sa pripisujú povinné kvóty, zastrašujú pôvodnú, dnes už menšinu Slovenského národa. Jedna z nich nám dokonca kraľuje, pretláča zlo z Istanbulu, ba zastupuje hodnoty, ktoré našu cyrilometodskú vlasť dovedú k záhube. Prišla ako blesk z jasného neba, nešírila nenávisť a za túžbou po dolároch západných miliardárov vystavala na našom území stovky amerických základní. Zlo ale neprichádza len z našej diktatúry. Susedné hranice v období šíriaceho sa vírusu označovaného Covid 19, ktorý k nám prišiel z východu, no pôvodne ho zostrojili Američania za účelom vyľudňovania civilizácie, zadržiavajú slovenské lekárske vybavenia, pretože nemajú vlastné. My kvôli susednému egocentrizmu zomierame na spomínaný vírus už mesiace, vláda nám to ale tají. Tají nám aj plánovaný príchod tisícky vojakov, uzavretie hlavného mesta do kopuly, ale aj údajnú smrť novinára. Len malá časť vyvolených pozná pravdu. Nikto jeho mŕtve telo nevidel, dokonca ho Austrálske médium zachytilo na výletnej lodi. To ale nie je všetko. Podľa slov bývalého lekára viem povedať, že liek na rakovinu je nám dostupný v prírodnom bohatstve. Vláde ale vyhovuje pár tisíc úmrtí ročne, dôchodcovia sa totižto dožívajú neprimeranému veku a s faktom opakovaného brania mesačného dôchodku táto suma nekorešponduje s ich odvedenou prácou. Dokonca si myslia, že ruiny zrúteného hradu Devín Slovensko nevidí. Že nevidíme vplyv moslimských imigrantov na naše bohaté kultúrne dedičstvo alebo ich bombové útoky, ktoré fyzicky zasiahli takmer celé Slovensko. Považujú nás za ovce a zdroj financií. Postavme sa im a dokážeme aj to, že zem je plochá!  ... A čo keď nie? Čo keď sme naozaj len ovce, ktoré uveria všetkému, čo započujú alebo uvidia na internete? Slovensko je síce iné, ale v množstve šírenia dezinformácií je stále bez zmeny. Dezinformácie tu vždy boli, sú, ale aj budú – narozdiel od liberálnych fašistov, tí tu nikdy neboli, nie sú a ani tu nebudú. Ako ich ale rozpoznať? Môže to byť nedôveryhodný zdroj, anonymný autor alebo nenávistný obsah neobsahujúci overené fakty. Akonáhle bude článok spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií, zaoberajte sa ním viac, zistite odkiaľ autor čerpal alebo jednoducho hľadajte, či sa podobné články nenachádzajú aj v iných médiách. Ak si chcete ale prácu uľahčiť, tak na internete ľahko nájdete aj stránky, ktoré väčšinu týchto dezinformačných médií zhromažďujú. No a čo urobiť, ak sa s dezinformáciami stretnem v komunikácii? Nikdy neberte informácie z druhej ruky, ktoré si nemáte ako overiť na ťažkú váhu. Začnite s nimi dôveryhodne pracovať až vtedy, keď ich budete mať podložené. Ako? Postup je ten istý ako pri médiách. Jediné, čo musíte urobiť naviac, je zadať kľúčové slová do vášho prehliadača, ten vám následne podsunie všetky informácie a články, ktoré by sa vám mohli hodiť. No a ako si od nich držať odstup? Nastavte si v hlave mentálny alarm, ktorý vás bude pred každým vstupom na Modrého koníka, Zem&Vek alebo dokonca Hlavné správy, vždy okamžite podporovať v zbystrení pozornosti. Na záver by som dodal už len slová uznávaného slovenského komika a tanečníka Milana Lasicu: Viem, že nič neviem.

       

     • Súťaž JuniorInternet - Emka Kardošová - 5.A

     • Dezinformácia mojimi očami

       

           V prvom momente, keď som si pozrela tému, vôbec som netušila, čo slovo „dezinformácia“ znamená, ale neskôr som zistila, že to je:

      - zlá informácia, ktorá je zlá úmyselne,

      - slovo pochádza z Ruska,

      - informáciu je možné rozdeliť na užitočnú a na neužitočnú,

      - užitočná urýchľuje zmenu,

      - neužitočná tú zmenu naopak spomaľuje.

           Už na počiatku sveta had zavádzal Evu, a tak sa to klamstvo šíri medzi nami. Z vlastnej skúsenosti viem, že klamať sa neoplatí.

          V politike sa často nachádza dezinformácia, je to hlavne kvôli peniazom. A aj vďaka klamstvám nemajú ľudia radi politiku.   

         Dezinformácia sa nachádza aj v škole: napríklad žiaci v škole klamú hlavne preto, lebo chcú byť v kolektíve obľúbení a nechcú sa cítiť zle. Napríklad si dokážu vymyslieť, že v lete boli pri mori.

         Dezinformácia je veľmi otravná, pretože ak si chceme v pokoji bez klamstiev prečítať časopisy, tak sa to nedá. Prevažne vo všetkých časopisoch sa nachádza dezinformácia - či už v časopisoch s oblečením alebo ovocím.  Ľudia, ktorí to píšu majú rovnaký cieľ ako politici a sú to peniaze. Je smutné pomyslieť na to, že niektorí ľudia majú radšej peniaze ako ostatných ľudí.

         Dezinformácia je i zavádzanie. Pri zavádzaní sa bavíme o malých obchodoch, supermarketoch….. Tabuľka, kde je napísané ZĽAVA, je vystavená všade, ale cenu dajú úplne malým písmom. Podľa mňa je dezinformácia krutá hlavne preto, že ľudia väčšinou o tom nevedia. No, keď na to prídu, sú veľmi nahnevaní. Napríklad môj otec si chcel kúpiť rifle a v obchode bolo všade napísané, že je 50% zľava na všetko. Hneď keď sme vošli do obchodu, prišla k nemu predavačka, ktorá ho na túto zľavu ešte upozornila. Tak si kúpil 2 kusy a pri platení zistil, že zľava bola iba na už zľavnené veci. Takže ich kúpil úplne bez zľavy.

         Internet nám tiež poskytuje neobmedzené množstvo informácii, avšak nie všetky sú pravdivé. Či už stránky na pečenie alebo na nákup nejakých vecí, ktoré na obrázkoch vyzerajú inak ako v skutočnosti.

          A na záver chcem povedať... položme si každý jeden otázku: Nebol by svet bez dezinformácií krajší?

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu v obci Domaniža rozhodol zriaďovateľ školy Obec Domaniža o zatvorení ZŠ už od zajtra 13.3.2020, následne od pondelka 16.3.2020 bude škola ďalej zatvorená na 14 dní, podľa rozhodnutia krízového štábu SR.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      obraciame sa na Vás v súvislosti s opatreniami MŠ SR k šíreniu koronavírusu so žiadosťou:

      • Ak sa dieťa vráti z rizikovej krajiny je rodič povinný nechať dieťa po dobu 14 dní doma v karanténe, sledovať jeho zdravotný stav, konzultovať ho s lekárom a bezprostredne informovať školu,
      • Ak príde dieťa do styku s príbuznými, ktorí sa vrátili alebo cestujú za prácou do zahraničia, sledovať dieťa, podľa zváženia ho nechať v domácej karanténe a informovať školu o vzniknutej situácii.
      • Zabezpečiť, aby dieťa malo v škole dostatočné množstvo jednorazových vreckoviek, ktoré slúžia aj na utretie rúk po umytí.

      Veríme, že spoločným úsilím a zodpovedným prístupom zamedzíme možnosti výskytu vírusu v našom prostredí. Riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Na základe nariadenia Krízového štábu SR rušíme plánované podujatie Irán - cestovateľské zážitky, ktoré bolo plánované na 10.3.2020 v OD v Domaniži. Podujatie sa uskutoční v inom, neskoršom termíne. Riaditeľka školy

     • Učte informatiku inak - celoslovenská súťaž - výhra

     • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže Učte informatiku inak. Ide o medzinárodnú iniciatívu, ktorá podporuje kreatívnu a zaujímavú výučbu informatiky dostupnú pre každého žiaka, v každej škole. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci školy. Spoločnými silami sme súťaž vyhrali a získali sme sadu Micro:bit v hodnote 540 Eur. Zariadenie BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Vďaka stavebnici môžeme vniesť do výučby informatiky na základnej škole praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností. Tešíme sa na používanie.

     • Za kultúrou a poznaním

     • V stredu 19. 2. 2020 sa žiaci 3.A triedy vďaka ochote a spolupráci s rodičmi zúčastnili návštevy Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a muzikálového predstavenia v Kine Mier s názvom: Cesta na severný pól. Žiakov zaujala poučná  prednáška i prehliadka v múzeu. Estetický dojem zanechal i rozprávkový príbeh o priateľstve a ľudskej dobrote plný piesní a scénok. Mgr. Daniela Kovačovičová

     • Krajská strelecká liga - celková výsledková listina

     • Počas školského roka sa naši žiaci zúčastňovali na krajskej streleckej súťaži, kde sa pravidelne umiestňovali medzi najlepšími. Celkovo sa uskutočnili 4 kolá tejto streleckej súťaže. Po výsledkoch z jednotlivých kôl si môžete v nasledovnej prílohe pozrieť aj celkové výsledky.

      Našu školu úspešne reprezentovali: Matúš Egly, Mário Rybár, Denis Marko a Jaroslav Mišúr - 9. A ; Patrik Masár, Matúš Trenčanský, Zuzana Ďureková a Martin Kučík - 8. A ; Matej Topor - 6. A ;  Martin Špánik a Marek Donát - 5. A.

      Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme.

       

      =MB=