• Chrípkové prázdniny

     • Na základe súhlasu regionálnej hygieničky Mgr. Renaty Beníkovej ruším vyučovanie vo všetkých triedach školy  v dňoch 20.2. – 21.2.2020  z dôvodu chrípkovej epidémie ( chýba viac ako 32% žiakov). 

      Nástup na vyučovanie je po jarných prázdninách 2.3.2020. Riaditeľka ZŠ

     • Chrípkové prázdniny - 2.A, 8.A

     • Na základe súhlasu regionálnej hygieničky Mgr. Renaty Beníkovej ruším vyučovanie v triedach: 2.A v dňoch 18.2. – 21.2.2020 a v 8.A v dňoch 19.2. – 21.2.2020  z dôvodu chrípkovej epidémie ( chýba viac ako 55% žiakov). Nástup na vyučovanie je po jarných prázdninách 2.3.2020. Riaditeľka školy

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Valentínsky týždeň na našej škole sa niesol aj v duchu Sviatku slova. Prípravy na tento deň vyvrcholili 13.2.2020, kedy sa skoro celá škola /okrem prváčikov/ rozdelila do kategórií poézie a prózy a Hviezdoslavov Kubín mohol začať. Poďakovanie patrí okrem poroty aj žiakom ôsmeho ročníka, ktorý pripravili pekný sprievodný program a moderovali jednotlivé kategórie.

      V poézii sa v I.kategórii /2.- 4. ročník/ umiestnili:

      1.miesto Stelka Jungová /4.A/,

      2. miesto Magdalénka Paholíková /2.A/

      3. miesto Klárka Lednická /4.A/. 

       

      V II.kategórii /5.- 6. ročník/ obsadili:

      1. miesto Adelka Tkáčová /5.A/,

      2. miesto Nikolka Lednická /6.A/ a Alžbetka Paholíková /5.A/.

       

      V III. kategórii získali:

      1 miesto Dominik Bolega /8.A/, Tobias Matejička / 8.A/ a Simona Čelková /9.A/.

       

      V próze v I. kategórii  uspeli:

      2. miesto Slávka Sádecká /4.A/,

      3. miesto Maxík Kardoš /3.A/.

      1. miesto porota neudelila.

       

      V II. kategórii obsadil:

      1. miesto Martin Špánik /5.A/,

      2. miesto Paulínka Zacharová /5.A/ a Lukáš Kučík /5.A/.

       

      V III. kategórii sa umiestnili:

      1. miesto Linda Lednická /8.A/,

      2. miesto Filip Ragula /7.A/

      3. miesto Zuzana Sádecká /9.A/.

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí sa umiestnili na 1. miestach želáme veľa úspechov pri reprezentácii na okresnom kole v Považskej Bystrici.  

     • Oznam – chrípkové prázdniny - 6.A trieda

     • Vážení rodičia,

      so súhlasom RÚVZ v Považskej Bystrici bude prerušené vyučovanie v triede 6.A z dôvodu chrípkového ochorenia v dňoch 5.2 – 7.2.2020. Vyučovanie pokračuje v pondelok 10.2.2020.

     • TESTOVANIE 5 - výsledky

     • Dňa  20. novembra 2019 (streda) sa uskutočnilo Testovanie 5-2019 na všetkých základných školách. Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka. Žiaci boli testovaní z matematiky a  slovenského jazyka a literatúry. 

      Teší nás, že v oboch predmetoch naši piataci mali lepší priemer ako priemer SR.

      V matematike sme dosiahli 73,72% (priemer SR 63,4%), v slovenskom jazyku 75,3% (priemer SR 64,8%). 

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • 9.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko 2019.

       Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov.

       Umiestnenia:

      I. kategória - 2. miesto - Sára Lagínová, 3.A

                           2. miesto - Nikola Bosá, 3.A

                           3. miesto - Samuel Boško, 3.A

      II. kategória 1. miesto - Stela Jungová, 3.A

                          2. miesto - Tomáš Jance, 5.A

                          3. miesto - Klára Lednická, 3.A

      III. kategória 1. miesto - Paulína Dižová, 7.A

                           2. miesto - Nikola Lednická, 5.A

                           3. miesto - Filip Ragula, 7.A

      Víťazi kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Považskej Bystrici. Žiako pripravili p. učiteľky Slovenského jazyka.

     • Aranžérska súťaž - ČARO VIANOC

     • Do galérie Aranžérska súťaž - ČARO VIANOC boli pridané fotografie.

      Dňa 16.12.2019 CVČ Považská Bystrica organizovalo súťaž vo vianočnom aranžovaní – ČARO VIANOC. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 5 dievčat, ktoré získali v jednotlivých kategóriách popredné umiestnenia:

      Kategória A: Adventný veniec 1. miesto – Adela Tkáčová 5.A

      Kategória B: Stolový aranžmán 1. miesto – Ema Ondrašechová 8.A

                                                            2. miesto – Johana Tkáčová 8.A

                             Veniec na okno , dvere – 1. miesto – Nina Ševčíková 8.A

                             Závesný aranžmán na stenu – 2. miesto – Tamara Mišúrová 8.A

      Žiačky pripravila Mgr. Mária Tkáčová.

     • 4. 12. 2019 - Postupová súťaž žiakov základných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní - okresné kolo Považská Bystrica:

     • Kategória - mladší žiaci: Matej Topor - 1. miesto, Martin Špánik - 4. miesto a Jozef Jaholčík - 6. miesto.

      Kategória - starší žiaci: Matúš Egly - 1. miesto,  Patrik Masár - 2. miesto, Mário Rybár - 6. miesto, Denis Marko - 7. miesto, Jaroslav Mišúr - 11. miesto a Martin Kučík 12. miesto.

      Kategória - staršie žiačky: Zuzana Ďureková - 4. miesto.

      Družstvá - mladší žiaci/žiačky: Matej Topor, Martin Špánik a Jozef Jaholčík - 3. miesto.

      Družstvá - starší žiaci/žiačky: Matúš Egly, Patrik Masár a Mário Rybár - 2. miesto. 

      Gratulujeme a ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy i Lenke Hudekovej za ich prípravu.

      =MB=

     • Celoslovenská informatická súťaž iBobor

     • 11. - 15. novembra 2019 prebiehala celoslovenská súťaž iBobor, ktorej sa na našej škole zúčastnili žiaci  od tretieho po deviaty ročník. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Výsledky:

      Kategória DROBEC:

      Marika Špániková 3.A -100. percentil

      Maximilián Kardoš 3.A -100. percentil

      Mária Hamarová 3.A -100. percentil

      Karolína Hudecová 3.A -100. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Drobec: Matúš Špánik, Peter Lednický, Mário Bednár, Sára Laginová, Daniela Bosá, Nikola Bosá.

       

      Kategória BOBRÍK:

      Tomáš Krčmárik 4.A -  95. percentil

      Martin Špánik 5.A - 94. percentil

      Denisa Šujanská, Paulína Zacharová, Zara Lea Kľučková 5.A - 91. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Bobrík: Tomáš Jance, Marek Martišík, Slávka Sádecká, Simona Hriňáková, Nikola Haviarová, Lukáš Kučík, Adela Tkáčová, Klaudia Sádecká, Sofie Medková, Andreas Pavlík, Jozef Jaholčík, Ema Kardošová, Patrik Galafúsik, Dominika Marková, Stela Jungová.

       

      Kategória BENJAMÍN: 

      Matej Topor 6.A - 95. percentil

      Iveta Matunová 6.A - 90. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Benjamín: Martin Marko 

       

      Kategória KADET:

      Tobias Matejička 8.A - 98. percentil

      Zuzana Sádecká 9.A - 94. percentil

      Linda Lednická 8.A - 93. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Kadet: Patrik Masár, Dominik Bolega, Martin Kučík, Ladislav Krabáč, Marek Priedhorský

       

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahožeľáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Žiakov pripravili p. uč. G. Špániková, J. Jaššová, M. Brveník.

       

     • Kurz Aktívnej angličtiny

     • V týždni 18.-22.1.2019  prebehol na našej škole kurz Aktívnej angličtiny v spolupráci so spoločnosťou TalkTalk. Skupina 15 žiakov zo 7.-9. ročníka pod vedením lektorky  Chiary Grisorio si mala možnosť vyskúšať svoje zručnosti a vedomosti pri jazykových aktivitách a hrách zameraných na konverzáciu a zdokonaliť sa v komunikácii.