• Výsledky stolnotenisového turnaja

     • Žiaci 1. stupeň:

      1. Dávid Priedhorský, 4.A

      2. Matúš Kardoš, 3.A

      3. Peter Kardoš, 4.A

       

      Žiačky 1. Stupeň:

      1. Stelka Jungová, 4.A

      2. Zuzka Panáková, 1.A

      3. Marika Špániková, 3.A a Magdalénka Paholíková, 2.A

       

      Žiaci 2. stupeň:

      1. Tobias Matejička, 8.A

      2. Šimon Briestenský, 8.A

      3. Jaroslav Mišúr, 9.A

      Ďalej súťažili: Michal Krčmárik, Andrej Jasenovský, Michal Marko, Lukáš Kučík, Ladislav Krabáč, Juraj Lednický, Matúš Trenčanský

       

      Žiačky 2.stupeň:

      1. Rebecca Blažeková, 8.A

      2. Alžbeta Paholíková, 5.A

       

      Kategória ženy:

      1. Jana Špániková

      2. Ivana Špániková

      3. Gabika Špániková

       

      Ďalej súťažili: Martina Kučíková, Lucia Mišúrová, Jarka Lednická, Katka Valachová, Ivana Hricová, 

       

      Kategória muži:

      1. Dušan Paholík

      2. Luboš Kučík

      3. Miro Ševčík

        Ďalej súťažili: Pavol Špánik, Jan Valach, Pavol Priedhorský 

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Poďakovanie patrí Rade rodičov ako i všetkým zúčastneným za príjemné, zábavné športové popoludnie.

     • Prvácka pasovačka

     • 25. október bol pre našich prváčikov slávnostný. V tento deň mali potvrdiť, že sú už naozajstní prváci a patria do veľkej školskej rodiny. Deviataci si pripravili pre nich rôzne úlohy, ktoré museli splniť a vyslobodiť zakliatu princeznú. Prváci predviedli, čo všetko sa za čas strávený v školských laviciach naučili, v čom všetkom sa zdokonalili. Ukázali prítomným, ako sa vedia popasovať s písmenkami, s číslami, ako vedia spievať a recitovať. Po programe plnom zábavy a smiechu sa pristúpilo k slávnostnému obradu. „Pasujem Ťa za žiaka našej školy“, znela pasovacia formulka a pani riaditeľka položila obrovskú ceruzku na ramená našich prváčikov. Pani učiteľka im odovzdala pamätný list a bránou z písmena A vošli do našej školskej rodiny. Túto slávnosť sledovali rodičia, starí rodičia, súrodenci a iní hostia.

      Teraz čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Želáme im veľa úspechov a veľa skvelých kamarátov.

      Poďakovanie patrí deviatakom, ktorí pre prvákov pripravili nezabudnuteľné chvíle a Johanke Tkáčovej z 8.A triedy, ktorá ich nafotila a môžete si ich pozrieť vo fotogalérii.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom  8. a 9. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • TESTOVANIE 5-2019  

     • TESTOVANIE 5-2019   

      20. november  2019 (streda)  

      Dňa  20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 5-2019 na všetkých základných školách. Zúčastnia sa ho žiaci 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a  slovenského jazyka a literatúry. Národné meranie piatakov má poslúžiť ako vstupný monitoring vedomostí, ktoré žiaci nadobudli na prvom stupni základnej školy (ISCED1).

       

      Testovanie 5-2019  - Harmonogram

       Matematika

      8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 – 9:20 h (60 minút) – administrácia testu

      9:20 – 9:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

      9:25– 9:50 h (25 minút) – prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      9:50 – 9:55 (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu

      11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

       

      Harmonogram - žiaci so zdravotným znevýhodnením 2.skupina

      Matematika

      8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 – 9:50 h (90 minút) – administrácia testu

      9:50 – 9:55 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

      9:55– 10:20 h (25 minút) – prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      10:20 – 10:25 (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      10:25 – 10:35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:35 – 12:05 h (90 minút) – administrácia testu

      12:05 – 12:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

       

       

     • Európsky deň jazykov 2019

     • 26. september je v našej škole tradične spätý s Európskym dňom jazykov. Tento rok oslávil už svoje 10. výročie. Vďaka nemu sa podporuje jazykové vzdelávanie, ale oslavuje aj jazyková rozmanitosť v Európe.

      Tento raz sme sa v našej domanižskej školičke pozreli na zúbok samotným jazykom. Veď sa predsa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“
      Tí menší žiaci si vzali pod lupu rozmanité zvieratká. Vedeli ste, že keď slovenský psík zašteká haf-haf, z Anglicka sa ozve woof-woof, z Holandska či Nemecka blaf-blaf, z Thajska hong-hong, z Ruska gav-gav, z Talianska bau-bau a z Kóreii napríklad meong-meong? Naši tretiaci a štvrtáci sa s tým veru popasovali. Na spoločnom plagáte sa tak zoznamovali z rôznych krajín mačičky, prasiatka, kačky, kone, myši, včely, sliepky i kohúty, žaby, vtáčiky, ovečky a tiež aj kravičky.

      Na druhom stupni si žiaci dali do hľadáčiky fakty o jazykoch, zabavili sa pri jazykových hrách a svoje mozgové závity si namáhali pri preklade slovenskej piesne.
      Zaujímavosti o jazykoch sa dozvedeli pomocou kvízu, v ktorom sa dozvedeli nielen počet jazykov v rámci Európy, ale aj napríklad, že jazyky rozdeľujeme na germánske, slovanské či iné. V jazykových hrách si precvičili najmä svoj dôvtip a sluch. Pri hre „Hovor so mnou!“ pomocou interaktívnych hádaniek určovali, v akej reči bola daná fráza a dokonca i na interaktívnej mape zistili, o ktorú krajinu sa jedná. Druhá hra „Aký je to jazyk?“ bola oveľa náročnejšia. Tu bol dôležitý najmä sluch, pretože na základe autentických zvukových nahrávok z ulíc mali určiť o aký jazyk sa jedná. Pri týchto aktivitách žiaci zažili množstvo veselých chvíľ. A ak si niekto myslí, že to bolo ľahké, tak by si to veru mal vyskúšať sám!J Posledná aktivita – preklad piesne bola pekne náročná. Bolo potrebné pieseň nielen preložiť, ale upraviť aj tak, aby zodpovedala melódii a dala sa zaspievať. A tak si nakoniec na spoločnom plagáte naša ľudová pieseň „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“ mohla vyskúšať nemecké, ruské a anglické šaty.

                  Naši žiaci si Európsky deň jazykov pripomenuli naozaj zaujímavo. Mnohí si odniesli nové zaujímavosti či skúsenosti, ale najmä poznanie, že učiť sa cudzie jazyky je naozaj v súčasnej dobe potrebné.

      A čo dodať na záver? Aspoň pár múdrych viet, ktoré možno inšpirujú niektorých z Vás ostatných.
      Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • Malý futbal, mladší žiaci - okresné kolo

     • 3. 10. 2019    ZÁPASY: skupina B

      Domaniža : ZŠ Pružina - 4:1 (góly: N. Čelko 2, Kučík a Krčmárik)

      Domaniža : ZŠ Školská PB - 0:5

      Domaniža : ZŠ Dolná Mariková - 7:2 (góly: Briestenský 2, Krčmárik 2, N. Čelko 2 a D. Čelko)

      Domaniža : ZŠ Nemocničná PB - 0:2

      Domaniža : ZŠ sv. Augustína PB - 4:2 (góly: N. Čelko 2, Krčmárik a D. Čelko)

      Naši žiaci obsadili v skupine B nepostupové 3. miesto.

      Školu reprezentovali: Lukáš Briestenský - 7. A, Nikolas čelko a Ondrej Galovoč - 6. A, Martin špánik, Jozef Jaholčík, Lukáš Kučík a Marek Donát - 5. A, Tomáš Krčmárik, Dominik Čelko a Juraj Kerdoš - 4. A.

      Ďakujeme.

      =MB=

     • Plenárne a triedne združenie

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na plenárne  združenie, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 /pondelok/ o 16,00 hod. v priestoroch základnej školy. Následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, rodičia,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 8,00 hod. v Základnej škole v Domaniži.

      Po oficiálnom otvorení školského roka môžu žiaci odísť domov.

      Školské vyučovanie a školský klub detí začína 3.9.2019.

       

      Spoločne sa tešíme na nový školský rok.