• VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

     •  

      Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.16/2020 v období od 2. novembra 2020 od 05:00 hod. do 9.novembra 2020 do 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia nesmie do vonkajších a vnútorných priestorov ZŠ vstúpiť osoba, ktorá nemá negatívny certifikát z testovania, okrem detí do 10 rokov a iných výnimiek vo vyhláške.

     • Celoplošné testovanie COVID 19

     • Vážení rodičia,
      na základe Rozhodnutia vlády 678/2020 Vás informujeme o tom, že ak malo vaše dieťa 10 rokov, po nástupe do školy musí preukázať NEGATÍVNY VÝSLEDOK RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. Ak toto potvrdenie škole nepredloží, nemôže sa zúčastňovať prezenčnej výučby v škole.

      Ak vaše dieťa ešte nemalo 10 rokov, zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo bude uverejnené na stránke školy. Odovzdá ho triednemu učiteľovi. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      Co_mam_robit_ak_som_bol_v_uzkom_kontakte_s_COVID_19.pdf

      Co_mam_robit_ak_som_COVID_19_pozitivny.pdf

       

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      Žiaci 1. stupňa pokračujú vo vyučovaní v utorok 03. novembra 2020 prezenčne (v škole) a žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme (z domu).

      Počas jesenných prázdnin ONLINE VYUČOVANIE NEPREBIEHA.

       

     • Dištančné vyučovanie

     • Milí žiaci,

      vyučovací proces na II. stupni od 26.10.2020 prebieha dištančne. Nezabúdajte si plniť úlohy podľa pokynov učiteľov. Žiaci sa vyučujú online podľa rozvrhu.

      Výklad učiva, prezentácie, testy, prípadne domáce úlohy budete dostávať od jednotlivých vyučujúcich elektronickou formou - mailom a cez Teams. Je nevyhnutné, aby ste sa prihlasovali do Outlooku a Teamsu denne. 

     • Kontakt na pedagógov

     • Vážení rodičia a žiaci, v prípade konzultácie, otázok počas dištančného vzdelávania, môžete pedagógov našej školy kontaktovať aj na nasledujúcich mailových adresách.

     • Prerušenie dochádzky žiaka do ZŠ

     • Zákonný zástupca žiaka,

      je povinný pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné vyhlásenie

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na Covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

       

     • Európsky deň jazykov 2020

     • V našej škole je 26. september tradične spätý s Európskym dňom jazykov. Jeho cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie, bohatú jazykovú i kultúrnu rozmanitosť Európy, ale aj upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia.

      Keďže aj žiaci našej školy si uvedomujú potrebu ovládať cudzie jazyky, tento rok sme preto dňu jazykov nevenovali len ten jeden deň, ale viacej dní. V priebehu týždňa si žiaci v škole pripravovali a zhromažďovali materiály, ktoré vyhľadávali na internete. A čo vlastne hľadali? No predsa to najzaujímavejšie, čo sa dalo nájsť. Pre tento rok sme si zvolili tému:
      „ NAJ Z KRAJÍN JAZYKY KTORÝCH SA UČÍME.“ Naši najstarší žiaci – ôsmaci a deviataci, si takto pozreli pod lupou anglicky hovoriace krajiny, Rusko a Nemecko. Nazreli do každého kúta – kultúra, umenie, dejiny, zaujímavosti, jedlo a mnoho ďalších oblastí. Nakoniec pod ich rukami vznikli 4 unikátne plagáty, na ktorých si ostatní žiaci mohli pozrieť top z každej krajiny.

      Pre našich žiakov to boli naozaj zaujímavé chvíle. Mnohí získali nové informácie o krajinách, ktorých jazyk sa učia, ale mali možnosť vyskúšať si aj svoje počítačové skúsenosti získané počas dní dištančného vzdelávania. Uvedomili si aj to, že predsa len sú tie cudzie jazyky pre naše vzdelávanie potrebné. Veď aj mnohí úspešní ľudia hovoria rôznymi jazykmi. Nielenže im to pomáha v ich práci, ale takisto im to pomáha pochopiť iné kultúry a mať z nich ešte hlbšie potešenie.

      Ak by ste  ešte stále pochybovali, štúdiá dokazujú, že hovorenie viacerými jazykmi je jedno z najlepších cvičení pre Váš mozog. Tak hor sa na učenie. Veď na svete existuje 6000 až 7000 jazykov a hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch. Tak prečo by sme sa k nim nepridali aj my. J

     • Opatrenia COVID -19 od 12.10.2020

     • NOVINKY OD PONDELKA - 12.10.2020

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

      Zrušené po novom budú: krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl.

      Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení. 

     • OZNAM

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži oznamuje žiakom školy, že otvorenie školského roka 2020/21 bude v stredu 2. septembra o 8,00 hodine v základnej škole.

      Vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia bude začiatok roka prebiehať v triedach. Žiaci si prinesú prezuvky, rúška a tiež podpísaný od rodičov zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti žiaka. Obe tlačivá si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke školy.

      Prváčikov môžu do triedy sprevádzať len rodičia. Aj oni budú chránení rúškami.

      Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne vo štvrtok 3. septembra 2020.

     • Oznam školskej jedálne

     • Zápis stravníkov pre šk. rok 2020/2021 prebieha od 24.8. 2020 v čase od 7.00 do 13.30 hod. Podmienkou pre prihlásenie žiaka na stravu je  odovzdať vyplnený zápisný lístok.

      V termíne od 3.9. - 11.9.2020 bude žiakom dovážaná strava do tried ZŠ. Každý stravník si prinesie so sebou príbor.

      Zap.listok_ZS_(1).docx