• Matematická olympiáda - 1. miesto - okresné kolo

     • Dňa 27.1.2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády Z5 a Z9, pre žiakov 5. a 9.ročníka.

      Na krásnom 1. mieste sa umiestnil žiak deviateho ročníka Martin Kučík. Martin nás bude reprezentovat aj na krajskom kole.

      V kategórii Z5 nás reprezentoval Tomáš Krčmárik, ktorý bol úspešným riešiteľom.

      Obom žiakom srdečne gratulejeme a prajeme veľa ďalší úspechov.

      Žiakov pripravili: Mgr. Dušan Paholík, Mgr. Gabriela Špániková

       

      Matematická olympiáda je súťaž, v ktorej žiaci riešia zaujímavé matematické úlohy v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov. Táto súťaž rozvíja matematické myslenie, ktorého postup treba logicky a správne zapísať. V domácom kole majú riešiť 6 úloh.

      Ak správne vypracujú minimálne 4 úlohy, sú úspešní a postupujú do okresného kola. V okresnom kole mladší žiaci riešia 3 úlohy, na ktoré majú časový limit 2  hodiny, starší žiaci riešia 4 úlohy, na ktoré majú časový limit  4 hodiny.

     • Úspešní v projekte - Čítame radi

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásili výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi".

      Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

      Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a získala 800 eur na nákup nových kníh do našej školskej knižnice. Tešíme sa, že pribudnú nové knihy, ktoré pomôžu deťom rásť.

      Okrem toho, že nám knihy pomáhajú s učením, predstavujú aj únik z reality, rozvíjajú fantáziu, vedú nás od detstva po dospelosť. Ukazujú nám ako vyzerá priateľstvo, čo znamená láska, súcit, odvaha. Čítanie kníh rozvíja slovnú zásobu, zlepšuje schopnosť čítať s porozumením, učí kriticky myslieť, zvyšuje empatiu k druhým.

      Takže, do skorého čítania, priatelia.

     • Návrat do školy od 8. 2. 2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v termíne od 8.2.2021 nastupujú žiaci I. stupňa do škôl, budú sa vyučovať iba prezenčne. Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhu platného od 1.9.2020.

        

      Podmienky k nástupu sú nasledovné:

      • žiaci I. stupňa sa nemusia testovať,

      • nemusia sa testovať ani tie deti I. stupňa, ktoré majú viac ako 10 rokov,

      • pri nástupe žiaka do školy je potrebný  negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, škola nekontroluje certifikát zákonného zástupcu, ale iba jeho čestné vyhlásenie - cestne_vyhlasenie_zakonny_zastupca(1).docx

      • bez vypísaného tlačiva nebude môcť  žiak vojsť do budovy ZŠ,

      • platnosť testu je 7 kalendárnych dní,
      • dieťa potrebuje minimálne dve rúška.

        

      ŠKD bude otvorené v štandardnom režime včase od 6,20 do 16,00 hod.

       

      Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre deti I. stupňa, ktoré navštevujú vyučovanie v škole. Všetky deti I. stupňa, ktoré sú evidované ako stravníci v školskej jedálni, budú od 8.2.2021 prihlásené na stravu.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.


      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančne.

      ​​​​​​​

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021

      Rozhodnutie.pdf


     • Dištančné vzdelávanie od 11.1.2021 pre I. aj II. stupeň ZŠ

     • Podľa najnovších informácií z MŠVVaŠ bude od 11.1.2021 pre žiakov I. a II. stupňa prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Žiaci sa budú od pondelka 11.1.2021 učiť podľa online rozvrhu.

      Rozhodnutie MŠSR

      rozhodnutie_MSSR(1).pdf

      ŠKD - otvorený len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

      Ďalšie informácie budú rodičom poskytnuté triednymi učiteľmi.

     • POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

     • Vážení rodičia, milí priatelia, priaznivci našej školy, 

      naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní      v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich žiakov. V tomto neľahkom roku 2020 si to mimoriadne ceníme.

                                                                                 Predseda Združenia rodičov pri ZŠ Ing. Barbora Jung
                                                                                 Riaditeľka školy Mgr. Naďa Kováčiková

     • Jeseň v ŠKD

     • Aj v tomto školskom roku sme si u nás v ŠKD jesennú nádielku listov poriadne užili. A nielen to! Poďte sa pozrieť, ako sme sa túto jeseň spolu zabávali...

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov od 10.11.2020

     • Žiaci 1. stupňa pokračujú od 10.11.2020 v normálnom prezenčnom  vyučovaní podľa  rozvrhu hodín.

      Žiak pri nástupe do ZŠ dňa 10. 11. 2020 predloží Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       

      ŠKD a školská jedáleň je v prevádzke bez zmien.

       Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.