• Voľná pracovná pozícia - upratovačka

     • Pozícia: upratovačka

      Úväzok: plný

      Dátum nástupu: 1.7.2021

      Požiadavky: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať do 18.6.2021 na adresu školy.

     • Všetci žiaci opäť v škole od 17.5.2021

     • Od pondelka 17. 5. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie všetci žiaci školy, teda aj žiaci 5.,6 a 7. ročníka.

      Podmienky nástupu do školy pre žiakov 5. - 7. ročníka:

      • Žiak sa v pondelok pri nástupe do školy preukáže iba Vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka. 

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

      • Prinesie si so sebou 2 rúška

      Stravovanie:

      Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú od 17.5.2021 automaticky prihlásení na obed.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.

       

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca, ak žiak nebol v škole najmenej tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).

       

     • Vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka

     • Na základe rozhodnutia vlády SR je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka.

      Žiak I. a II. stupňa ZŠ - 8. a 9. ročník  sa v pondelok pri nástupe do školy preukáže iba Vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka. 

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 13.04. - 14.04.2021 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.

      V kategórii P4  našu školu úspešne reprezentovali žiačky Hamarová M., Lagínová S., Špániková M.

      V kategórií P5 bol úspešný riešiteľ Krčmárik T.

      Žiakom srdečne gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Žiakov pripravila Mgr. D. Kovačovičová, Mgr. G. Špániková.

       

     • SPOLU MÚDREJŠÍ - ďalší úspešne schválený rozvojový projekt našej školy

     •  

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky aj na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“. 

      Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Aj naša škola sa do projektu doučovania zapojila a patrí medzi úspešné školy, ktorej sa podarilo uspieť v druhej vlne projektu. 

      Osem našich učiteľov bude denne doučovať žiakov počas nasledujúcich troch mesiacov, od apríla do júna.  

      Veríme, že budeme „Spolu múdrejší“ :-)

     • Nástup 8. a 9. ročníka do školy

     • Od pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie aj ôsmaci a deviataci.

       

      Účasť žiaka na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. 

      Podmienky nástupu do školy:

      • rodič vypíše pred nástupom žiaka do školy  Čestné vyhlásenie pre II. stupeň ZŠ

       Cestne_vyhlasenie_II._stupenZS.docx 

      • toto vyhlásenie je možné vypísať aj elektronicky cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia

      • žiak sa preukáže negatívnym testom a odovzdá triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie

      • ak už žiak alebo rodič prekonali covid, žiak nahlási dátum kedy bol test pozitívny, nemusí sa testovať 90 dní
      • ak je rodič očkovaný na covid 2x, tiež sa nemusí testovať a túto skutočnosť uvedie vo vyhlásení

      Stravovanie:

      Žiaci prvého stupňa ZŠ a žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú od 19.4.2021 automaticky prihlásení na obed.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.

       

      Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie začína 7,40 a pokračuje sa podľa školského zvonenia.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      zápis do 1. ročníka bude prebiehať iba elektronicky, bez osobnej účasti detí a rodičov. Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.

      Prosíme rodičov, aby od 1.4.2021 do 23.4.2021 vyplnili elektronickú prihlášku  na stránke školy.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť priebežne po zápise. Rodičia budú včas informovaní.

     • Návrat žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že sa epidemiologická situácia v našom okrese zlepšila plánujeme od 7.4.2021 (t.j. streda) obnoviť prevádzku školy, školskej jedálne a školského klubu detí pre žiakov 1.stupňa.

      Žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa  rozvrhu a  pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.


      Podmienkou nástupu do školy:

      negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka alebo platná výnimka (žiaci sa netestujú)

      - test nie je starší ako 7 dní

      - vypísanie a  odovzdanie čestného vyhlásenia Zakonny_zastupca_-_cestne_vyhlasenie.pdf


      ŠKD bude otvorené v štandardnom režime včase od 6,20 do 16,00 hod.

      ​​​​​​​Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre deti I. stupňa, ktoré navštevujú vyučovanie v škole. Všetky deti I. stupňa, ktoré sú evidované ako stravníci v školskej jedálni, budú od 7.4.2021 prihlásené na stravu.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.


      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančne.


     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 1.4.2021, končia v utorok 6.4.2021.

       Vyučovanie po prázdninách začína v stredu 7.4.2021.

     • Podporte našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Domaniža - občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:  učebné pomôcky a techniku

      Za Váš dar Vám vopred ďakujeme.                         

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       

                                                                                 Mgr. Naďa Kováčiková, RŠ

                                                                                 Ing. Barbora Jung, predseda RR

       

      VYHLaSENIE2020.pdf

      potvrdenie2020.pdf

       

      Bližšie info 2 percentá

     • Prerušenie školského vyučovania od 22.3. do 31.3. 2021

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,

      nakoľko je epidemiologická situácia v obci naďalej vážna, na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici a so súhlasom zriaďovateľazostáva od pondelka 22.3.2021 naďalej prerušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni a činnosť ŠKD.

      Všetci žiaci školy sa od pondelka naďalej učia dištančne, podľa online rozvrhu.

      O ďalších zmenách budeme informovať na stránke školy.

     • Prerušenie školského vyučovania od 15.3. do 19.3. 2021

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,

      nakoľko je epidemiologická situácia v obci naďalej vážna, na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici a so súhlasom zriaďovateľazostáva od pondelka 15.3.2021 naďalej prerušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni a činnosť ŠKD.

      Všetci žiaci školy sa od pondelka naďalej učia dištančne, podľa online rozvrhu.

      O ďalších zmenách budeme informovať na stránke školy.

     • Prerušenie školského vyučovania od 8.3. do 12.3. 2021

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,

      že na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici a aktuálneho stavu ochorenia na COVID-19 v obci Domaniža, zostáva od pondelka 8.3.2021 naďalej prerušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni a činnosť ŠKD.

      Všetci žiaci školy sa od pondelka naďalej učia dištančne, podľa online rozvrhu.

      O ďalších zmenách budeme informovať na stránke školy.

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,

      že na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici a aktuálneho stavu ochorenia na COVID-19 v obci Domaniža prerušuje od pondelka 1.3.2021 prezenčné vyučovanie na 1. stupni a činnosť ŠKD.

      Všetci žiaci školy sa od pondelka učia dištančne, podľa online rozvrhu.

      O ďalších zmenách budeme informovať na stránke školy.

     • Vyučovanie po jarných prázdninách

     •   

      Podmienky k nástupu sú nasledovné:

      • žiaci I. stupňa sa nemusia testovať,

      • nemusia sa testovať ani tie deti I. stupňa, ktoré majú viac ako 10 rokov,

      • pri nástupe žiaka do školy je potrebný  negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, škola nekontroluje certifikát zákonného zástupcu, ale iba jeho čestné vyhlásenie - cestne_vyhlasenie_zakonny_zastupca(1).docx

      • bez vypísaného tlačiva nebude môcť  žiak vojsť do budovy ZŠ,

      • platnosť testu je 7 kalendárnych dní,
      • dieťa potrebuje minimálne dve rúška.

        

      ŠKD bude otvorené v štandardnom režime včase od 6,20 do 16,00 hod.

       

      Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre deti I. stupňa, ktoré navštevujú vyučovanie v škole. Všetky deti I. stupňa, ktoré sú evidované ako stravníci v školskej jedálni, budú od 22.2.2021 prihlásené na stravu.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.

       

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančne.

       

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021

      Rozhodnutie.pdf