• Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 13.04. - 14.04.2021 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.

      V kategórii P4  našu školu úspešne reprezentovali žiačky Hamarová M., Lagínová S., Špániková M.

      V kategórií P5 bol úspešný riešiteľ Krčmárik T.

      Žiakom srdečne gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Žiakov pripravila Mgr. D. Kovačovičová, Mgr. G. Špániková.

       

     • SPOLU MÚDREJŠÍ - ďalší úspešne schválený rozvojový projekt našej školy

     •  

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky aj na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“. 

      Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Aj naša škola sa do projektu doučovania zapojila a patrí medzi úspešné školy, ktorej sa podarilo uspieť v druhej vlne projektu. 

      Osem našich učiteľov bude denne doučovať žiakov počas nasledujúcich troch mesiacov, od apríla do júna.  

      Veríme, že budeme „Spolu múdrejší“ :-)

     • Nástup 8. a 9. ročníka do školy

     • Od pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie aj ôsmaci a deviataci.

       

      Účasť žiaka na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. 

      Podmienky nástupu do školy:

      • rodič vypíše pred nástupom žiaka do školy  Čestné vyhlásenie pre II. stupeň ZŠ

       Cestne_vyhlasenie_II._stupenZS.docx 

      • toto vyhlásenie je možné vypísať aj elektronicky cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia

      • žiak sa preukáže negatívnym testom a odovzdá triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie

      • ak už žiak alebo rodič prekonali covid, žiak nahlási dátum kedy bol test pozitívny, nemusí sa testovať 90 dní
      • ak je rodič očkovaný na covid 2x, tiež sa nemusí testovať a túto skutočnosť uvedie vo vyhlásení

      Stravovanie:

      Žiaci prvého stupňa ZŠ a žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú od 19.4.2021 automaticky prihlásení na obed.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.

       

      Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie začína 7,40 a pokračuje sa podľa školského zvonenia.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      zápis do 1. ročníka bude prebiehať iba elektronicky, bez osobnej účasti detí a rodičov. Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.

      Prosíme rodičov, aby od 1.4.2021 do 23.4.2021 vyplnili elektronickú prihlášku  na stránke školy.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť priebežne po zápise. Rodičia budú včas informovaní.

     • Návrat žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že sa epidemiologická situácia v našom okrese zlepšila plánujeme od 7.4.2021 (t.j. streda) obnoviť prevádzku školy, školskej jedálne a školského klubu detí pre žiakov 1.stupňa.

      Žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa  rozvrhu a  pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.


      Podmienkou nástupu do školy:

      negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka alebo platná výnimka (žiaci sa netestujú)

      - test nie je starší ako 7 dní

      - vypísanie a  odovzdanie čestného vyhlásenia Zakonny_zastupca_-_cestne_vyhlasenie.pdf


      ŠKD bude otvorené v štandardnom režime včase od 6,20 do 16,00 hod.

      ​​​​​​​Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre deti I. stupňa, ktoré navštevujú vyučovanie v škole. Všetky deti I. stupňa, ktoré sú evidované ako stravníci v školskej jedálni, budú od 7.4.2021 prihlásené na stravu.

      Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť.


      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančne.