• OZNAM

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži oznamuje žiakom školy, že otvorenie školského roka 2020/21 bude v stredu 2. septembra o 8,00 hodine v základnej škole.

      Vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia bude začiatok roka prebiehať v triedach. Žiaci si prinesú prezuvky, rúška a tiež podpísaný od rodičov zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti žiaka. Obe tlačivá si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke školy.

      Prváčikov môžu do triedy sprevádzať len rodičia. Aj oni budú chránení rúškami.

      Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne vo štvrtok 3. septembra 2020.

     • Oznam školskej jedálne

     • Zápis stravníkov pre šk. rok 2020/2021 prebieha od 24.8. 2020 v čase od 7.00 do 13.30 hod. Podmienkou pre prihlásenie žiaka na stravu je  odovzdať vyplnený zápisný lístok.

      V termíne od 3.9. - 11.9.2020 bude žiakom dovážaná strava do tried ZŠ. Každý stravník si prinesie so sebou príbor.

      Zap.listok_ZS_(1).docx

     • Letná škola - Voňavé prázdninové zážitky

     • Do galérie Letná škola - Voňavé prázdninové zážitky boli pridané fotografie.

      V dňoch 17.- 21.8. 2020 sa v ZŠ Domaniža pod vedením lektoriek p. uč. Mgr. Márie Tkáčovej a Ing. Barbory Jungovej vyučovalo v LETNEJ ŠKOLE netradičným spôsobom. Žiaci 1. až 4. ročníka mohli počas tematických dní nahliadnuť do tajov prírody, remesiel, tradícií a popri tom si hravou formou zopakovať vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy.   

         Prvý deň deti hľadali ukrytý odkaz pomocou kamienkových indícií a práve tu si prváci zopakovali abecedu, starší žiaci čo je hláska, písmeno, slabika, slovo, veta. Pracovali v skupinách, pomáhali si, spoznávali kamarátov  všetkých tried prvého stupňa. Súťažili, športovali a kamienky premenili na umelecké diela. Druhý a tretí deň letnej školy sa školský areál zmenil na starodávne remeselné dielne. „Hrnčiari“ s Barborkou Jungovou pracovali s hlinou. Ich šikovné ruky vytvorili krásne hrnčeky. Vyskúšali si celý proces spracovania hliny- jej tvarovanie, zdobenie, sušenie. „Tkáči“ spracúvali ľan tradičným spôsobom. Skúsili vyrosený ľan priadny polámať na trlici- lamačke, vyčesať na česákoch a z priadze pripravenej na pradenie nití sa všetci tešili. Štvrtok bol sladučký. Celý deň žiaci spoznávali život včelstiev  v úli, pozorovali včely pod mikroskopom, oboznámili sa s včelími produktmi, vyrobili sviečky z včelieho vosku. Záver netradičného týždňa bol v oddychovej zóne Tri studničky. V spolupráci so štátnymi lesmi sa deťom venoval lesný pedagóg Ing. Norbert Jung. Interaktívne si vyskúšali ako rastie les, spoznávali stromy, zvieratá podľa zvukov vábničiek. Bodkou za užitočne strávenými chvíľami v škole bola spoločná opekačka.

      Ak ste pred Letnou školou deťom povedali - Ideš do školy- určite si nie jedno povzdychlo. Verte, neverte, každý deň tohto zážitkového týždňa sa začínal s úsmevom, a tak aj končil. Deti medzi sebou nadviazali kontakty bez mobilov, nechýbal im ani počítač. Po tomto spoločne strávenom čase sme sa rozišli so slovami: „ Tešíme sa do školy!“

     • Letná škola – Voňavé prázdninové zážitky

     • Vážení rodičia, žiaci,

      oznamuje Vám, že v termíne od 17.8 do 21.8.2020 bude na našej škole prebiehať Letná škola – Voňavé prázdninové zážitky pre záujemcov zo žiakov 1. až 4. ročníka. Žiaci, ktorí sa na letnú školu prihlásili, si zo sebou prinesú desiatu, vodu, šiltovku. Letná škola bude realizovaná denne, v čase  8,00 – 12,00 hod.. Nástup na letnú školu je v pondelok 17.8.2020 o 8,00 hod. Tešíme sa na Vás!