• Kontakt na pedagógov

     • Vážení rodičia a žiaci, v prípade konzultácie, otázok počas dištančného vzdelávania, môžete pedagógov našej školy kontaktovať aj na nasledujúcich mailových adresách.

     • ROZVRH ONLINE VÝUČBY OD 1.6.2020

     • 6. - 9. ročník - zmena od 1.6.2020

      ONLINE_vyucba_od_1.6.(2).pdf

      Naposledy aktualizované 1.6.2020.

      V rozvrhu online výučby sú najmä predmety, pri ktorých žiaci potrebujú výklad učiteľa. Je dôležité, aby sa ich žiaci zúčastňovali.

      Čas hodín sa môže ešte meniť, aby to vyhovovalo väčšine žiakov.

     • 1.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • 1. A 

      Pracujeme pravidelne každý deň. Všetky zošity už máte doma a preto môžeme spoločne pokračovať.

      1) Šlabikár:

      - str.38: využijeme stranu výchovne o zdraví a zdravej výžive, zahrajte si tajnú matematiku a 38/3 označ alebo vyfarbi to, čo môžeš nájsť na ľudskom tele,

      - str. 39: rozdeľ si text na polovicu, pretože je dlhý, vyznač farebne slová s ch, nakresli, s akými hračkami sa rád hrávaš,

      - str.40: pracuj podľa pokynov v Šlabikári, toto by mali zvládnuť samostatne,

      - str.41: text je dlhý, môžeme ho čítať dva dni, ide aj o porozumenie textu a správnu intonáciu viet. Na konci vety, pri bodke hlas klesá, učíme sa nadýchnuť a pokračovať.

      2) Písanie:

      - str. 13,14,15,16,

      - do malého zošita Písanie -  napíš názvy zvierat zo Šlabikára str.41.

      3) Matematika:

      Trošku musíme pridať v matematike, pretože sme ju mali v škole, ale je to všetko ľahké a hravo to zvládneme: str.21,22,23,24,25, 26,27,28. Ak by ste dačo nevedeli, posielam link na hotové strany.

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2. časť

      Zbierka úloh: ľubovoľné strany na opakovanie do 10.

      4) Prvouka:

      Rozhovor, čo vidím na obrázku str.33/4 a 33/5. Prečítať Moje poznámky a odpísať do malého zošita posledné dve vety/ môžu si do zošita urobiť obyčajnou ceruzou čiary alebo skúsiť písať s podložkou, ktorú im vyrobíte /.

      Ďakujem a prajem všetkým veľa trpezlivosti!

       

      NBV 1.A

      - pokračujeme v konaní dobrých skutkov a v modlitbách:) Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to nebude taký problém:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

      Anglický jazyk 

       

      Milí rodičia,

      chcem sa Vám poďakovať za Vašu záslužnú prácu, aj za množstvo trpezlivosti, ktorú vynakladáte pri učení s Vašimi deťmi. Chápem, že je to pre mnohých z Vás náročné, preto sa snažím napísať učivo pre deti čo najzrozumiteľnejšie. Stačí, keď budú postupovať podľa návodu, ktorý im v úlohách dávam. Vás prosím, aby ste ich skontrolovali a boli im oporou pri ich samoštúdiu. Pre deti píšem približnú výslovnosť bez fonematických značiek, aby sa im to ľahšie učilo. Opakujem, že je to len približná výslovnosť vzhľadom k tomu, že nie všetka výslovnosť sa dá prepísať do slovenskej podoby. Ako pomocníka odporúčam využívať aj naďalej DVD (Unit 3 – Sounds and letters, Numbers, Story, Song), ktoré majú v učebnici, prípadne stránku Oxfordu, kde sú niektoré cvičenia z učebnice (príbehy, pesničky, hlásky). Pre ľahší prístup prikladám stiahnuté zvukové súbory cvičení z učebnice, i video. Dúfam, že spoločnými silami zvládneme aj tieto ďalšie dva týždne. Držme si palce.  A ešte jedna drobnosť týkajúca sa rodičov žiakov z 1.B. Dátumy, ktorý píšem, sú dátumy hodín 1.A. U Vás je tento dátum posunutý o 2 dni, takže hodinu zo 7.4. majú až po Veľkej noci, čiže 16.4. Je na Vás, či s deťmi angličtinu robíte v deň, aký ho píšem, alebo v iný. Ďakujem za pochopenie. 

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

      31.3.2020 - Písmeno a hláska H, h, I, i

      - U s. 26: Dnes sa naučíme ďalšie 2 nové písmenká. Už ich budeme vedieť 9. Super. Sme šikovní. Tak poďme na to:  
                       cv.1 – obtiahni písmenká H, h a I, i. Použi 2 pastelky. Jednu na H, h a druhú na I, i. Nezabudni obtiahnuť aj písmenko v slove pri obrázku. Teraz si to prečítame: „H, h, h – hät, h – hórs (také slabučké r).“ „I, i, i – insekt, i – il“, 
                       cv.2 – skús si zaspievať jednoduchú pesničku, popros maminku alebo tatinka, nech ti ju pustia, ak nemôžu, tak si zaspievaj aj sám (sama) a melódiu si vymyslieť. Ideme na to: „Luk ät d hórs (slabučké r) wid ä hät, hät, hät, h, h, h, ä hät, hät, hät. Luk ät di insekt, ic il, il, il, i, i, i, ic il, il, il“, 
                       cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 3 si odlep písmenko g, h, i. Povedz si, ako sa obrázky povedia po anglicky a nalep len správne písmenko. Pozor, ku každému obrázku lepíš len 1 písmenko, to správne, inak by ti nevyšlo pod ďalšie dva obrázky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti to skontrolovali. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila). 


      - PZ s.26a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite: 
                       cv.1 – obtiahni písmenko H, h, I, i a pokús sa napísať ostatné samostatne, 
                       cv.2 – obtiahni prvé písmenko v slove, nezabudni si slová aj zopakovať podľa obázku, 
                       cv.3 –vymaľuj iba písmenká, čo sme sa dnes naučili, H, h, I, i. Farbička je na tebe. A je to hotové.

       

      24.3.2020 – Opakovanie - Hračky

      - U s.27: 

      Dnes si zopakujeme všetko, čo sme sa naučili o hračkách. Poobzeraj sa okolo seba a skús pohľadať hračky, ktoré sme sa učili. Ak nenájdeš všetko, nevadí. Spomeň si, ako sme si ich znázorňovali. Nauč maminku alebo tatinka, ako sa tieto hračky povedia po anglicky. Potom si prikry dekou hračky, čo máš pripravené. Daj ruku pod deku a nahmataj hračku. Skús podľa hmatu uhádnuť, čo to je. Opýtaj sa: „Woc dis?“ „Ic ä ...“ (napríklad „tedy“) Teraz popros maminku alebo tatinka, aby si niečo nahmatali oni. Ty budeš hádať. Pýtaj sa: „I zit ä plein?“ Ak uhádneš, tak ti povedia: „Jés, i is“. Ak nie, povedia: „Nou, it iznt.“ A ty skús hádať znova.
                       Za odmenu, že si bol taký šikovný (taká šikovná) môžeš si pozrieť príbeh o Bilym. Môžeš si ho potom skúsiť aj zahrať.


      - PZ s.27: A tu máš vyriešiť záhadu, kto má aký darček. cv.1 – vyber si 3 pastelky a urob cestičky pre „Rousy, Tima a Bilyho“. Pomôž im zistiť, čo dostali. Obrázky si môžeš aj vymaľovať. Pri obťahovaní cestičky si opakuj: „Woc dis. Woc dis....“ A na konci: „Ic ä ... (balún, papit, plein)“. 
       

      Hotovo! Prajem Ti krásnu Veľkú noc, po anglicky Easter – „ístr“ (slabé r), oddýchni si, pozri si rozprávky v televízii a nezabudni sa ísť poprechádzať aj do prírody. A s čokoládou to nepreháňaj, aby Ťa nebolelo bruško.

      video_1.roc._U_s.27.mp4

      slovicka_1.roc._U_s.22-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.26-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.25-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.24-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.23-2.mp3

     • 1.B trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • STREDA 8.4. 2020

      SJL: Čítať druhú polovicu textu FUTBALOVÁ SOBOTA- ŠLABIKÁR str.45

      Hlasné čítanie zamerané na dodržanie interpunkcie.

      45/5 očísluj dni v týždni- zopakovanie radových čísloviek- za číslom píšeme bodku!

      Hviezdičkou označ dni kedy nechodíme do školy, do práce (víkend)- opakovanie prvouky, zopakovať dni v týždni.

      Srdiečkom označ dnešný deň.

      Písanie- str.19 - rozdelte si stranu na celé prázdniny, nepíšte ju naraz 🙂.

      MAT: PZ str. 31 (zopekovanie čo je to súčet?) + na prázdniny PZ str.78 - POČÍTACIE TABUĽKY -stĺpec 1,3 (jeden stĺpec príkladov na plus,jeden na mínus do 10)Do 10 by mali mať deti príklady zautomatizované- stĺpec za minútu a pol 😉.

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      Prajem vám pokojné, požehnané, milosti plné VEĽKONOČNÉ SVIATKY, prežité v zdraví! Deťušky mám vás rada! 💚

      UTOROK 7.4. 2020

      SJL: Čítať text ŠLABIKÁR str.45/ rozdeliť text na dve časti, čítať polovicu.

      Zamerať sa na hlasné čítanie, veľa detí už prechádza z čítania slabík do plynulého čítania (slabikovaním nacvičiť viacslabičné-ťažšie slová z textu- čítať vety nie len ako idú za sebou,aby sa to deti neučili naspamäť- preskakovať slová, vety).

      Písanie str.18 veľké písané F, slabiky, slová

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

      MATPZ str. 30

      počítanie, sčítanie do 20, porovnávanie

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      Pozdrav p. vychovávateliek z ŠKD 

      námet na veľkonočné tvorenie

      https://www.akosatorobi.sk/video/5381/kvety-z-papiera-ako-vyrobit-papierove-kvety

      https://www.akosatorobi.sk/video/2085/velkonocne-kraslice-zo-semienok  🌼🌸🌷

       

       PONDELOK 6.4.2020

      SJL: ŠLABIKÁR str. 44 

      44/1 Prečítaj slová v hre na detektíva (pravidlá hry na obale šlabikára č.1)

      Označ slová,ktorým nerozumieš. Daj hviezdičku do okienka s jedlom.

      44/2 samostatná práca detí podľa zadania

      44/3 rozhovor o hrách, označiť hry, ktoré môžeme hrať v lete -skrývačka, švihadlo,hojdanie,futbal,(domino,karty,počítač- prediskutujte ☺️)

      Písanie : nácvik malého písaného f

      ťažké písmenko, odporúčam pozrieť video-link a najskôr písať do cvičného zošita.

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

      Písmenko f preberieme online na ZOOMe, komu nepôjde píšte len do cvičného zošita.

      Písanka str.18/ malé písané f- tri riadky

      MAT: PZ str. 29 písanie čísla 20(dve desiatky) a znak euro €

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      PIATOK 3.4. 2020 

      NIČ!

      ​Je piatok, oddýchnite si,užite si voľno.Deň- víkend sa dá využiť aj inak, ako len učením do školy 😉. Učiť sa dá toľkými možnými spôsobmi! Vyberte si dnes svoj vlastný a vyplňte si deň, čím uznáte za vhodné: ​pomôžte doma rodičom, upracte si izbičku, naučte sa piecť koláčik, uvarte čajík, pozrite si rozprávku, alebo kreslite, spievajte, tancujte...

      Prajem Vám krásny, pohodový víkend a v pondelok opäť pokračujeme. 

      Vaša p. uč. ❤️🧡💛

      ŠTVRTOK 2.4.2020

      SJL: ŠLABIKÁR str. 42, 43 

      Práca s písaným textom- DO PONDELKA!

      Písanie: str. 17/ cv. 6,7 + do pondelka si napísať diktát (3 vety)

      PRVOUKA: Pracovná učebnica str. 33

      Doma popolievať kvietky, pozrieť si obrázok str.33 /cv.4 (rozhovor: "Čo sa stane s rastlinkou keď ju prestaneme polievať?")

      cv.5 zakrúžkuj obrázok- kto potrebuje pre svoj život vodu z pôdy?

      Vedieť o vode porozprávať- naučiť sa okienko (s perom- Moje poznámky)

       

      STREDA 

      ​SJL:  Šlabikár str.41

      Dočítať druhú časť textu GORILA

      Písanie: str. 17/ cv. 4,5

      Odpis slov, viet

      MAT: PZ str. 28

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      ANJ:  online vyučovanie nachystať si ku sebe hračky, ktoré deti nájdu- autíčko, lietadielko, robota, bábiku, medvedíka,..

       

       UTOROK 31.3. 2020

      SJL: Šlabikár str. 41

      Čítať pol strany text Gorila. Zamerať sa na viacslabičné slová- najskôr tie prečítať, nacvičiť po slabikách. Dbať na hlasné čítanie so správnou intonáciou. (pri bodke hlas klesá)

      Písanie str. 16/ cv. 3 Veľké písané G 

      MAT: PZ str. 27

      Pracujeme podľa pokynov v modrom okienku. 

      cv. 5 Geometria - učíme sa rysovať s pravítkom (pokyny dávate vy: napr. spoj bod- číslo 12, 13 alebo 14,15 váš výber čísel. Dohliadnite na správne priloženie pravítka k bodu nie ku číslu, netlačíme ceruzkou, nepohneme pravítkom :) 

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM   

      PONDELOK 30.3. 2020

      SJL: Šlabikár str. 40 

      40/1 Vyfarbi rovnakou pastelkou časti viet, ktoré patria ku sebe

      40/2 Veľkými tlačenými písmenami napíš do okienka názvy plyšových zvierat

      Písanie- písanka č.4 str. 16/ cv.1,2 (malé písané g)

      MAT: PZ str. 26-číslo 17

      Zdravím Vás v novom týždni. Ďakujem za všetky pozdravy, fotky DÚ, telefonáty . Dúfam, že aj tento týždeň prežijeme v zdraví. 

       

      NBV 1.B

      - pokračujeme v konaní dobrých skutkov a v modlitbách:) Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to nebude taký problém:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

      Anglický jazyk 

      Milí rodičia,

      chcem sa Vám poďakovať za Vašu záslužnú prácu, aj za množstvo trpezlivosti, ktorú vynakladáte pri učení s Vašimi deťmi. Chápem, že je to pre mnohých z Vás náročné, preto sa snažím napísať učivo pre deti čo najzrozumiteľnejšie. Stačí, keď budú postupovať podľa návodu, ktorý im v úlohách dávam. Vás prosím, aby ste ich skontrolovali a boli im oporou pri ich samoštúdiu. Pre deti píšem približnú výslovnosť bez fonematických značiek, aby sa im to ľahšie učilo. Opakujem, že je to len približná výslovnosť vzhľadom k tomu, že nie všetka výslovnosť sa dá prepísať do slovenskej podoby. Ako pomocníka odporúčam využívať aj naďalej DVD (Unit 3 – Sounds and letters, Numbers, Story, Song), ktoré majú v učebnici, prípadne stránku Oxfordu, kde sú niektoré cvičenia z učebnice (príbehy, pesničky, hlásky). Pre ľahší prístup prikladám stiahnuté zvukové súbory cvičení z učebnice, i video. Dúfam, že spoločnými silami zvládneme aj tieto ďalšie dva týždne. Držme si palce.  A ešte jedna drobnosť týkajúca sa rodičov žiakov z 1.B. Dátumy, ktorý píšem, sú dátumy hodín 1.A. U Vás je tento dátum posunutý o 2 dni, takže hodinu zo 7.4. majú až po Veľkej noci, čiže 16.4. Je na Vás, či s deťmi angličtinu robíte v deň, aký ho píšem, alebo v iný. Ďakujem za pochopenie. 

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      31.3.2020 - Písmeno a hláska H, h, I, i

      - U s. 26: Dnes sa naučíme ďalšie 2 nové písmenká. Už ich budeme vedieť 9. Super. Sme šikovní. Tak poďme na to:                   cv.1 – obtiahni písmenká H, h a I, i. Použi 2 pastelky. Jednu na H, h a druhú na I, i. Nezabudni obtiahnuť aj písmenko v slove pri obrázku. Teraz si to prečítame: „H, h, h – hät, h – hórs (také slabučké r).“ „I, i, i – insekt, i – il“,                  cv.2 – skús si zaspievať jednoduchú pesničku, popros maminku alebo tatinka, nech ti ju pustia, ak nemôžu, tak si zaspievaj aj sám (sama) a melódiu si vymyslieť. Ideme na to: „Luk ät d hórs (slabučké r) wid ä hät, hät, hät, h, h, h, ä hät, hät, hät. Luk ät di insekt, ic il, il, il, i, i, i, ic il, il, il“,                  cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 3 si odlep písmenko g, h, i. Povedz si, ako sa obrázky povedia po anglicky a nalep len správne písmenko. Pozor, ku každému obrázku lepíš len 1 písmenko, to správne, inak by ti nevyšlo pod ďalšie dva obrázky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti to skontrolovali. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila). 

       

      - PZ s.26: a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite:                  cv.1 – obtiahni písmenko H, h, I, i a pokús sa napísať ostatné samostatne,                  cv.2 – obtiahni prvé písmenko v slove, nezabudni si slová aj zopakovať podľa obázku,                  cv.3 –vymaľuj iba písmenká, čo sme sa dnes naučili, H, h, I, i. Farbička je na tebe. A je to hotové.

       

      24.3.2020 – Opakovanie - Hračky

      - U s.27: 

      Dnes si zopakujeme všetko, čo sme sa naučili o hračkách. Poobzeraj sa okolo seba a skús pohľadať hračky, ktoré sme sa učili. Ak nenájdeš všetko, nevadí. Spomeň si, ako sme si ich znázorňovali. Nauč maminku alebo tatinka, ako sa tieto hračky povedia po anglicky. Potom si prikry dekou hračky, čo máš pripravené. Daj ruku pod deku a nahmataj hračku. Skús podľa hmatu uhádnuť, čo to je. Opýtaj sa: „Woc dis?“ „Ic ä ...“ (napríklad „tedy“) Teraz popros maminku alebo tatinka, aby si niečo nahmatali oni. Ty budeš hádať. Pýtaj sa: „I zit ä plein?“ Ak uhádneš, tak ti povedia: „Jés, i is“. Ak nie, povedia: „Nou, it iznt.“ A ty skús hádať znova.                 Za odmenu, že si bol taký šikovný (taká šikovná) môžeš si pozrieť príbeh o Bilym. Môžeš si ho potom skúsiť aj zahrať.

      - PZ s.27: A tu máš vyriešiť záhadu, kto má aký darček. cv.1 – vyber si 3 pastelky a urob cestičky pre „Rousy, Tima a Bilyho“. Pomôž im zistiť, čo dostali. Obrázky si môžeš aj vymaľovať. Pri obťahovaní cestičky si opakuj: „Woc dis. Woc dis....“ A na konci: „Ic ä ... (balún, papit, plein)“. 

      Hotovo! Prajem Ti krásnu Veľkú noc, po anglicky Easter – „ístr“ (slabé r), oddýchni si, pozri si rozprávky v televízii a nezabudni sa ísť poprechádzať aj do prírody. A s čokoládou to nepreháňaj, aby Ťa nebolelo bruško.

       

      video_1.roc._U_s.27.mp4

      slovicka_1.roc._U_s.22-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.26-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.25-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.24-2.mp3

      piesen_1.roc._U_s.23-2.mp3

     • 2.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • Milí druháci a rodičia! J

                  Pokračujeme spolu v našom netradičnom učení. Už sme si celkom zvykli na naše pravidelné online stretnutia každý  deň o 10:00 hod. Samozrejme, okrem víkendu. J Budeme v tom pokračovať a pridávam vám aj to, čo by ste mali urobiť doma.
                  Zadané úlohy sú povinné, musia ich urobiť všetci, aby sme sa mohli posunúť ďalej. To je minimum, ktoré by mal každý zvládnuť. Ostatné cvičenia si môžete urobiť, keď budete mať čas a hlavne chuť. J Ak ich neurobíte, nič sa nestane. Týka sa to hlavne matematiky. Samozrejme, niektoré múdre hlavičky chcú urobiť ešte viac. Máte príležitosť pobaviť sa s matematikou v Zbierke úloh, tam si môžete robiť akékoľvek cvičenia, ktoré vás zaujmú. Určite sa také nájdu!

                  Matematika je teraz najdôležitejšia, venujte sa jej najviac. Na druhom mieste je slovenský jazyk, nezabudnite si občas napísať aj cvičný diktát. A nezabudnite na najlepšieho kamaráta – knihu. Ak vás nezaujmú texty v čítanke, čítajte akúkoľvek knihu. Môžete mi  o prečítanom nakresliť pekný obrázok. Ak si urobíte z prvouky projekt o mravcoch alebo včelách alebo akomkoľvek domácom zvieratku, pošlite mi jeho fotku na jassova@zsdomaniza.sk. Projekty odmením známkou 1.  J
                  Predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova teraz nie sú dôležité. Ak bude pekne, tak si vonku zašportujte, zaspievajte si s maminou peknú pesničku alebo si zatancujte, nakreslite si obrázok alebo vyrobte dekoráciu či vyzdobte vajíčko na Veľkú noc. Ak sa vám niečo pekné podarí, môžete mi zase poslať fotografiu.

                  Ak budete potrebovať, môžete mi  volať, písať správu na mail alebo Messenger.

      Spoločné online stretnutia sú teda každý deň o 10:00. Rozvrh je takýto:

      • Pondelok – matematika
      • Utorok – slovenský jazyk
      • Streda  - matematika
      • Štvrtok – slovenský jazyk a prvouka
      • Piatok – anglický jazyk

      Takto pokračujeme až do Veľkej noci. Cez Veľkú noc si oddýchnite a prežite ich v zdraví a  radostne so svojimi rodičmi.

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      • 30.3. – Obojaké spoluhlásky – PZ 40/1,2,3
      • 31.3. – Veta, slovo – online  + PZ 42/1, 2
      • 1.4. – 78/1,2,3,4,5 – prečítať si, 78/6
      • 2.4. – s.79 online + 80/7, 9
      • 6.4. – Blahoželanie – s. 81 a 82 – prečítať si + 82/lienka
      • 7.4. – Delenie slov na slabiky online + PZ 45/2,4
      • 8.4. – PZ 46/6,7,8

      ČÍTANIE

      • s. 80 – 81 – Čin – čin
      • s. 83 – Veľkonočný ježko
      • s. 84 – 85 – Rozprávka o maľovanom vajíčku
      • alebo aspoň 6 strán z nejakej knihy (môže byť aj viac J)

      PÍSANIE

      • písmeno P – s. 8/2,3, s.9/6
      • písmeno R – s.10/2,3, s.11/6

      PRVOUKA

      • 31.3. – 2.4. – Spoločenstvo včiel – s.66/zápisník, 1; s.65/2,3a, s.66/4,5,poznámky
      • 7.4. – Veľká noc – s. 94

      MATEMATIKA

      • 30.3. – Sčítanie s prechodom cez 10 – online - + 10 (20) príkladov na sčítanie s rozkladom(alebo bez rozkladu, ak ti to pôjde a ak sa ti nebude dariť, použi číselnú os v PZ, prsty, kresli – čokoľvek ti pomôže)
      • 31.3. – PZ 20/1,2,4, (s rozkladom alebo bez rozkladu, ak ti to pôjde a ak sa ti nebude dariť, použi číselnú os v PZ, prsty, kresli – čokoľvek ti pomôže) + 21/5
      • 1.4. – online  + PZ 23/1,2
      • 2.4. – Meranie dĺžky – geometria PZ s.6
      • 6.4. – online + PZ 24/1,2
      • 7.4. – PZ 25/1,2
      • 8.4. – Jednotky dĺžky – geometria PZ s.7 + PZ 26/1,5

      Anglický jazyk 2. ročník

      Milí rodičia,

      chcem sa Vám poďakovať za Vašu záslužnú prácu, aj za množstvo trpezlivosti, ktorú vynakladáte pri učení s Vašimi deťmi. Chápem, že je to pre mnohých z Vás náročné, preto sa snažím napísať učivo pre deti čo najzrozumiteľnejšie. Stačí, keď budú postupovať podľa návodu, ktorý im v úlohách dávam. Pre Vás sú určené kľúče, v ktorých sú pomôcky pre Vás, aby ste deti mohli skontrolovať a byť im oporou pri ich samoštúdiu. Pre deti píšem približnú výslovnosť bez fonematických značiek, aby sa im to ľahšie učilo. Opakujem, že je to len približná výslovnosť vzhľadom k tomu, že nie všetka výslovnosť sa dá prepísať do slovenskej podoby. Pri práci je dôležité používať aj obrázkový a slovný slovníček v pracovnom zošite. (Slovníček Starter a Lekcia 1 už by mali mať vyfarbený a podčiarknutý, postupne začať lekciu 2) Ako pomocníka odporúčam využívať stránku z Oxfordu, kde sú niektoré cvičenia z učebnice (príbehy, pesničky, hlásky či hry). Pre ľahší prístup prikladám stiahnuté zvukové súbory cvičení z učebnice, i video. Dúfam, že spoločnými silami zvládneme aj tieto ďalšie dva týždne. Držme si palce.  https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

      31.3.2020 Hračky

      - U s.14: Dnes začíname tému Toys „toiz“. Tak poďme na to:
                      cv.1 – Slovíčka k téme Playtime! – „pleitaim“, časť témy - Toys – „toiz“ (hračky): „dol, ból, tedy, pazl, kár (slabé r). Slovíčka si ukazuj v knižke, viackrát zopakuj, popros maminu alebo tatina, nech ti ukazuje na rôzne obrázky a ty to skús pomenovať, nezabudni sa pozrieť, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,
                      cv.2 – je naša pesnička - repovačka, kde každé slovo opakujeme 3-krát a danú vec si znázorňujeme, pohyby sú na tebe (môžeš použiť aj skutočné hračky, ak ich máš samozrejme takéto doma a zdvíhať si ich)
                      cv.3 – prečítaj si text a prelož si ho (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L2, pomôžu ti aj obrázky v príbehu, ak niečo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina). Ak máš možnosť, pozri si aj príbeh. Dala som ho do prílohy alebo ti ho maminka či tatino nájde na stránke, čo som napísala. Ak chceš, môžeš si tento príbeh aj zahrať.
                      stránka z Oxfordu (hore uvedená) – Stories Unit 2: Playtime!, Downloads - Listen at home 1-09 (Sú to vety, otázka a odpoveď)
      - PZ s.14: A teraz si precvič, čo si sa naučil (naučila) cv.1 – podľa návodu očísluj správne hračky na poličke (spomeň si, ako si sa to učil(a) vyslovovať), cv.2 – v cvičení 1 vymaľuj hračky podľa toho, čo tu píšu. Pozor. Nebudeš maľovať všetky. Len tie a tou farbičkou o ktorých sa píše, cv.3 – teraz si precvičíš, či si nezabudol (nezabudla), ako sa hračky píšu. Uhádni, aká je to hračka. Opýtaj sa: What´s this? „Woc diz?“ A odpovedz si: It´s a ... „Ic ä ..“
      Hotovo.

      3.4.2020 Gramatika - Privlastňovacie zámená môj, tvoj

      - U s.15: cv.1 – pripomeň si príbeh z minulej hodiny, pohľadaj v texte vety, v ktorých je MY, YOUR, NO, IT ISN´T, YES, IT IS.,
                      cv.2 – prečítaj si vetu a vysvetli podľa obrázka (my – používame vtedy, ak hovoríme o veciach, ktoré patria mne, sú moje, your -  keď hovoríme o tvojich alebo vašich veciach, sú tvoje, vaše, tvoj, váš, v 3. a 4.obrázku sa pýtame, či daná vec patrí tej osobe, je to tvoj medvedík? Podľa toho, či nie alebo áno potom odpovieme. Všimni si, že prvé slovo z otázky sa nachádza aj v odpovedi. Zápor robíme tak, že len pridáme k slovu is – n´t, čiže bude isn´t ), pozri U s.1274 – Unit 2, prečítaj si a skús si ústne doplniť začiatok alebo koniec viet,
                      cv.3 – povedz, čo sa má doplniť do viet, všimni si, či ukazuje na svoju vec alebo ju má v ruke, alebo ju niekomu dáva. Nezabudni, my = môj, moja, moje, your = tvoj, tvoja, tvoje
                     cv.4 – doplň odpoveď k otázke podľa obrázku (všimni si, ako sa Rosy tvári)
      - zošit:  My, your – môj, tvoj
                    This is my car. Toto je moje auto.
                    This is your doll. Toto je tvoja bábika.
                     Is this your teddy? Je toto tvoj medvedík?
                     Yes, it is. / No, it isn´t.  Áno je. / Nie, nie je.
      Farebne si napíš nadpis a dôležité slová podľa učebnice.

      - PZ s.15: Teraz si overíš, či to už vieš: cv.1 – spoj my a your s obrázkom, kam patria a dopíš ho do vety (všimni si, či vec niekomu dáva alebo je jeho, nezabudni, že v niektorých vetách chýba viac slov na dopísanie), cv.2 – uhádni, akej hračky je to tieň, napíš odpoveď na otázku, vyber, či je to daná hračka alebo nie.
      Super. Týždeň máš za sebou. Zvládol (zvládla) si to.

       

      7.4.2020 Easter – Veľká noc

      - Túto hodinu venuj sviatku Veľkej noci. Môžeš si ozdobiť kraslicu, či pomôcť maminke s pečením. V Anglicku na Veľkú noc nechodia šibať chlapci dievčatá, ale deti chodia hľadať do parku poschovávané čokoládové dobroty.
      - A ďalší týždeň je hotový. Prajem Ti krásnu Veľkú noc, po anglicky Easter – „ístr“ (slabé r), oddýchni si, pozri si rozprávky v televízii a nezabudni sa ísť poprechádzať aj do prírody. A s čokoládou to nepreháňaj, aby Ťa nebolelo bruško.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_III_2.roc.docx

      piesen_2.roc._U_s.14-2.mp3

      Otazka_a_odpoved_2.roc._U_s.15.mp3

      video_2.roc._U_s._14.mp4

      slovicka_2.roc._U_s.14-1.mp3

       

       

     • 3.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • Prírodoveda

      Vypracovať v pracovnej učebnici strana 49 – opakovanie plazy.

      Nové učivo: obojživelníky strana 50-51

      Prečítať texty a vypracovať úlohy. Porozprávať rodičom: palubný denník svojimi slovami.


      SJL

      Učebnica strana 84-85. Písomné domáce úlohy: 85/28a, 85 opakovanie s Opkom-Hopkom do slov doplň chýbajúce písmená.

      Nadiktovať diktát zo strany 85-diktát.

      Všetky ostatné cvičenia zo strán 84-85 spraviť ústne.


      Čítanie

      prikladám dva pracovné listy čítanie s porozumením.

      citanie1(1).pdf

      citanie2_(1).pdf


      Matematika

      Pracovný zošit 24, 25, 26

      Geometria – celá strana 5

      Učebnica strana 55 písomne len cvičenie 55/4

      Úlohy zo strany 55/1,2,3,5,6,7,8 – ústne.


      Vlastiveda

      Veľkonočné sviatky a tradície – pracovná učebnica 50-51

      Prečítať text a vypracovať úlohy na strane 50-51


      NBV 

      - vykonaj nejaký dobrý skutok, skús sa pomodliť Korunku Božieho milosrdenstva – napr. TV Lux o 15.00 hod.

      Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to  zvládnete:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

      Veľkonočné udalosti máte pekne spracované aj v učebnici str. 68 – 75 – sú tam vysvetlené jednotlivé dni – môžete si prečítať.

      Prajem všetkým požehnané sviatky!

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

      Anglický jazyk


      Tu nájdete podrobný popis k jednotlivým cičeniam, aj s anglickou výslovnosťou.

      Anglicky_jazyk_3.roc._-_ucivo_(2).docx


      30.3.2020 Pohybové činnosti - Akčný chlapec vie bežať

      - U s.102

            Cv.1 - slovicka_3.roc._U_s.102-1.mp3

            Cv.2 - piesen_3.roc._U_s.14-2.mp3

            Cv.3 - video_3.roc._U_s.102.mp4

      - PZ s.102


      31.3.2020 Gramatika - Dokázať, vedieť

      - U s.103 

      - PZ s.103

          na počúvanie (nie je v učbnici) - Vety_3.roc._U_s.103.mp3


      2.4.2020 - Pohybové činnosti

      - U s.104

          Cv.1 - slovicka_3.roc._U_s.104-1.mp3

          Cv.2. - piesen_3.roc._U_s.104-2.mp3

      - PZ s.104


      6.4.2020 Opakovanie činností

      - zahrať sa hry na precvičenie slovíčok


      7.4.2020 - Easter - Veľká noc

      - pomôcť mamine s veľkonočnou výzdobou alebo s pečením


      Kluc_odpovedi__z_ANJ_pre_rodicov_II._2.rocdocx.docx


      INF 

     • 4.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     •  

      Prírodoveda:

      Kluc_odpovedi_z_PDA_III._pre_rodicov_4.roc.docx

       

      1.4.2020 Spoločenstvo lúk

      - U s.76-77 + poznámky (sú v prílohe)

      Spolocenstvo_luk__Rastliny_spolocenstva_luk.docx

       

      3.4.2020 Rastliny spoločenstva lúk

      - U s.78 + poznámky (pozri prílohu)

       

      8.4.2020 Rastliny spoločenstva lúk

      - U s.79 + poznámky (nájdeš v prílohe)

       

      Vlastiveda 

      Kluc_odpovedi_z_VLA_pre_rodicov_II._4.roc.docx

       

      30.3.2020 Zvolen s okolím

      - U s.30-32 + poznámky (sú v prílohe)

      Zvolen__Banska_Bystrica__Polana.docx

      Zvolen_s_okolim_-_uprava.pptx

       

      2.4.2020 Banská Bystrica s okolím

      - U s.33-35 + poznámky (nájdeš v prílohe)

      Banska_Bystrica_s_okolim.pptx

       

      6.4.2020 Poľana

      - U s.36-38 + poznámky (pozri prílohu)

      Polana.pptx

       

      Informatika - 4. A - 2. skupina

      Tabuľky rodiny usporiadaných.  akademiaalexandra.sk - lekcia 21 - odkaz - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=195

      Rodiny usporiadaných sa chystá na dovolenku. akademiaalexandra.sk - lekcia 22 - odkaz - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=196

       

      Anglický jazyk 

      Milí rodičia, chcem sa Vám poďakovať za Vašu záslužnú prácu, aj za množstvo trpezlivosti, ktorú vynakladáte pri učení s Vašimi deťmi. Chápem, že je to pre mnohých z Vás náročné, preto sa snažím napísať učivo pre deti čo najzrozumiteľnejšie. Stačí, keď budú postupovať podľa návodu, ktorý im v úlohách dávam. Pre Vás sú určené kľúče, v ktorých sú pomôcky pre Vás, aby ste deti mohli skontrolovať a byť im oporou pri ich samoštúdiu. Pre deti píšem približnú výslovnosť bez fonematických značiek, aby sa im to ľahšie učilo. Opakujem, že je to len približná výslovnosť vzhľadom k tomu, že nie všetka výslovnosť sa dá prepísať do slovenskej podoby. Pri práci je dôležité používať aj obrázkový a slovný slovníček v pracovnom zošite. (Slovníček po lekciu 11 už by mali mať vyfarbený a podčiarknutý.) Ako pomocníka odporúčam využívať stránku z Oxfordu, kde sú niektoré cvičenia z učebnice (príbehy, pesničky, hlásky či hry). Pre ľahší prístup prikladám stiahnuté zvukové súbory cvičení z učebnice. Dúfam, že spoločnými silami zvládneme aj tieto ďalšie dva týždne. Držme si palce.  https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      31.3.2020 – Práca s textom: Na letisku

      - U s.84: Dnes si precvičíme slovíčka z tejto lekcie priamo v príbehu. Tak poďme na to:
                        cv.1 – pozri sa na obrázok a pomenuj veci, ktoré vidíš,
                        cv.2 – prečítaj si text a prelož (pomôž si slovníčkom v PZ vzadu, nájdi si lekciu 11, v niečom ti pomôže aj ten obrázok, čo nebudeš vedieť, opýtaj sa maminy alebo tatina),
                        cv.3 – prečítaj text znova a ústne vyber z možností vo vete tak, aby to bolo podľa textu správne,
      - PZ s.84: cv.1 – prečítaj si text a skús si ho preložiť (opäť ti pomôže slovníček v PZ, prípadne sa opýtaj maminy alebo tatina), cv.2 – text si prečítaj znova a zakrúžkuj v ňom slovíčka, ktoré označujú oblečenie (takto si ho aspoň zopakuješ, nezabudni na výslovnosť slovíčok). Podčiarkni hračky, ktoré tam nájdeš., cv.3 – opäť to súvisí s textom, vyber z možností správne slovo, ktoré sa hodí do danej vety a napíš ho.
      Hotovo.

      2.4.2020 – Opakovanie témy Oblečenie

      - U s.85: cv.1 – na tomto cvičení si zopakuj oblečenie. Skús popísať, čo majú ľudia na obrázku. Jasné, že po anglicky. Použi vety: He (She) is wearing ... („Hí (ší) is wérin ..“ – Ona má oblečené .... Všimni si, ako to urobili v cv.2 (Bez tej otázky na konci.) Ak poprosíš, aby ti vaši pustili zvukové nahrávky, tak tam toto cvičenie máš a stačí ti len hľadať, o ktorej osobe sa hovorí.
                      cv.2 – Popros maminu alebo tatina, aby ti dávali hádanky, ako je to tu uvedené. Ty sa opýtaš. What´s he (she) wearing? („Woc hí (ší) wérin?“) A podľa odpovede uhádni, ktorá osoba na obrázku to je. Môžeš si to aj vymeniť a ty im budeš dávať opis osoby a oni budú hádať. Alebo môžeš opísať, čo má na sebe mamina či tatino. Všetko bude dobré, ak si pri tom precvičíš vety o oblečení. (samozrejme po anglicky J)
                     cv.3 – Vety si skús prečítaj a skús uhádnuť, o ktorých hodinkách sa to píše. (pripomínam: quarter past = štvrť, half past = pol, quarter to = trištvrte. Keď hovoríš čas, tak si hovor napr. štvrť hodina po deviatej, čiže je to štvrť na desať a budú to tie druhé hodinky)
      - PZ s.85: cv.1 – do viet doplň past (štvrť) alebo to (trištvrte), neboj, je to ľahké, štvrť je vtedy, keď veľká ručička je na 3 a trištvrte bude na 9, cv.2 – vyber z vecí tie, ktoré máš teraz na sebe a doplň na riadok, akej farby dané oblečenie máš, cv.3 – teraz to napíš ako vety. Začiatok bude I´m wearing ... (farba a oblečenie).

       

      3.4.2020 – Opakovanie témy Oblečenie - projekt

      - Teraz si overíme, či si si minulú hodinu dobre zopakoval(a) tému Oblečenie – Clothes „kloufz“.  Neboj sa, nebude to nič zložité, ani ťažké.
      - pozri si v PZ s.85, ako si si písal o sebe a svojom oblečení. Preopakuj si, ako sa píšu jednotlivé oblečenia s.80 a 82 v učebnici. Potom sa pozri na seba a svoju maminu a tatina, prípadne brata či sestru (ak nemáš súrodencov, tak mi to napíš (použi I haven´t got ....). Všimni si, čo máš oblečené ty a oni. Popros maminu alebo tatina, nech ti vytlačí pracovný list, ktorý som ti nachystala a nalep si ho do zošita. Ak sa ti nedá vytlačiť, budeš si to musieť podľa toho napísať samostatne (ale môže ti pomôcť mamina alebo tatino). A pusti sa do práce. (Doplň meno a svoj vek – číslo napíš slovom. Využi začiatky: I´m wearing, She´s wearing, He´s wearing, pomenovanie oblečenia a tiež jeho farbu. Nezabudni, že vo vete sa najskôr píše farba a potom oblečenie. Vždy tam vlož aj A alebo AN podľa toho, či farba začína na samohlásku, vtedy tam ide AN. Na konci mi napíš svoje obľúbené oblečenie a ktorého oblečenia máš najviac a aj spočítaj, koľko kusov. Aby to bola taká zaujímavosť.). Nakresli aj obrázok vás všetkých. Stačí taký malý pod text.
      - napíš mi projekt o CLOTHES in my family. (Oblečenie v mojej rodine.) Potom popros maminu alebo tatina, aby ti tvoju prácu odfotili a pošli mi fotku. Veľmi ma tým potešíš a ja to ocením dobrou známkou (nezabudni poslať, jednotka sa ti určite zíde). Som veľmi zvedavá, ako vyzeráte, keďže sme sa už dlho nevideli. J

      Pre dnešok hotovo. A týždeň máš za sebou.

       

      7.4.2020 Easter – Veľká noc

      - Túto hodinu venuj sviatku Veľkej noci - Easter. Môžeš si ozdobiť kraslicu, či pomôcť maminke s pečením. V Anglicku na Veľkú noc nechodia šibať chlapci dievčatá, ale deti chodia hľadať do parku poschovávané čokoládové dobroty. Aj keď chlapci tentoraz šibať nepôjdu, zdravie si môžeme zaželať všetci. J
      - A ďalší týždeň je hotový. Prajem Ti krásnu Veľkú noc, po anglicky Easter – „ístr“ (slabé r), oddýchni si, pozri si rozprávky v televízii a nezabudni sa ísť poprechádzať aj do prírody. A s čokoládou to nepreháňaj, aby Ťa nebolelo bruško.

       

      video_4.roc._U_s._80.mp4

      text_4.roc._U_s.84-2.mp3

      slovicka_hodiny_4.roc._U_s.82-1.mp3

      slovicka_hlasky_4.roc._U_s.83-1.mp3

      slovicka_4.roc._U_s.80-1.mp3

      repovacka_4.roc._U_s.83-2.mp3

      piesen_4.roc._U_s.80-2.mp3

      pesnicka_4.roc._U_s.82-2.mp3

      Otazka_a_odpoved_4.roc._U_s.81(1).mp3

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_III._4.roc.docx

      Clothes_in_my_family_-_projekt_4.roc.docx

       

      INF 

       

       

       

       

     • 5.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • SJL 

      Utorok, štvrtok – online výučba o 9.00 hod.

      Dú – utorok – 102/12 – odpíš diktát + podčiarkni prídavné mená

      - štvrtok – 100/9 – odpíš diktát + podčiarkni prídavné mená a zakrúžkuj podstatné mená.

      Literatúra – prečítaj si aspoň jednu kapitolu z obľúbenej knihy a napíš osnovu.

      - v týždni 6.4 – 8.4.  úlohy si povieme online

       

      MATEMATIKA 5.A

      30.3. - pracovný zošit str. 25/ cv. 11 a + str. 26/ cv. 14 a

      31.3. - pracovný zošit str. 25/ cv. 11 b (vyber si 3 príklady) + cv. 12 a

      01.4. - pracovný zošit str. 26/ cv. 14 b, cv. 15 + str. 27/ cv. 16

      02.4. - pracovný zošit str. 27/ cv. 17, 18 - prvý riadok

      03.4. - spoločná video - hodina o 11:00(link na prihlásenie pošleme, pripraviť si pracovný zošit, pero)

       

      06.4 - pracovný zošit str. 29/ celá (stručne zápis, výpočet, odpoveď)

      07.4.- pracovný zošit str. 30/ celá (stručne zápis, výpočet, odpoveď)

      08.4.- spoločná video - hodina o 11:00 (link na prihlásenie aj ID ostáva rovnaké ako minulú hodinu)

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      1. 5C Our town- učebnica str. 56/2– prečítať, preložiť a pochopiť text , nájsť odpovede na otázky nad textom. Novú slovnú zásobu 56/2 si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 78/5C Our town– slovná zásoba.

       

      2.Prepísať do zošita gramatickú tabuľku z učebnice str. 56/3.

      Pomôcka je v PZ str. 71/5.2, 5.3 a,b – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne vypracovať  písomne do zošita cvičenie z učebnice str. 57/4

       

      3.Vypracovať  v PZ  5C Our town str .46-47/1,2,3,4,5.

       

       GEOGRAFIA

      Zameriame sa na upevnenie a rozšírenie učiva o typoch krajín na Zemi v učebnici na stranách 61-65.

      Priestor je aj v PZ na str. 38-43.

      Dopĺňaj, vyfarbuj a rieš úlohy. Ak budeš chcieť vedieť viac, veľa sa dozvieš na wikipédii alebo si pozri prírodopisné filmy.

       

      BIOLÓGIA

      1. HODINA
       1. Skontrolovať názvy rýb, ktoré ste mali určiť z prezentácie (1. Kapor, 2. Pstruh dúhový, 3. Lipeň, 4. Úhor, 5. Sumec, 6. Šťuka, 7. Ostriež, 8. Plotica ) 
       2. Vypracovať str. 27 v pracovnom zošite (učivo Vodné a brehové stavovce –ryby, niektorí to možno máte na inej strane) a poslať na domanicka@zsdomaniza.sk do 3.4 – do piatku. Môžete poslať fotku pr. zošita, komu sa nedá, tak aspoň napíše odpovede priamo do mailu.
      2. HODINA
       1. Pozrieť si prezentáciu o obojživelníkoch a plazoch, ktorú posielam (treba si ju spustiť, lebo inak obrázky prekrývajú text) 6._Obojzivelniky_a_plazy_vo_vode_a_na_brehu(1).ppt​​​​​​​ 
       2.  Napísať si poznámky z konca prezentácie
       3. Pozrieť si videá, odkazy na ne sú na konci prezentácie
      3. HODINA
       1. Zopakovať si učivo o obojživelníkoch a plazoch na https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia5naWelp/obojivelnky_a_plazy__ivochy_ijce_na_brehu.html
       2. Vypracovať kvíz na https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia5naWelp/kvz26.html a poslať odfotený (priamo z počítaču) alebo poslať len odpovede na otázky v maile alebo vo worde do 8.3. (do stredy) na domanicka@zsdomaniza.sk

      NBV

      - vykonaj nejaký dobrý skutok, skús sa pomodliť Korunku Božieho milosrdenstva – napr. TV Lux o 15.00 hod.

      Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to zvládnete:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

       

      Prajem všetkým požehnané sviatky!

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

       

      Technika 

      Dlabanie. Spájanie klincami. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 45 - 46 a 64 - 65. Nakresliť obrázky 4.22/str. 45 a 4. 96/str. 64.

      Pozrieť si video na internete - https://www.youtube.com/watch?v=v3XHcDnXLpQ

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

       

       

     • 6.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • MATEMATIKA

      30.3. - učebnica str. 50/ cv. 1 dole + str. 51/ cv. 2,3 hore

      31.3. - učebnica str. 52/ odpísať ružové poučky + cvičenie 1,2

      01.4. - spoločná video - hodina (link na prihlásenie pošleme, pripraviť si učebnicu, zošit a PZ)

      02.4. - program a zadanie ďalších úloh si upresníme po spoločnej video - hodine

       

      06.4 - spoločná video - hodina o 11:00 (link na prihlásenie aj ID ostávajú rovnaké ako minule)

      07.4.- pracovný zošit str. 34 celá

      08.4.- spoločná video - hodina o 11:30 (link na prihlásenie aj ID ostáva rovnaké ako minule)

       

       GEOGRAFIA

      Upevňujeme si vedomosti o JZ a J Ázii.

      Nevynechaj v PZ úlohy, slepé mapy a tiež úlohy PISA na str. 41.

      Príloha: prezentácie: Najkrajšie miesta JZ Ázie a Južná Ázia.

      Najkrajsie_miesta_JZ_azie.pptx

      Juzna_aZIA_(2).ppt

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      1. 4D Emma’s Apple crumble – učebnica str.50/1- prečítať, preložiť a pochopiť text . Novú slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 77/4D Emma’s Apple crumble– slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.50/2a- podľa príkladu, 2b- opíš a prelož slovíčka

       

      2.Prepísať do zošita gramatické tabuľky z učebnice str. 51/3a - 51/4a,b.

      Pomôcka je v PZ str. 70/4.5, 4.6 – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne vypracovať  písomne do zošita cvičenie z učebnice str. 51/3b 1,2 -4c

       

      3.Vypracovať  v PZ 4D Emma’s Apple crumble str.40-41/ 1,2,3,4,5,6,7

       

      NBV

      - vykonaj nejaký dobrý skutok, skús sa pomodliť Korunku Božieho milosrdenstva – napr. TV Lux o 15.00 hod.

      Blížia sa nám najväčšie kresťanské sviatky – Veľká noc. Posielam link s pekným spracovaním Ježišovho života:)(je to síce v českom jazyku, ale verím, že to zvládnete:)

      https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE

       

      Prajem všetkým požehnané sviatky!

      Ak rodičia majú facebook, môžete sa zúčastniť prenosov sv. omší aj z našej farnosti – prostredníctvom facebooku – Rímskokatolícka farnosť Domaniža.

      OBN

      Región, v ktorom žijem – učebnica str. 56 – 57, poznámky napísať do zošitov

      Významné osobnosti obce a regiónu – uč. str. 46 - 47, poznámky napísať do zošitov.

      Fyzika 

      Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode. Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode.

      Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 73 - 81. Písomne vypracovať úlohy 1 a 2/str. 77 a 1, 2, 3/str. 80 -81.

      Preštudovať na internete -

      http://www.zskomnam.edu.sk/uploads/fck/file/Fyzika_6_poz/2.2%20%20Vplyv%20objemu%20a%20tvaru%20telies%20na%20ich%20spr%C3%A1vanie%20vo%20vode.pdf

       

      SJL

      Opakovanie_slovies_pre_siestakov.doc_(1).doc

      PLBaje203.doc_(1).doc

      Precvicovanie_slovnych_druhov_(1).docx

      6_Slovesa_-_plnovyzn._neplnovyzn..docx_(2).docx

       

      LITERATÚRA

      1. HODINA
       1. Prečítať na str. 79 -81 Anton Marec Tatranské plesá
       2. Anton_Marec__Tatranske_plesa.pptx
       3. Napísať poznámky o autorovi na str. 158
       4. Napísať Zistili ste, že.... na str. 82
      2. HODINA
       1. Prečítať str. 82-83 Hronský Prečo je Váh divá rieka
       2. Napísať poznámky o autorovi na str. 157 (nemusíte to odpisovať celé, skráťte si to podľa potreby)
       3. Napísať  Zistili ste...aj Budeme si pamatať na str. 85
      3. HODINA
       1. Opakovanie
       2. Vypracovať pracovný list, ktorý posielam a poslať do 8,4 na domanicka@zsdomaniza.sk

      SLOVENSKÝ JAZYK

      1. HODINA
       1. Prečítať On rozprávanie na str. 64
       2. Zapísať na str. 65 zelenú poučku
       3. Písomne cvičenie 2 na str. 65 – poslať
      2. HODINA
       1. Slovesný tvar – vysvetlíme si online
      3. HODINA – 4. HODINA
       1. Opakovanie tematického celku
       2. Vypracovať pracovné listy, ktoré posielam a poslať na domanicka@zsdomaniza.sk
      4. HODINA
       1. Str. 66 Príslovky
       2. Prečítať, zapísať zelenú poučku na str. 67
       3. Písomne   3 a 6a - poslať

      BIOlÓGIA

      1. HODINA
       1. Skontrolovať pracovný zošit z minulej hodiny, posielam vypracovaný
       2. Prečítať učivo str. 63 – 64 Kvet
       3. Pozrieť prezentáciu, ktorú posielam, na konci sú poznámky, tie si napíšte kvet_a_typy_kvetov.ppt
       4. Vypracovať str. 20 v pracovnom zošite a poslať do piatku na domanicka@zsdomaniza.sk  (odpovede alebo fotku)

            2. HODINA

      1. Prečítať učivo str. 66-67 Plod a semeno
      2. Napísať poznámky, ktoré posielam
      3. Vypracovať str. 21 v pracovnom zošite a písomne otázky č. 5  Porozmýšľaj....a č. 5 Rieš a skúmaj na str. 67 v učebnici a poslať na domanicka@zsdomaniza.sk

       

      POZNÁMKY

      PLOD A SEMENO

      • rozmnožovacie orgány rastlín
      • tvoria sa po oplodnení kvetu
      • zo semenníka piestika vzniká plod, z vajíčka semeno
      • semeno zložené z 
       • semenia –  z balu vajíčka, ochrana zárodku
       •  klíčnych listv – zásoba živín
       •  zárdku – základ koreňa, stonky a listov
      • semená – guľovité, vajcovité, obličkovité, sploštené
      • plod – chráni semená
      • zložený zo semien a oplodia
      • oplodie – dužinaté (jablko, rajčiak) a suché (orechy, slnečnica)
      • pravé a nepravé plody
      • dužinaté
       •  bbuľa – čučoriedka, rajčiak, vinič, paprika, tekvica
       •  kôstkvica – čerešňa, slivka, mandľa, kokos
       •  malvica – jablň, hruška
       •  hesperídium – citrusy
      • suché plody
       •  nepukavé
        • Nažka – púpava, breza, poniklec
        • Zrno – tráva, pšenica, raž
        • Oriešok - lieska
       •  pukavé
        • Mechúrik – jeden šev – záružlie
        • Struk – puká na dve chlopne – bôbovité
        • Šešuľa – blanitá priehradka – kapustovité
        • Tobolka – kosatec, mak,
      • plodstvo – súbor plodov
      • Semenné plody – šiška ihličnany

       

       

       

     • 7.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • MATEMATIKA 

      30.3. - učebnica str. 54/ cvičenia 23,24,25,26 do zošita

      31.3. - do zošita prepočítať tieto 4 príklady z linku  http://www.testokazi.sk/riesene-priklady-na-pomer.html  (Obvod trojuholníka o = 72 dm..., Dajte do pomeru v základnom tvare 55q : 10 kg ...., Rozdeľ úsečku dlhú 12 cm....., Traja podnikatelia sa rozhodli investovať....)

      01.4. - spoločná video - hodina o 11:00  (link na prihlásenie pošleme, pripraviť si učebnicu, zošit, PZ)

      02.4. - učebnica str. 56 a 57/ odpísať ružové rámiky do zošita + str. 57/ cvičenie 5,6 

      03.4. - pracovný zošit str. 30 celá

      06.4. - pracovný zošit str. 31 celá

      07.4. - pracovný zošit str. 32 celá

      08.4 -  spoločná video - hodina o 11:30 

       

      GEOGRAFIA

      Učivá: Nemecko – učebnica str. 56-59, PZ str. 30-31.

                 Stredná Európa – zhrnutie.  – učebnica str. 60.

      Príloha: prezentácia: Nemecko

      NEMECKO.pptx

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      1. 2C Your future- učebnica str. 24/1–   prečítať, preložiť a pochopiť text a slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/2C Your future– slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str. 24/1b – písomne odpovedajte na otázky v dotazníku podľa seba

       

      2. Písomne vypracovať  do zošita cvičenia z učebnice str. 25/2a,b-3a,b,c

       

      3.Vypracovať  v 2C Your future  str.18-19/1,2,3,4,5,6

       

      Ruský jazyk

      Здравствуйте !

      Verím, že ste si poriadne zopakovali písmená a skúsime sa posunúť na stranu 30. Už v pozdrave ste si všimli nové písmeno  - й-  / j / a toto si napíšete do zošitov. Skúsime čítať všetky tri stĺpčeky, napísať ich do malého zošita a odpísať aj slová pri sove. Máte tam aj výslovnosť. V prípade , že neviete, či čítate správne, stačí si slová napísať do : https://translate.google.sk/, tam je aj zvuk. Prajem veľa trpezlivosti pri učení.

       

      NEMECKÝ JAZYK

      Pracovný list pre 7.A.

      Prosím vytlačiť a vypísať, kto nemá možnosť tlačiť, pripraviť elektronicky k online výučbe a odpovede napísať na papier (ak viete, tak aj spamäti). Pomáhať si môžete učebnicou, str. 53/6 alebo internetovým slovníkom.

      PL_7_varianta_A_lehci.pdf

       

       SJL 30.3.

      Uč. str. 55/7 odpíš diktát, podčiarkni v ňom číslovky a urči ich druh (Napr. Dvojnásobný - nad slovo napíš násobná.)

      LIT 31.3., 3.4.

      Do zošita nadpis Gabriela Futová. Zo str. 159 napíš základné údaje o autorke, prečítaj si str. 55-59. Do zošita napíš ďalší nadpis Poškoláci, vypíš lit. druh, lit. žáner a lit. formu a zo str. 60 odpíš Zistili ste (napíš ako poučku bez úvodných slov ŽE.) Prečítaj si úlohy za textom s. 59-60 a písomne vypracuj Tvoríme. 

      SJL 1.4. 

      Z internetu odpíš ľubovoľný diktát zameraný na číslovky, ktorý bude mať aspoň 10 riadkov.

      SJL 2.4. 

      Do zošita nadpis SLOVESÁ a odpíš zo str. 57 poučku a zopakuj si všetky plnovýznamové slovesá. Prečítaj si str. 55-56 a vypracuj do zošita  56/3,4.

       

      SJL 6.4.-8.4.

      SJL SLOVESNÝ VID uč. str. 57-59str. Precitaj si učivo, odpíš si poučku zo str. 59, písomne vypracuj  59/6

      Online HODINA ZAJTRA 7.4. O 9.00.

       

      Fyzika 

      Ako meriame teplo. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 83 - 86. Vypracovať úlohy 1 a 2/str. 86. 

      Preštudovať na internete - https://oskole.detiamy.sk/clanok/teplo-810

       

      Technika - 7. A - obe skupiny

      Základy ručného opracovania technických materiálov - drevo a kovy Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 70 - 77 (po Vŕtanie).

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

       

      CHÉMIA

      1. HODINA
       1. Vypracujete pracovné listy, ktoré posielam,  je jedno, kedy ktorý, všetky treba poslať do 8.4 na domanicka@zsdomanizsk
       2. Ešte pozrieť http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chemicka_rovnica_zmena_chemicke_cinidlo_fyzikalna_horenie_kvapalina_plyn_produkt_reaktant_tuha_latka_zahrievanie_t&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F27._Chemick%2525C3%2525A1_reakcia_a_fyzik%2525C3%2525A1lny_dej%252C1%252C0%252C276%253B525%253B557%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html&1
       3. A pozrieť aj prezentácie, čo posielam
      2. HODINA
       1. Prečítate si učivo na str. 70 – Horenie ako chemická reakcia
       2. Napíšete si poznámky, ktoré cez týždeň pošlem
       3. Naučíte sa značky prvkov zo štvrtej periódy (4. Riadku – začína K a končí Kr – 18 značiek)
      3. HODINA
       1. Prečítate si učivo na str. 70 – 71 Podmienky horenia
       2. Napíšete poznámky, ktoré tiež pošlem
       3. Písomne vypracujete úlohy  na str. 78 – 6.1 – 1,2,3,4,5 – a pošlete na domanicka@zsdomaniza.sk

      Nezabudnúť na projekt o kúpeľoch do piatku

      chem_(1)_(1).jpg

      chem_(2).jpg

      chem_(3)_(1).jpg

       

                                               BIOLÓGIA                                                               

       

      1. HODINA
       1. Napísať poznámky k učivu Základy prvej pomoci pri krvácaní- posielam
       2. Prečítať str. 89 – Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam
       3. Napísať poznámky (hlavne 4 funkcie o.sús. a s ktorými sústavami spolupracuje a prečo) a poslať do piatku 3.4 na domanicka@zsdomaniza.sk (foto ako dôkaz)
      2. HODINA
       1. Prečítať str. 90 -91 v učebnici
       2. Napísať poznámky – posielam
       3. Pozrieť videá
        1. http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=absorpcia_adh_filtracia_glomerularna_glomerulus_moc_nefron_oblicky_regulacia_stavba_transplantacia_tubularne_vylucovanie_tubulus_vylucovacia_sustava_t&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FVylu%2525C4%25258Dovanie_a_mo%2525C4%25258Dov%2525C3%2525A1_s%2525C3%2525BAstava%252C3%252C0%252C1817%253B1873%253B1901%252C0%252C25%252C1%252Cwl%252C1.html&1 – po str. 30
        2. https://www.youtube.com/watch?v=0RdmJMjJS7M&t=126s
        3. https://www.youtube.com/watch?v=mW8xKSYQ31c
        4. http://www.youtube.com/watch?v=aj-gbnOB4jM – sledujte obrázky, je to po anglicky
       4. Písomne vypracovať úlohu č. 1 Zisťuj na str.91 a poslať do piatku 3.4 na domanicka@zsdomaniza.sk
      3. HODINA
       1. Vypracovať pracovné listy, ktoré posielam a do 8.4 poslať na domanicka@zsdomanizsk  (odfotiť, napísať do mailu, alebo v tej dvojke aj priamo do dokumentu alebo do zošita, ako sa komu dá)

       

      poznámky

      ZÁSADY PRVEJ POMOCI PRI KRVÁCANÍ

       

      • Krvácanie - narušenie celistvosti steny cievy, ktoré sa prejavuje vytekaním krvi do vonkajšieho alebo vnútorného mimocievneho prostredia
      • Pri roztrhnutí alebo prerušení ciev skôr ako sa začne proces zrážania krvi, vzniká nekontrolovateľné krvácanie, následkom čoho môže vzniknúť  šok
      • Vnútorné krvácanie
       • krv vyteká do telových dutín
       • Príznaky: bledosť, pocit chladu, mdloby, slabý a zrýchlený pulz, apatia,
       • uloženie na chrbát, nohy vyššie ako hlava, zakryjeme
       • nič jesť ani piť
      • Vonkajšie krvácanie
       • krv vyteká mimo tela
       • vlásočnicové a drobné žilové krvácanie
        • očistenie okolia rany a priloženie sterilného obväzu
       • veľké žilové a tepnové krvácanie
        • zatlačenie pomocou tlakového obväzu, alebo pôsobením tlaku priamo na krvácajúce miesto
        •  Na končatinách a na hlave používame obyčajný tlakový obväz.
        •  Na hrudníku, bruchu, krku a slabinách krvácajúce miesto stlačíme rukou cez dostatočne hrubú vrstvu sterilnej gázy. Keď nemáme sterilnú gázu použijeme čistú vreckovku, košeľu v krajnom prípade priamo rukou. Vznik infekcie je menej nebezpečný ako vykrvácanie. Ranu inak neošetrujeme.
        • rýchly prevoz do nemocnice.
      • Použitie škrtidla odporúčame len pri krvácaní z kýpťa amputovanej končatiny a to viazať len na stehno alebo rameno.
        • Cudzie teleso z rany neodstraňujem, bráni krvácaniu
      • krvácanie z nosa
       • predklonená hlava, uvoľnený odev, stlačenie nosa, studený obklad

       

      Močová sústava

       

      • pri metabolizme vznikajú odpadové látky
      • odstraňované sú tuhé látky vo forme stolice tráviacou sústavou, plynné látky vo forme CO2 a vodnej pary dýchacou sústavou a kvapalné látky vo forme potu kožou a vo forme moču močovou sústavou
      • močová sústava zabezpečuje hospodárenie s vodou a minerálmi, udržiavanie stáleho vnútorného prostredia,  produkuje hormóny vplývajúce na obehovú sústavu
      • tvorená obličkami, močovodmi, močovým mechúrom a močovou rúrou
      • obličky
       •  fazuľovitý tvar, uložené v tukovom puzdre pozdĺž chrbtice
       •  zložené z kôry - svetlejšia a drene - tmavšia
       •  Zložené z nefrónov
        • Tie začínajú ako obličkové (Malpighiho) telieska v kôre v ktorých je uložený glomerulus – klbko zložené z kapilár
        • Ten je obalený puzdrom, do ktorého sa filtruje primárny moč
        • Z glomerulu vystupuje do drene kanálik (tubulus) , v ňom sa spätne vstrebáva voda, primárny moč sa zahusťuje a tvorí sa definitívny moč
        • Viacero kanálikov sa spája a vytvára odvodné kanáliky, ktoré odvádzajú moč z obličiek cez obličkovú panvičku
      • močovod –trubica dlhá asi 25 – 30cm spája obličkovú panvičku s močovým mechúrom
      • močový mechúr – dutý orgán uložený v panve, fyziologická kapacita je 2,5 – 3 dcl, kapacita je až 7 dcl
      • močová rúra – odvádza moč z mechúra mimo tela, u žien dlhá asi 3 cm u mužov 20 cm
      • moč – číra svetložltá tekutina zložená z vody, močoviny a iných látok
      • obličky poškodzuje solenie, nedostatočný či nadmerný príjem tekutín, prechladnutie,
      • dialýza -  umelá filtrácia krvi prístrojom
      • dôležitý je pitný režim

       

       

       

       

       

       

     • 8.A trieda - samoštúdium od 30.3. - 8.4.

     • MATEMATIKA 

      30.3. - pracovný zošit str. 18/ cv.8 + str.19/ cv.9,10

      31.3. - spoločná video - hodina o 11:00 (link na prihlásenie pošleme)01.4. - prepočítať prvé 4 príklady z linku do zošita: http://www.testokazi.sk/riesenie-uloh-na-obvod-a-obsah-kruhu.html  

      02.4. - spoločná video - hodina o 11:00 (link na prihlásenie pošleme)

      03.4. - prepočítať ďalšie 4 príklady z linku do zošita: http://www.testokazi.sk/riesenie-uloh-na-obvod-a-obsah-kruhu.html    

      06.4 - pracovný zošit str. 22/ celá 

      07.4.- spoločná video - hodina (link na prihlásenie aj ID ostávajú ako minule)

      08.4.- pracovný zošit str. 24/ celá

       

      GEOGRAFIA

      Učivo: Nitriansky kraj – učebnica str. 38 -41, PZ str. 34

      Svoje vedomosti si over prostredníctvom prezentácie: Nitriansky kraj - HRA

      Nitriansky_kraj_-_hra.ppt

       

      FYZIKA

      Pohyb telesa. Opis pohybu telesa. Pohyb rovnomerný a nerovnomerný.

      Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 142 - 150. Vypracovať úlohy 1, 2, 3/str. 144 a 145 a  1, 2, 3, 4, 5/str. 149 a 150.

      Preštudovať na internete -

      http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/draha_okamzita_rychlost_poloha_posunutie_priemerna_trajektoria_vektor_velkost_rychlosti_vysledna_vzdialenost_vztazna_sustava.html

      https://oskole.detiamy.sk/clanok/rovnomerny-a-nerovnomerny-pohyb-grafy

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      1. Lekcia 1 Past and Present - Revision

       zopakovať si gramatiku z lekcie 1 podľa PZ str. 67-69/1.1-1.7 a slovnú zásobu z lekcie 1 podľa PZ  str 75/ 1A-1D

       

      2. Vypracovať  z učebnice  písomne do zošita Revision 1 str.18/1b,2,3,5a,b.

       

      3. Vypracovať   písomne v PZ  Revision 1 str.12-13/1,2,3,4,5-I can

      4.Učebnica str.19/1a,b-2. Vyjadrenie kontrastu. Cvičenie 1-preložiť vety, cvičenie 2- spojiť vety, cvičenie 3- doplniť vety vlastnými myšlienkami.

      Pomôcka:

      But..... ale( vo vete stojí pred ním čiarka)

      However....ale, akokoľvek ( stojí vždy na začiatku vety a je oddelené čiarkou)

      Although.... hoci

      Učebnica str 19 Project task – vypracovať krátku slohovú prácu ( ½-1 stránka zo zošita) podľa zadania t.j. odpovedí na otázky

       

      SJL

      Utorok - literatúra – pokračujeme v čítaní diela (Verne alebo iné), môžete si pozerať filmy z našej klasiky  - RTVS  3(streda), pripravte si otázky, ak niečomu nerozumiete, vysvetlíme si v piatok:)

       

      Streda – pozrieť si učebnicu str. 100 -102, do zošitov napísať poučku str. 100,

       

      Štvrtok – opakovať si všetko, pripraviť si otázky, ak niečomu nerozumiete – v piatok si vysvetlíme:)

       

      Piatok - vyučovanie online

      Pondelok -  výučba online, Dú si zadáme počas hodiny

       

      Utorok – Literatúra – prečítať učebnica str. 77 – 79 , do zošitov – Lit.druh, forma, žáner a odpísať.

       

        Ruský jazyk

      Здравствуйте !

      Verím, že ste si poriadne zopakovali slovíčka zo strany 69, napísali úlohu str.72/5 a skúsime sa posunúť na stranu 73. Ústne si zopakujeme mesiace a priradíme ich k jednotlivým ročným obdobiam str.73/6 a str.73/8. Prečítajte si str. 74 a v prípade , že neviete, či čítate správne, stačí si slová napísať do : https://translate.google.sk/, tam je aj zvuk. Písomne do zošita skúste vytvoriť z písmen slová str.74/10 a. Pomôže Vám slovník na str. 112 a písmená sa môžu opakovať.

      Prajem veľa trpezlivosti pri učení.

       

      NEMECKÝ JAZYK

      Pracovný list - prosím vytlačiť a vyplniť, kto nemá možnosť tlačiť, pripravte si to elektronicky k online výučbe - odpovede si môžete napísať na papier (alebo spamäti). Pomáhajte si internetovým slovníkom alebo učebnicou (str. 53/6). Prejdeme si to na online výučbe.

      PL_7_varianta_B_obtiznejsi.pdf

       

      BIOLÓGIA

      8.A_BIO_(1)(1).docx

       

      CHÉMIA

      8.A_CHE(2).docx

      misurova.pptx

      blazekova.pptx

      Tobias_Matejicka_KD.pptx

       

      Technika - dievčatá

      Podnikanie. Preštudovať a spoznámkovať prezentáciu Podnik a podnikanie.

      Podnik_a_podnikanie.pptx

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

     • Opatrenie ministra školstva

     • Opatrenia ministerstva školstva

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.    

      Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.    

      Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

     • OZNAM

     • Vzhľadom k prevencii šírenia koronavírusu je základná škola od 13.3. (vrátane)  zatvorená do odvolania.

      Učitelia budú pripravovať pre žiakov úlohy podľa učebného plánu tak,  aby sa žiadne učivo nevymeškalo. Úlohy budú zverejnené na webovom sídle školy. Žiadame rodičov, aby zabezpečili dohľad nad vzdelávaním svojich detí a dodržiavali všetky pravidlá mimoriadneho režimu.

       O nástupe do školy budete informovaní na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie. 

     • 9.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      Poslala som Vám do triedneho mailu materiály, dúfam, že ste ich už videli a používate ich pri opakovaní:) Niečo pošlem aj do www. bezkriedy.sk.

      Znovu odporúčam stránky www.nucem.sk – sú tam testy z T9   - z rôznych rokov – najprv si urob test, potom skontroluj:) Pokračujeme v knihe Testovanie 9 – TEST 13, TEST 14.

      Literatúra – pozrite si film – Jana Eyrová. Opakovať. Ak nemáte niečo prečítané z literatúry a napísané poznámky – prečítajte si a samostatne dorobte poznámky (základné údaje o autorovi, lit. druh, forma, žáner, téma, idea).

      - učebnica Slovenský jazyk – str. 74 – 75 – celé ústne. Do zošitov zapísať tieto pomôcky: Str. 75/3b – uplatňuje sa pravidlo o rytmickom krátení = striedanie dlhých a krátkych slabík v slove – napr. špa – krátka  - niel – dlhá , - sky – podľa vzoru pekný by sme mali napísať ý, ale pri tomto vzore musím uplatniť rytmické krátenie – niel už bola dlhá slabika, preto nasledujúcu musím skrátiť. To isté platí aj v slovách francúzsky, taliansky.

      Str. 75/4 – napr. V Španielsku – Kde? príslovkové určenie miesta    a  plody -  Koho?ČO? – predmet.

      Str. 75/5 – napr. kontrastuje s chládkom – s kým? S čím?  S chládkom= predmet

                                 s chládkom kostolov – s akým chládkom? kostolov= prívlastok nezhodný

      Prívlastok – str. 76 – 77 – celé ústne. Do zošitov zapísať 77/6.

      str. 77/5 – pozor – d) sú tu napísané viacnásobné prívlastky, ktoré  oddeľujeme spojkami alebo čiarkami,

                                     e) sú tu napísané postupne rozvíjacie prívlastky, ktoré sa čiarkou ani spojkou neoddeľujú . Tento poznatok využi v 77/7.


      MATEMATIKA

      - výučba prebieha online

      BIOLÓGIA

      9.A_BIO(1).docx

      CHÉMIA

      9.A_CHE(1).docx​​​​​​​


      ANGLICKÝ JAZYK

      5A  Climate change- učebnica str. 56/2–  znovu prečítať, preložiť a pochopiť text a slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 77/5A  Climate change – slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.57/3a,b

      2. Prepísať do zošita gramatické tabuľky z PZ str. 72-73/5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.

       – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne  vypracovať  písomne do zošita cvičenie z učebnice str. 57/5

      3.Vypracovať  v PZ str.44-45/5A  Climate change 1,2,3,4.5,6.


      Fyzika 

      Elektromagnet a jeho využitie. Opakovanie. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 77 - 79. Písomne vypracovať úlohy 4 a 5/str. 80. Opakovať si podľa strán 81 - 83. Písomne vypracovať úlohy 3, 4, 5 a 7/str. 84.

      Preštudovať na internete - http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/blizkost_cievka_elektromagnet_elektromagnety_indukcia_magneticka_magneticke_pole_magnetka_slucka_vodic.html


      TECHNICKÉ PRAKTIKÁ

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

     • 8.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      Literatúra – pokračujeme v čítaní diela od J. Verneho (kto má doma), prípadne si prečítajte nejaké iné dielo (najlepšie sci-fi) – urobiť si z neho  poznámky. Opakovať si všetko od str. 46 – po Denník. Ak ste niečo neprečítali, tak si to dočítajte.  Ak Vám z niečoho chýbajú poznámky, samostatne dopísať (napísať základné údaje o autorovi + lit.druh, forma, žáner, téma, idea).

       

      Pondelok – opakujeme  základné vetné členy – poslala som prezentáciu do www.bezkriedy.sk – pozrite si.

      Streda – poslala som prezentáciu do www.bezkriedy.sk – pozrite si.

       Do zošitov:Predmet – vo vete sa viaže so slovesom – dopĺňa jeho význam,

      - pýtame sa naň pádovými otázkami – okrem nominatívu ,

      - najčastejšie je vyjadrený podstatným menom/zámenom,

      - vo vete môže byť i viac predmetov.

      Úloha: do zošitov str.86/3  prepíš vety do zošita, podčiarkni v nich predmet a nad každý napíš, v akom je páde.

      Štvrtok: učebnica str. 87/4,5 – ústne, 87/Pozor! – prepísať do zošitov.

       

      MATEMATIKA 

      23.3. - do zošita NARYSOVAŤ prvých 5 zadaní z tohto linku:http://www.testokazi.sk/konstrukcne-ulohy-s-kruznicami.html  (v prípade potreby sa po rokliknutí zadania ukáže video návod s náčrtom situácie) 

      24.3. - pracovný zošit str. 12 celá

      25.3. - pracovný zošit str. 13 celá

      26.3. - pracovný zošit str. 14 a 15 celé

      27.3. - pracovný zošit str. 16 celá

       

      Nemecký jazyk - samoštúdium

      Vypísať si do zošita alebo na papier slovíčka z 2.1 lekcie – naučiť sa ich.

      V pracovnom zošite: vyplniť rozvrh – po nemecky, vypracovať cvičenia 1 – 5.

      BIOLÓGIA

      8.A_BIO(2).docx

      CHÉMIA

      8.A_CHE(1).docx

      FYZIKA

      Opakovanie. Opakovať si podľa strán 133 a 135 až 138. Písomne vypracovať úlohy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12/str. 139 - 141.

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Prepísať do zošita gramatické tabuľky z PZ str. 69/1.6,1.7

       – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne  vypracovať  písomne do zošita cvičenia z učebnice str. 15/5a,6,7 a podľa vzoru 7b.  V PZ potom na str. 11/5,6.

      2. Prečítať a preložiť si text  The story of England

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/Culture– slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.16/1,2,3,4.

      3.Prečítať a preložiť si text  History: materials

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/English Across the curriculum– slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.17/1,2,3,4.

       

      Technika - dievčatá

      Trh práce. Preštudovať a spoznámkovať prezentáciu Trh práce. Pozrieť si video https://www.youtube.com/watch?v=_QtsRZhyfBE

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

      Trh_prace_(1).pptx

     • 7.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • MATEMATIKA 

      23.3. - učebnica str. 53/ cvičenia 16,17,18,19 do zošita

      24.3. - učebnica str. 55/ odpísať do zošita ružový + žltý rámik, cvičenia 1,4,7

      25.3. - do zošita prepočítať prvé štyri príklady z tohto linku: http://www.testokazi.sk/riesene-priklady-na-mierku.html  (v prípade potreby - po kliknutí na príklad si môžete pozrieť video s návodom)

      26.3. - do zošita prepočítať ďalšie štyri príklady z tohto linku: http://www.testokazi.sk/riesene-priklady-na-mierku.html

      27.3. - pracovný zošit str. 28 celá

      SJL A LITERATURA

      Prosím tento týždeň prečítať ľubovoľnú knihu a urobte do zošita z literatúry rozbor: Autor, názov diela, lit. druh, lit. žáner, vypíšte hlavné postavy, vedľajšie postavy a vlastnými slovami opíšte dej celej knihy. Na záver napíšte, čo sa Vám na knihe najviac páčilo. 

       

      FYZIKA

      Opakovanie. Opakovať si podľa strán 77 a 79 až 80. Písomne vypracovať všetky úlohy na stranách 81 až 82.

      Preštudovať na internete -

      http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/latka_prenos_tepla_priciny_prudenia_priecka_prudenie_rozdiel_teplot_rychlost_tepelny_tok_teplo_teploty_typ_latky_vedenie_velkost_priecky_ziarenie.html

       

      BIOLÓGIA

      7.A_BIO.docx

      7.Aochorenia_obehovej_sustavy.ppt

      CHÉMIA

      7.A_CHE.docx​​​​​​​

      7.a_1.jpg

      7.a_2.jpg

      7.a_3.jpg

      7.a_4.jpg​​​​​​​

      ​​​​​​​

      NEMECKÝ JAZYK

      V pracovnom zošite: vyplniť rozvrh – po nemecky. Vypracovať cvičenia 1 – 5.

       

      Technika - 7. A - 2. skupina

      Základné technologické postupy pri spracovaní technických materiálov. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 65 - 69.

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      2B Detective of the year- učebnica str. 22/1–  znovu prečítať, preložiť a pochopiť text a slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 75/2B Detective of the year – slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.23/2

      2. Prepísať do zošita gramatické tabuľky z PZ str. 69/2.1,2.2,2.3,2.4.

       – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne  vypracovať  písomne do zošita cvičenia z učebnice str. 23/4a a 5b podľa príkladu s použitím spojení  z 5a

      3.Vypracovať  v PZ 2B Detective of the year  str.16-17/1,2,3,4.

     • 6.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      6.A_SJL.docx​​​​​​​


      MATEMATIKA 

      23.3. - pracovný zošit str. 22 celá

      24.3. - pracovný zošit str. 23 celá

      25.3. - pracovný zošit str. 24 celá

      26.3. - učebnica str.49/ cvičenia 1,2,3,4,5,6 do zošita  

      27.3. - učebnica str.50 a 51/ preštudovať + odpísať ružové rámiky do zošita


      NBV

      – využívame stránky uverejnené minulý týždeň + učebnica str. 79 – 81, Úloha: nezabudni robiť dobré skutky vo svojej rodine:) Nezabúdam: modlitba + dobré skutky + sv. omša (stále len v TV).


      OBN

      Symboly – učebnica str. 44 -45, do zošitov poznámky zo str. 45.


      ANGLICKÝ JAZYK

      C Mut goes shopping – učebnica str.48/1- prečítať, preložiť a pochopiť text . Novú slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 77/4C Mut goes shopping – slovná zásoba.

      Potom vypracovať  z učebnice  písomne do zošita str.49/2

      2.Prepísať do zošita gramatické tabuľky z učebnice str. 49/3 a,b.

      Pomôcka je v PZ str. 70/4.4 – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne

      vypracovať  písomne do zošita cvičenie z učebnice str. 49/4c podľa príkladu 4b a s použitím výrazov z 4a

      (ä a loaf o bread,  a carton of milk, a packet of crisps, a tin of tuna, a bar of chocolate, pot of yogurt, a bag of apples, a bunch of bananas)

      3.Vypracovať  v PZ 4C Mut goes shopping str.38-39/1,2,3,4,5,6,7

              

      FYZIKA

      Opakovanie. Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Opakovať si podľa strany 68. Písomne do zošitov vypracovať úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 10/str. 69 - 71. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 72


      BIOLÓGIA

      6.A_BIO.docx

      TECHNIKA

      Plasty. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 32 - 36.

      Pozrieť videá:

      https://www.youtube.com/watch?v=6IYKoHab334

      https://www.youtube.com/watch?v=N60h3M00SW8

      https://www.youtube.com/watch?v=y_O7YPaJIA4

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť vtáčiu búdku - hotové búdky rád odmením.

     • 5.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • MATEMATIKA

      23.3. - učebnica str. 55/ cvičenia 3,4,5,6,8 - vypracovať do zošita

      24.3. - učebnica str. 56/ prečítať postup písomného násobenia + str. 57/cvičenia 5 a,c,e , 6, 7 (násobiť písomne, zápis čísel pod seba)

      25.3. - učebnica str. 57/ cvičenia 8,9,10 (podľa vzoru) do zošita

      26.3. - učebnica str. 58/ preštudovať ružové rámiky + cvičenie 14 do zošita

      27.3. - učebnica str. 58/ cvičenie 15 (vyber si 5 príkladov) + cvičenie 20

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Pondelok: O medveďovi,čo vedel premýšľať

      - učebnica s. 86 – 88 – doma si prečítať – môžete si rozdeliť postavy so  súrodencami alebo rodičmi:)

       

      Piatok -literatúra - Opakovanie a zhrnutie učiva – pozrite si všetko, čo sme sa učili v časti Pozrime si rozprávku (str. 75 – 88 + zošit a samozrejme, pozrite si nejakú peknú rozprávku ( TV, DVD, youtube – :)

       

      UTOROK -  vysvetľovanie online -

      Poslala som prezentáciu do www.bezkriedy.sk – (kódy majú rodičia) pozrite si ( sú tam aj privlastňovacie prídavné mená – tie sa ešte nemusíte učiť.

      Pozrieť učebnicu str. 98 – 100.  Prezentácia vo www.bezkriedy.sk.

       Napísať do zošitov: Prídavné mená – vzor pekný

      - podľa vzoru pekný skloňujeme všetky prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (v y s o k ý, b l e d ý).

      Odpísať do zošitov skloňovanie vzoru pekný (str. 99/6 – stačí mužský rod  jednotné aj množné číslo)

      - Napísať :   N pl. pekní -----tu píšeme vždy í  (dobrý chlapec – dobrí chlapci)

       a samozrejme stále platí v I pl. prípona  -mi – je vždy mäkká (s dobrými chlapcami)

      v ostatných pádoch je ypsilon (y).

      - pri vzore pekný sa dodržiava pravidlo o rytmickom krátení.

       

      Streda: pozrieť učebnica str. 100 -102

      Do zošitov: Vzor cudzí – skloňujeme podľa neho všetky prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou mäkkú spoluhlásku (včerajší, tunajší, hrací),

      - rovnako tu dodržiavame pravidlo o rytmickom krátení,

      - je to vždy mäkký vzor.

       

      Štvrtok:  Opis osoby – učebnica str. 102 – 104 – skús opísať samého seba – stručne, pomôž si 103/3 a 104/4 – pozor nepoužívaj stále je, mám….nahraď ich rovnako ako pri opise ilustrácie.

       

      NBV

      Moja obeta - učebnica str.  88 – 89 , PZ str. 36 – môžete využívať stránky, ktoré som uviedla minulý týždeň. Úloha – konkrétnym dobrým skutkom vyjadri vďačnosť za obetu druhých ľudí (rodičov,súrodencov...) – urob niečo, čo ich poteší:) Nezabúdam: modlitba+ dobré skutky +sv. omša (stále len v TV)

      ANGLICKÝ JAZYK

      Our house- učebnica str. 54/1– prečítať, preložiť a pochopiť text . Novú slovnú zásobu si vypísať do zošita ( spolu s prekladom).

      Pomôcka je v prac. zošite(PZ) str. 77/5B Our house – slovná zásoba.

      2.Prepísať do zošita gramatickú tabuľku z učebnice str. 54/4.

      Pomôcka je v PZ str. 71/5.2, 5.3 a,b – vysvetlenie gramatiky – preštudovať si a následne

      vypracovať  písomne do zošita cvičenie z učebnice str. 54/5

      3.Vypísať  do zošita (spolu s prekladom) slovnú zásobu  - Nábytok učebnica str. 55 /6a. potom vypracovať cvičenie 7a,b – plánik bytu prekresliť do zošita a vyznačiť miestnosti  v byte , nakresliť a popísať aký nábytok sa v nich nachádza.

      4.Vypracovať  v PZ  5B Our house str .44-45/1,2,3,4,5.

       

      BIOLÓGIA

      5.A_BIO_-_2_tyz..docx

      5.A_ryby.pptx​​​​​​​

     • 4.A trieda - samoštúdium od 23.3. - 27.3.

     • VLASTIVEDA

      23.3.2020 Kremnické vrchy

      - U s.24-26 + poznámky (pozri prílohu)

      26.3.2020 Žiar nad Hronom

      - U s.27-29 + poznámky (pozri prílohu)

      Kremnicke_vrchy.pptx

      Ziar_nad_Hronom_s_okolim.pptx

      Kremnicke_vrchy__Ziar_nad_Hronom_-_doplnovacka.docx

      Kluc_odpovedi_z_VLA_pre_rodicov_4.roc(1).docx

       

      PRÍRODOVEDA 

      25.3. Živočíchy lesného spoločenstva

      - U s. 74-75 + poznámky (pozri prílohu)

      27.3.2020 Opakovanie - Živočíchy lesného spoločenstva

      - projekt "Živočíchy lesného spoločenstva" (pozri prílohu)

      Zivocichy_lesneho_spolocenstva__Opakovanie.docx

      Kluc_odpovedi_z_PDA_II._pre_rodicov_4.roc.docx

       

      INFORMATIKA

      • www.akademiaalexandra.sk
      • lekcia 20 – Po roku u tety Usporiadanej – postupnosti

      Informatika - 2. skupina

      Po roku u tety Usporiadanej.  Akademiaalexandra.sk - lekcia 20 - odkaz -

      https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=194

       

      Anglický jazyk

      Milí rodičia, ďakujem Vám za Vašu čas a aj za množstvo trpezlivosti, ktorú venujete svojim deťom pri učení sa anglického jazyka. Viem, že pre niektorých z Vás to nie je ľahké, preto sa snažím učivo deťom podať aj s výslovnosťou. Tentoraz som už nechala len približnú výslovnosť bez fonematických značiek, i keď to nie je vždy presný preklad výslovnosti. Aj naďalej pri práci odporúčam používať slovníček v pracovnom zošite, či už obrázkový alebo slovný, ktorý si deti môžu postupne dopĺňať, ako budú učivá preberať. Bude to aj pre nich motivácia, čo už dokázali. Ako pomocník slúži aj stránka z Oxfordu, nie len na príbehy, piesne, hlásky či výslovnosť niektorých slov, ale ak bude možnosť a deti sa budú chcieť zabaviť, vyskúšať si aj tie hry (games). Dobré je aj DVD, ktoré som spomínala. Ale ak aj nie je, vystačí i stránka z Oxfordu. Želám veľa pevných nervov a aj krásnych chvíľ s Vašimi deťmi.
      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

      24.3.2020 - Gramatika – Čo máš oblečené?

      - U s.81: cv.1 – zopakuj si príbeh, pohľadaj v texte vety, v ktorých sa pýtajú na oblečenie (bude v nich slovo wearing – „werin“- slabé r)
                      cv.2 – prečítaj si vety a vysvetli podľa obrázka, čo sa asi pýtajú, všimni si zvýraznené slová (na konci slova wear je pridané ing, to označuje, že sa tej osoby pýtame teraz, chceme vedieť, čo má teraz oblečené, ak sa pýtame niekoho, používame What are you ..., ak sa pýtame na 1 chlapca, 1 dievča, chceme vedieť, čo má on alebo ona oblečené, použijeme Where´s ...V odpovedi ide doslova o to, že hovorí, ja som oblečený, on je oblečený do daného oblečenia), pozri U s.126 – Unit 11, prečítaj, ústne doplň chýbajúce slová
                      cv.3 – ústne spoj otázku s odpoveďou a vyber z okienka, čo chýba v odpovedi podľa obrázka
                      DVD – Unit 11- grammar, stránka z Oxfordu – Downloads Listen at home 1-34 (vety – otázka a odpoveď)
      - zošit: I´m wearing – mám oblečené
                   What are you wearing? – Čo máš oblečené?
                   I´m wearing a green scarf. – Mám oblečený zelený šál.
                  What´s he (she) wearing? – Čo má on (ona) oblečené?
                  He´s (She´s) wearing a blue jeans. On (Ona) má oblečené modré džínsy.
      - PZ s.81: cv.1 – doplň chýbajúce slovo podľa obrázku, nezabudni, že máš dopisovať aj začiatok viet, cv.2 – doplň správne slová do dialógu.

      26.3.2020 – Hodiny

      - U s.82: cv.1 – slovíčka: „oklok, kwótr pást (slabé r), half pást, kwótr tú. Slová si viackrát zopakuj, všímaj si, aj ako sa to píše a posnaž sa to naučiť
                      cv.2 a 3 – pieseň prečítaj, pokús sa preložiť, pomôž si slovníčkom v PZ vzadu (pomôžu ti aj obrázky pri pesničke, je to o tých vláčikoch), pri spievaní pesničky si skús vymyslieť aj vlastné pohyby (môžeš si pri spievaní aj zatancovať)
      - zošit: Time – hodiny (čas)
                   What´s the time? – Koľko je hodín?
                   It´s one o´clock. – Je 1 hodina.
                   It´s quarter past two. – Je štvrť na 3. (Je štvrťhodina po druhej.)
                   It´s half past three. – Je pol štvrtej. (Je polhodina po tretej.)
                   It´s quarter to six. – Je trištvrte na šesť. (Je štvrťhodina do šiestej.)
                      DVD – Unit 11 – words, song, stránka z OxforduSongs – Unit 11: Here comes the train!
      - PZ s.82: cv.1 – prečítaj si a nakresli, koľko je hodín (pomôž si tým, čo sme si napísali do zátvoriek v zošite, je to zložitejšie, ale keď si budeš pomáhať tým, že si povieš, že ak je v slove slovo past, tak číslo, ktoré je napísané je o jedno menej, ak je tam slovo to, bude to to číslo, čo je napísané) cv.2 – pozri sa na hodinky a zapíš, koľko je hodín (povedz si, že pol šiestej je vlastne pol hodina po piatej, štvrť na dvanásť, je štvrť hodina po jedenástej. Viem, že je to zložité, ale verím, že to zvládneš. Držím ti palce. Môžeš si pomôcť aj tým, že si to budeš ukazovať na hodinách, na ktorých môžeš posúvať ručičky. Ale nezabudni sa opýtať maminy alebo tatina, či si ich môžeš zobrať.)
       

      27.3.2020 – Hláska „o“ v slovách

      - U s.83: cv.1 – slovíčka: „ou – nous, ou – roup, ou – stoun, ou – boun, ou – houm“. Zopakuj si to aspoň dvakrát. Slovíčka si prelož podľa obrázku alebo podľa slovníčku v PZ vzadu,
                      cv.2 – repovačková pesnička, skús si dať reperský rytmus a hovoriť slová, jasné, že môžeš nahodiť svoje skvelé pohyby do rytmu
                      stránka z Oxfordu - Downloads Listen at home 1-36 (repovačka U s.83/2), Phonics Units 10-12, DVD – Unit 13 – phonics
                      cv.3 – vyhľadaj v cv.2 slová, ktoré obsahujú o_e,
                      cv.4 – skús ústne doplniť, aké písmeno chýba v slove (a čo keby si sa nepozeral na prvé cvičenie?)
      - PZ s.83: cv.1 – poskladaj z písmeniek správne slovo a napíš ho, cv.2 – skús doplniť repovačku, až potom si ju skontroluj podľa učebnice, cv.3 – zakrúžkuj slová s o_e a podčiarkni slová s o, cv.4 – slová z cv.3 si prepíš do správneho okienka.

      Ak si sa dostal(a) až sem, gratulujem, druhý týždeň máš za sebou. Si šikulka.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_II.4.rocdocx.docx​​​​​​​