• 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Domaniža - občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:  učebné pomôcky a techniku.

      Za Váš dar Vám vopred ďakujeme. Viac info tu.

     • Chrípkové prázdniny

     • Na základe súhlasu regionálnej hygieničky Mgr. Renaty Beníkovej ruším vyučovanie vo všetkých triedach školy  v dňoch 20.2. – 21.2.2020  z dôvodu chrípkovej epidémie ( chýba viac ako 32% žiakov). 

      Nástup na vyučovanie je po jarných prázdninách 2.3.2020. Riaditeľka ZŠ

     • Chrípkové prázdniny - 2.A, 8.A

     • Na základe súhlasu regionálnej hygieničky Mgr. Renaty Beníkovej ruším vyučovanie v triedach: 2.A v dňoch 18.2. – 21.2.2020 a v 8.A v dňoch 19.2. – 21.2.2020  z dôvodu chrípkovej epidémie ( chýba viac ako 55% žiakov). Nástup na vyučovanie je po jarných prázdninách 2.3.2020. Riaditeľka školy

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Valentínsky týždeň na našej škole sa niesol aj v duchu Sviatku slova. Prípravy na tento deň vyvrcholili 13.2.2020, kedy sa skoro celá škola /okrem prváčikov/ rozdelila do kategórií poézie a prózy a Hviezdoslavov Kubín mohol začať. Poďakovanie patrí okrem poroty aj žiakom ôsmeho ročníka, ktorý pripravili pekný sprievodný program a moderovali jednotlivé kategórie.

      V poézii sa v I.kategórii /2.- 4. ročník/ umiestnili:

      1.miesto Stelka Jungová /4.A/,

      2. miesto Magdalénka Paholíková /2.A/

      3. miesto Klárka Lednická /4.A/. 

       

      V II.kategórii /5.- 6. ročník/ obsadili:

      1. miesto Adelka Tkáčová /5.A/,

      2. miesto Nikolka Lednická /6.A/ a Alžbetka Paholíková /5.A/.

       

      V III. kategórii získali:

      1 miesto Dominik Bolega /8.A/, Tobias Matejička / 8.A/ a Simona Čelková /9.A/.

       

      V próze v I. kategórii  uspeli:

      2. miesto Slávka Sádecká /4.A/,

      3. miesto Maxík Kardoš /3.A/.

      1. miesto porota neudelila.

       

      V II. kategórii obsadil:

      1. miesto Martin Špánik /5.A/,

      2. miesto Paulínka Zacharová /5.A/ a Lukáš Kučík /5.A/.

       

      V III. kategórii sa umiestnili:

      1. miesto Linda Lednická /8.A/,

      2. miesto Filip Ragula /7.A/

      3. miesto Zuzana Sádecká /9.A/.

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí sa umiestnili na 1. miestach želáme veľa úspechov pri reprezentácii na okresnom kole v Považskej Bystrici.  

     • Oznam – chrípkové prázdniny - 6.A trieda

     • Vážení rodičia,

      so súhlasom RÚVZ v Považskej Bystrici bude prerušené vyučovanie v triede 6.A z dôvodu chrípkového ochorenia v dňoch 5.2 – 7.2.2020. Vyučovanie pokračuje v pondelok 10.2.2020.