• Celoslovenská informatická súťaž iBobor

     • 11. - 15. novembra 2019 prebiehala celoslovenská súťaž iBobor, ktorej sa na našej škole zúčastnili žiaci  od tretieho po deviaty ročník. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Výsledky:

      Kategória DROBEC:

      Marika Špániková 3.A -100. percentil

      Maximilián Kardoš 3.A -100. percentil

      Mária Hamarová 3.A -100. percentil

      Karolína Hudecová 3.A -100. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Drobec: Matúš Špánik, Peter Lednický, Mário Bednár, Sára Laginová, Daniela Bosá, Nikola Bosá.

       

      Kategória BOBRÍK:

      Tomáš Krčmárik 4.A -  95. percentil

      Martin Špánik 5.A - 94. percentil

      Denisa Šujanská, Paulína Zacharová, Zara Lea Kľučková 5.A - 91. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Bobrík: Tomáš Jance, Marek Martišík, Slávka Sádecká, Simona Hriňáková, Nikola Haviarová, Lukáš Kučík, Adela Tkáčová, Klaudia Sádecká, Sofie Medková, Andreas Pavlík, Jozef Jaholčík, Ema Kardošová, Patrik Galafúsik, Dominika Marková, Stela Jungová.

       

      Kategória BENJAMÍN: 

      Matej Topor 6.A - 95. percentil

      Iveta Matunová 6.A - 90. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Benjamín: Martin Marko 

       

      Kategória KADET:

      Tobias Matejička 8.A - 98. percentil

      Zuzana Sádecká 9.A - 94. percentil

      Linda Lednická 8.A - 93. percentil

      Ďalsší úspešní riešitelia v kategórii Kadet: Patrik Masár, Dominik Bolega, Martin Kučík, Ladislav Krabáč, Marek Priedhorský

       

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahožeľáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Žiakov pripravili p. uč. G. Špániková, J. Jaššová, M. Brveník.

       

     • Kurz Aktívnej angličtiny

     • V týždni 18.-22.1.2019  prebehol na našej škole kurz Aktívnej angličtiny v spolupráci so spoločnosťou TalkTalk. Skupina 15 žiakov zo 7.-9. ročníka pod vedením lektorky  Chiary Grisorio si mala možnosť vyskúšať svoje zručnosti a vedomosti pri jazykových aktivitách a hrách zameraných na konverzáciu a zdokonaliť sa v komunikácii.

       

     • Výsledky stolnotenisového turnaja

     • Žiaci 1. stupeň:

      1. Dávid Priedhorský, 4.A

      2. Matúš Kardoš, 3.A

      3. Peter Kardoš, 4.A

       

      Žiačky 1. Stupeň:

      1. Stelka Jungová, 4.A

      2. Zuzka Panáková, 1.A

      3. Marika Špániková, 3.A a Magdalénka Paholíková, 2.A

       

      Žiaci 2. stupeň:

      1. Tobias Matejička, 8.A

      2. Šimon Briestenský, 8.A

      3. Jaroslav Mišúr, 9.A

      Ďalej súťažili: Michal Krčmárik, Andrej Jasenovský, Michal Marko, Lukáš Kučík, Ladislav Krabáč, Juraj Lednický, Matúš Trenčanský

       

      Žiačky 2.stupeň:

      1. Rebecca Blažeková, 8.A

      2. Alžbeta Paholíková, 5.A

       

      Kategória ženy:

      1. Jana Špániková

      2. Ivana Špániková

      3. Gabika Špániková

       

      Ďalej súťažili: Martina Kučíková, Lucia Mišúrová, Jarka Lednická, Katka Valachová, Ivana Hricová, 

       

      Kategória muži:

      1. Dušan Paholík

      2. Luboš Kučík

      3. Miro Ševčík

        Ďalej súťažili: Pavol Špánik, Jan Valach, Pavol Priedhorský 

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Poďakovanie patrí Rade rodičov ako i všetkým zúčastneným za príjemné, zábavné športové popoludnie.

     • Prvácka pasovačka

     • 25. október bol pre našich prváčikov slávnostný. V tento deň mali potvrdiť, že sú už naozajstní prváci a patria do veľkej školskej rodiny. Deviataci si pripravili pre nich rôzne úlohy, ktoré museli splniť a vyslobodiť zakliatu princeznú. Prváci predviedli, čo všetko sa za čas strávený v školských laviciach naučili, v čom všetkom sa zdokonalili. Ukázali prítomným, ako sa vedia popasovať s písmenkami, s číslami, ako vedia spievať a recitovať. Po programe plnom zábavy a smiechu sa pristúpilo k slávnostnému obradu. „Pasujem Ťa za žiaka našej školy“, znela pasovacia formulka a pani riaditeľka položila obrovskú ceruzku na ramená našich prváčikov. Pani učiteľka im odovzdala pamätný list a bránou z písmena A vošli do našej školskej rodiny. Túto slávnosť sledovali rodičia, starí rodičia, súrodenci a iní hostia.

      Teraz čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Želáme im veľa úspechov a veľa skvelých kamarátov.

      Poďakovanie patrí deviatakom, ktorí pre prvákov pripravili nezabudnuteľné chvíle a Johanke Tkáčovej z 8.A triedy, ktorá ich nafotila a môžete si ich pozrieť vo fotogalérii.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom  8. a 9. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • TESTOVANIE 5-2019  

     • TESTOVANIE 5-2019   

      20. november  2019 (streda)  

      Dňa  20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 5-2019 na všetkých základných školách. Zúčastnia sa ho žiaci 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a  slovenského jazyka a literatúry. Národné meranie piatakov má poslúžiť ako vstupný monitoring vedomostí, ktoré žiaci nadobudli na prvom stupni základnej školy (ISCED1).

       

      Testovanie 5-2019  - Harmonogram

       Matematika

      8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 – 9:20 h (60 minút) – administrácia testu

      9:20 – 9:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

      9:25– 9:50 h (25 minút) – prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      9:50 – 9:55 (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu

      11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

       

      Harmonogram - žiaci so zdravotným znevýhodnením 2.skupina

      Matematika

      8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 – 9:50 h (90 minút) – administrácia testu

      9:50 – 9:55 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

      9:55– 10:20 h (25 minút) – prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      10:20 – 10:25 (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      10:25 – 10:35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:35 – 12:05 h (90 minút) – administrácia testu

      12:05 – 12:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH