• Zelená župa - grant na projekt Zelené oči

    •        

     Na základe rozhodnutia predsedu TSK číslo TSK/2018/05129-7, bola dňa 23.05. 2018 našej základnej škole schválená žiadosť o grant. Projekt je podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Z finančnej čiastky 2.000,- € získanej z grantu vytvoríme v časti záhrady dva nové prvky: bylinkovú záhradku s liečivými rastlinami a kríčkovú záhradku s ríbezľami, egrešmi a malinami.

     Konečným výstupom bude nielen vytvorenie botanickej učebne v prírode, ale časť finančných prostriedkov bude použitá na zakúpenie záhradného pracovného náradia a záhradného substrátu.

     Ako napĺňame program grantu

     GALÉRIA

     02.07. 2018 pani učiteľky zhotovili nástenku, vitrínu, ktorá je umiestnená na námestí v obci Domaniža. Nástenka rekapituluje úspechy školy v školskom roku 2017/2018. Občanov Domaniže informuje aj o projekte Zelené oči.

     Prvé týždne školského roka sme zabezpečovali materiál nevyhnutný pre realizáciu projektu. Škola zabezpečila a zakúpila z prostriedkov grantu: kompostér, nádobu na dažďovú vodu, fúriky, krhly, rýle, motyky, hrable a ekologickú zeminu.

     Vďaka spolupráci so Združením rodičov  ZŠ Domaniža  bolo možné zakúpiť 4 kusy vyvýšených záhonov, do ktorých sa vysadili liečivé rastliny.(viď fotodokumentácia náradie)

     Posledný septembrový týždeň pedagógovia, prevádzkoví pracovníci i žiaci využili priaznivé počasie a realizovali brigády. Brigády sa uskutočnili s cieľom zhotovenia vyvýšených záhonov a výsadby bylín do záhonov.  

      

     V Základnej škole Domaniža si pedagogickí i prevádzkoví pracovníci uvedomujú silu myšlienky H. CH. Andersena: „Všetky knihy zažltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“

     29.10. 2018 škola v spolupráci so združením  rodičov  úspešne zrealizovali spoločnú  brigádu v rámci ktorej bolo vysadených 17 ovocných stromčekov, 16 kríkov, ríbezlí, malín, egrešov a ostružlín. Okolie školy skrášlil záhon novovysadených  šípových ruží. Rodičia, učitelia, prevádzkoví pracovníci a žiaci využili príjemné počasie babieho leta. Už teraz sa tešia na nastávajúcu jar, kedy príroda otvorí svoju rozkvitnutú knihu a my uvidíme výsledok našej spoločnej práce.

     Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým ochotným účastníkom brigád, ktorí boli škole pri budovaní školskej záhrady nápomocní.

                                                                                      

     RECEPTÁR

     receptar.pdf