• Internetová žiacka knižka

        • Známky žiakov na www stránku školy sú zapisované štvrťročne. Tento záznam slúži rodičom na porovnanie známok so žiackou knižkou žiaka.