• Spolupráca zložiek na výbornú

     • Začal sa nový školský rok a spolu s ním opäť prišla príchuť babieho leta, ktorú si s našimi žiakmi každoročne najlepšie vychutnáme na brannom cvičení, po novom - účelové cvičenie v prírode.

      Naša Základná škola v Domaniži, je obklopená krásnou prírodou, kde je úžasný priestor pre realizovanie takýchto aktivít. Máme krásne hory, lúky, doliny, a preto cvičenia a preteky v prírode naši žiaci veľmi obľubujú.

      Tento rok sme sa, ale rozhodli inak. Nie preto, že by sa nám hory zunovalo, ale aj preto, lebo podľa miestnych poľovníkov a  skúsených horárov vieme, že v našom okolí je premnožený medveď hnedý. Rozhodli sme sa teda neriskovať, a lesu sa vyhnúť. Okrem strachu z medveďov, nás opäť máta hrozba pandémie covid 19 a s tým súvisiace protipandemické opatrenia. Ale my sme sa nenechali odradiť a našli sme cestu, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá.

      Cieľom účelových cvičení je preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe o ochrane života a zdravia v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.  Patria sem civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana a výchova k bezpečnému správaniu.

      Oslovili sme teda záchranné zložky, ktoré si pre nás pripravili prednášky a ukážky zo svojej praxe. Deti na druhom stupni boli rozdelené po triedach a vystriedali sa pri piatich stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v obci Domaniža.

      Zdravotníkov zastupovali žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Pavlacovej. Na svojom stanovišti, na Troch studničkách, predviedli deťom ako postupovať pri záchrane života. Deti si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu pomocou figurín. Učili sa ako postupovať pri krvácaní z rany a pomocou Gordonových úderov a Heimlichovho manévra si vyskúšali ako pomôcť človeku, ktorý sa dusí.

      Na futbalovom ihrisku sa deti tešili hneď dvom záchranným zložkám. Miestni hasiči pod vedením pána Ladislava Mišúra a Jaroslava Špánika si pre žiakov pripravili súťaž, ktorá spočívala v behu s hasiacim prístrojom, zapojení hadice a striekaní vody na cieľ. Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak z triedy, pričom boli rozdelení do dvoch kategórií na chlapcov a dievčatá. Chuti na súťaženie bolo dosť, veď deti mali skvelú motiváciu. Víťazov oboch skupín čakala naozaj skvelá cena – tablet, ktorý do súťaže venoval starosta obce Domaniža pán František Matušík.      

      Mestských policajtov zastupoval pán Štefan Rezák, ktorý je zároveň psovodom. Svojimi skúsenosťami zo života policajtov si získal pozornosť žiakov aj nás učiteľov. Rozprával o problémoch mladých ľudí, nedisciplinovaných účastníkoch premávky a rôzne zážitky zo svojej praxe. Deťom sa najviac páčil zvuk sirény vo všetkých jej podobách.                                

      Okrem policajtov, hasičov a zdravotníkov nám tento deň spestril aj miestny poľovník, pán Miroslav Haviar, ktorý na svojom stanovišti v obecnom dome, deťom pútavo porozprával o živote v lese, o jeho nástrahách a ochrane prírody. Priblížil deťom správanie sa zvierat v lese. Uviedol príklady, čo robiť, aby sme sa vyhli stretnutiu so zvieratami a ako postupovať v prípade neočakávaného stretnutia s nimi. Priniesol aj svoju zbierku trofejí. Najviac zaujala jeho najvzácnejšia trofej, medveďa hnedého, ktorého má od roku 2000. Piate stanovište pod vedením pána učiteľa Mgr. Dušana Paholíka sa nachádzalo priamo v areáli našej školy. Tu mali deti pripravené športové disciplíny ako hod medicinbalom,  tenisovou loptou a mohli si zahrať aj rôzne športové hry.                                                                      

      Na záver celého účelového cvičenia sa všetky triedy pod vedením triednych učiteľov sústredili na miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo vyhlásenie výsledkov súťaží i vyhodnotenie a ukončenie celého cvičenia. Pán starosta Matušík odovzdal víťazom ceny, ktorým sa veľmi potešili. Deti si odniesli množstvo zážitkov, „oprášili“ vedomosti v oblasti ochrany života a zdravia a dozvedeli sa veľa nových informácií, ktoré im sprostredkovali skúsení a ochotní ľudia. Vďaka nim sme prežili deň plný zážitkov, nadobudli sme nové vedomosti a praktické zručnosti, za čo im všetkým patrí veľká vďaka.

                                                                                         Mgr. Ivana Špániková, vedúca ÚC

     • PARASPORT24 tour

     • Naša škola sa zúčastnila dňa 2.9.2021 14. ročníka skvelej športovo-charitatívnej udalosti - PARASPORT24 tour. Cyklistický pelotón zložený z hendikepovaných športovcov a známych osobností zavítal aj k nám do Domaniže. Naši žiaci prišli povzbudiť športovcov. Veľký zážitok, obdiv k hendikepovaným ľuďom sme si všetci odniesli domov vo svojich srdciach.