• Začiatok školského roka

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži oznamuje žiakom školy,

      že otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8,00 hodine v triedach, prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci si prinesú:

      vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka  bezpriznakovost.docx

        (alebo môže rodič vyplniť tlačivo elektronicky cez cez edupage),

       - prezuvky,

      - 2 rúška.

      Rodičia prvákov sa stretnú s triednou pani učiteľkou, od ktorej dostanú potrebné informácie  a tiež prihlášky do školského klubu detí.

     • LETNÁ ŠKOLA 2021 - „ Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“

     • Predposledný prázdninový týždeň ZŠ v Domaniži ožila. Do školských lavíc sa posadili žiaci prvého a štvrtého ročníka. V laviciach moc času nestrávili, lebo ich p.uč. Mgr. D. Kovačovičová a Tkáčová sa snažili vyplniť program letnej školy hravou formou, zameranou najmä na budovanie kamarátskych vzťahov medzi spolužiakmi.

      Prvácka letná škola „ Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ bola naozaj rozprávková. Deti si každý deň prečítali jednu rozprávku a k nej vypracovali zábavné úlohy.                                                              

        V pondelok si vyrobili bábky k rozprávke Tri prasiatka a s nimi si ju v areáli školy zdramatizovali. Druhý deň ich čakala „ťažká práca“. Snažili sa spracovať ľan tradičným spôsobom na lamačke, česákoch. So Šípovou Ruženkou spoznali aj kolovrátok, vretienko, praslicu a to ako sa pestoval ľan a na čo sa používal im priblížila aj rozprávka Ako krtko k nohavičkám prišiel. Streda bola v letnej škole sladká. Psíček a mačička piekli meninovú tortu, do ktorej primiešali všeličo. Deti podľa receptu v školskej kuchynke upiekli výbornú bábovku. Vo štvrtok sa trieda zmenila na kino. V rozprávke O včielke Maji sa deti dozvedeli ako včely žijú v úli. O včielkach vedeli veľa, veď sú včielkova trieda. Dopoludnie strávili aj na ihrisku, kde si zahrali futbalový zápas. V piatok sa každé dieťa zmenilo na spisovateľa, ilustrátora a autora rozprávkovej knižky. Po dobre vykonanej práci slávnostne letnú školu ukončili v pizzérii. 

      Každá knižka Z rozprávky do rozprávky bude deťom pripomínať pekný a užitočne strávený čas s kamarátmi a pani učiteľkou.

      Ďakujeme.

      Žiaci 1.A a Mgr. Mária Tkáčová

     • Letná škola 2021 - "V zdravom tele, zdravý duch"

     •  

      Cez prázdniny sa život v ZŠ Domaniža nezastavil vďaka vedeniu školy, ktoré vypracovalo a zaslalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky projekt Letná škola 2021.

      Deti 4. A triedy aj touto cestou ďakujú za super zážitky.

      V pondelok sme upiekli a zjedli ríbezľový koláč s mrveničkou. V utorok nás pán farár Majtán zaviedol do Považskej Bystrice, kde sme si prezreli Kostol Návštevy Panny Márie. Prešli sme tiež Kalváriu a navštívili sme aj okresnú knižnicu. Tu nás zaujala kuchárska kniha pre slepcov. Všetci sme si vtedy uvedomili cenu ľudského zdravia. Netradičná olympiáda sa konala v strede týždňa. Súťažiaci najskôr vyhľadávali krajské mestá na mape a potom za ne súťažili. Po behu s mopom a horiacou sviečkou, váľaní sudov, plazení, bicyklovaní na stacionároch, florbale a tenise sa rozdávali fidorkové medaily. Štvrtkové počasie opekačke neprialo. Deti preto vytvorili pozvánku na narodeninovú oslavu a naučili sa aj prišívať gombíky. Tradičné opekanie zamenili za bowling a návštevu miestnej pizzérie. Vďaka bohatej úrode cukiet jednej z obyvateliek obce Domaniža sa v piatok okolie školy zmenilo na sochársky ateliér. Najskôr sme ho museli pozametať a potom tvoriť: sochy, lampy, svetlonosov...

      V priebehu týždňa sa na chodník kriedou nekreslilo, ale násobilkovalo a rysovalo. Pri hrách na skvelých detektívov, pátračov, spisovateľov a reportérov sa pravidelne a každý deň preopakovalo učivo zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy či vlastivedy.

      Bolo nám super.

      Ďakujeme.

      Žiaci 4. A triedy ZŠ Domaniža a triedna učiteľka Mgr. Daniela Kovačovičová