• Dištančné vyučovanie

     • Milí žiaci,

      vyučovací proces na II. stupni od 26.10.2020 prebieha dištančne. Nezabúdajte si plniť úlohy podľa pokynov učiteľov. Žiaci sa vyučujú online podľa rozvrhu.

      Výklad učiva, prezentácie, testy, prípadne domáce úlohy budete dostávať od jednotlivých vyučujúcich elektronickou formou - mailom a cez Teams. Je nevyhnutné, aby ste sa prihlasovali do Outlooku a Teamsu denne. 

     • Pomôcky pre budúci školský rok

     • Vážení rodičia!

       

      V súčasnej situácii nemajú učitelia možnosť objednať pre žiakov potrebné školské pomôcky na nasledujúci školský rok. Firma Daffer, od ktorej pomôcky pre žiakov zabezpečujeme každý rok, nám vyšla v ústrety so službou Skvelko – balíček školských potrieb.

      Stačí kliknúť na link eshopu, a vybrať si požadovanú sadu pre žiaka (ako je zobrazené na obrázku hore)

      www.daffer.sk/15803

      Naša škola povolila dovoz balíčkov k nám do školy, a preto získate dopravu úplne zdarma a tak ušetríte takmer 4€. Rodič môže získať výhodu dopravy zdarma do školy len v prípade, ak objedná pomôcky do 31. 7. 2020. 

      Môžete si tak výrazne ušetriť čas a uľahčíte si prípravu dieťaťa do školy, pretože priamo na webe školy nájdete presne to, čo dieťa potrebuje.

       Pre jednoduché rozdávanie sú balíčky označené menom žiaka a roztriedené podľa jednotlivých tried.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR rozhodlo, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020. Zápis sa uskutoční bez OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ!

      Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      Prosíme rodičov budúcich prváčikov,  aby do 22. 4. 2020 vyplnili elektronickú prihlášku (považuje sa za žiadosť o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021), ktorú nájdete na stránke školy: https://zsdomaniza.edupage.org/register/

      Prihláška zaznamená Vás aj Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka.

      Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť až po skončení mimoriadnych opatrení a znovuotvorení škôl.  Rodičia budú včas informovaní.

      V prípade otázok sa informujte na č.t. 0911439454.

       

     • Informácie pre rodičov 9. ročníka

     • Vážení rodičia!

      V dňoch 30.4., 5.5. a 7.5.2020 v čase od 9,00 do 13,00 hod. je k dispozícii výchovná poradkyňa, ktorá Vám dá na podpis prihlášku žiaka na SŠ.

      Prihlášku podpisujú obaja rodičia. Ak sa nemôžete dostaviť osobne, prevezmú prihlášku 30.4. žiaci a na ďalšom stretnutí 5.5. alebo 7.5. 2020 ju prinesú podpísanú. Po odoslaní kompletných prihlášok si rodičia prevezmú na protipodpis zápisný lístok na SŠ.

      Žiadame Vás, aby ste dodržiavali pri návšteve školy požiadavky stanovené na ochranu pred nákazou vírusom Covid - 19 ( ochranné rúško, rukavice, vlastné pero na podpísanie, dodržanie určených bezpečných odstupov a pokyn výchovnej poradkyne).

     • 1.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • 1) Šlabikár:

      - str. 46, 47 : pracujeme podľa pokynov, čítame menej používané slová, tak ich treba viacej deťom vysvetľovať,

      - str. 48, 49 : to isté ako na predchádzajúcich stranách,

      - str. 49/5 : rozhovor o zelenine a ovocí, čo majú najradšej...

      Čítame:  Maľované rozprávky na každý deň / je to z Vrabčeka a je tam 7 rozprávok /, str.3-4 :  pomaly skúšame čítať a pracovať s textom, splniť dané úlohy a vyfarbiť obrázok.

       

      2) Písanie:

      - str. 20,21 : precvičujeme písmená dz, dž,

      - do malého zošita Písanie odpíš dve vety zo Šlabikára str.48/3, ktoré sa Ti páčia.

       

      3) Matematika:

      - str.34,35,36,37,38

      - Počítacie tabuľky str.78/2, zopakovať počítaníe do 10.

       

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      AITEC vydavateľstvo | Matematika pre prvý stupeň základných škol

      AUTORI. Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania, v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

      www.aitec.sk

       Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2.časť

       

      Zbierka úloh: ľubovoľné strany na opakovanie do 10 / od str.10 po str.48, čo sa im páči/.

      4) Prvouka:

      - str.35

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

      máme tu znovu čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začneme poslednú 4. lekciu. Opakovacie stránky necháme na koniec školského roka. Deti majú v učebnici aj obrázkový slovníček na s.78. V pracovnom zošite majú nalepený slovný slovníček, môžu si v ňom podčiarknuť silno vytlačené slová, ktoré sme sa učili. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu.

      Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 (23.4. u 1.B) – Členovia rodiny

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s. 32:

      Dnes začneme tému rodina. Tak sa pozrieme, koho to máme doma: 
      cv.1 – „mam, däd, bradr (slabé r), sistr (slabé r), gränpá, gränmá“ – ukazuj si pekne na obrázok a vyslovuj slovíčko, potom si ukazuj na napísané slovo a tie vyslovuj slovíčko, ukazuj si striedavo na obrázky podľa toho, ako ti povie maminka alebo tatinko (v prílohe je aj nahrávka)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-1.mp3


      cv.2 – teraz tie slovíčka opakuj a skús si daného člena rodiny aj znázorniť (napríklad mamina varí, tatino pribíja klince, ...)(v prílohe je aj nahrávka, každé slovo sa opakuje 3x)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-2.mp3


      cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 4 si odlep všetkých členov rodinky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti hovorili členov rodinky a ty ho pohľadaj na obrázku a nalep si aj slovíčko. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila).


      - PZ s.32:

      a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite:
      cv.1 – vyber si 4 farbičky a urob 4 cestičky k slovíčku, ak si si zapamätal(a), ako sa člen rodinky povie, hovor si to po celej cestičke. Ak si to hovoril(a) správne, prídeš k takému slovíčku, ako si hovoríš. Teraz si ho len obtiahni, ako sa správne píše po anglicky.


      Hotovo. Si šikulka.

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo

     • 1.B trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • DÚ ŠTVRTOK 23.4. 2020 

      SJL: Dvojhláska ô

      Šlabikár str. 50/1,2 Vypracovať úlohy podľa zadania, čítať slová.

                            50/3 Správne slová sú: kôl, hôrka,oblôčik,kôň, kôš, nôž,kôstka,kôpor,môj, vôňa 

      Písanie str. 22/ cv. 1

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

      PRVOUKA: online hodina ZOOM -budeme spolu robiť učebnicu str. 36,37 POTRAVA ŽIVOČÍCHOV 🐇🥕

      DÚ PIATOK 24.4. 2020

      SJL: Šlabikár str. 51 (dlhší text čítať na pokračovanie- piatok,sobota,nedeľa )

                             51/4 samostatná práca detí

      Písanie str. 22/ cv. 2,3

      MAT: PZ str. 37

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      A máme ďalší týždeň za sebou. Ako to letí 🙂. Ďakujem za spoluprácu- ste 👍!

       

      STREDA 22.4. 2020

       

      SJL : DEŇ ZEME 

      Čítanie pracovného listu s doplnením vhodných slov do textu (kto má možnosť môže PL vytlačiť a deti dopíšu slová, ktoré vo vetách chýbajú).

      Písanie : pracovný list Deň ZEME 🌍 (vytlačiť a vypracovať). Ak nemáte možnosť vytlačiť- deti prepíšu vety a nakreslia obrázok do písanky.

       

      MAT: Rôzne spôsoby merania dĺžky PZ str. 36

      do písanky z matematiky -odmeraj 5 predmetov pomocou iných predmetov (v pracovnom zošite máme merať lavicu,tabuľu- namiesto toho si zvolte svoje predmety napr. Môj stôl meria... 11 dlaní ) Prečítať si text v PZ str. 36

       

       

      ANJ: online ZOOM nachystať si učebnicu, PZ a peračník. Spolu s p. uč. Urbanovou bedú deti preberať tému RODINA. 👩‍👩‍👧‍👧

       

       DÚ UTOROK 21.4. 2020 

       

      SJL: Šlabikár str. 49 O MAŠKRTNEJ PRÍŠERE

      Čítať text s porozumením- vedieť prerozprávať o čom bol.

      49/4 vypracovať podľa pokynov v učebnici

      49/5 čítanie slov s porozumením- označ čo rastie na strome

      zakrúžkuj zeleninu

      vyber tri veci, ktoré rád jedávaš- nakresli k nim srdiečko ❤️

      Písanie str. 21/ cv .2

       

      MAT: PZ str. 35- opakovanie geometrických tvarov a väčší, menší

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

       

      Posielam pozdrav od pani vychovávateľky:

      Tento týždeň, 22.4., nás čaká Deň Zeme, takže aj aktivity a práca v ŠKD by bola v týchto dňoch zameraná na túto tému.  Všetko je v prílohe. Veľa síl do ďalšieho týždňa! 🌍

       

      DÚ PONDELOK 20.4. 2020 

      SJL: Šlabikár str. 48

      Vysvetlenie slova džungľa - ktoré zvieratá žijú v džungli? 48/1 čítanie menej obvyklých slov

      48/2 samostatná práca detí, cvičenie 3 podobné ako bolo pri písmenku dz- vyfarbuj rovnakou farbou čo ku sebe patrí.

       

      Písanie str. 21/ cv.1

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

       

      MAT: PZ str. 34

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

       

      Prajem úspešný a pohodový štart do nového týždňa! 🌞

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

      máme tu znovu čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začneme poslednú 4. lekciu. Opakovacie stránky necháme na koniec školského roka. Deti majú v učebnici aj obrázkový slovníček na s.78. V pracovnom zošite majú nalepený slovný slovníček, môžu si v ňom podčiarknuť silno vytlačené slová, ktoré sme sa učili. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu.

      Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 (23.4. u 1.B) – Členovia rodiny

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s. 32:

      Dnes začneme tému rodina. Tak sa pozrieme, koho to máme doma: 
      cv.1 – „mam, däd, bradr (slabé r), sistr (slabé r), gränpá, gränmá“ – ukazuj si pekne na obrázok a vyslovuj slovíčko, potom si ukazuj na napísané slovo a tie vyslovuj slovíčko, ukazuj si striedavo na obrázky podľa toho, ako ti povie maminka alebo tatinko (v prílohe je aj nahrávka)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-1.mp3


      cv.2 – teraz tie slovíčka opakuj a skús si daného člena rodiny aj znázorniť (napríklad mamina varí, tatino pribíja klince, ...)(v prílohe je aj nahrávka, každé slovo sa opakuje 3x)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-2.mp3


      cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 4 si odlep všetkých členov rodinky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti hovorili členov rodinky a ty ho pohľadaj na obrázku a nalep si aj slovíčko. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila).


      - PZ s.32:

      a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite:
      cv.1 – vyber si 4 farbičky a urob 4 cestičky k slovíčku, ak si si zapamätal(a), ako sa člen rodinky povie, hovor si to po celej cestičke. Ak si to hovoril(a) správne, prídeš k takému slovíčku, ako si hovoríš. Teraz si ho len obtiahni, ako sa správne píše po anglicky.


      Hotovo. Si šikulka.

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo


                   

       

     • 2.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     •  Milí druháci a rodičia! 

                         Ak budete potrebovať, môžete mi  volať, písať správu na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com alebo na Messenger. Môžeme sa dohodnúť aj na individuálnom učení cez videohovor na messengeri. Vždy po skončení spoločného online stretnutia som k dispozícii až do 13,00 hod., prípadne aj v inom čase podľa vzájomnej dohody.

      Spoločné online stretnutia sú každý deň o 10:00 hod., pripojíme sa dvakrát. Rozvrh je takýto:

      ·         Pondelok – matematika, slovenský jazyk

      ·         Utorok – slovenský jazyk, matematika

      ·         Streda  -  matematika, slovenský jazyk

      ·         Štvrtok – slovenský jazyk, prvouka

      ·         Piatok – anglický jazyk,

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      ·         20.4. – Dorozumievame sa  – online + s. 85 + PZ s. 41/1,2,

      ·         21.4. – Píšeme listy - online + s. 87/6

      ·         22.4. – Píšeme listy – online + PZ s. 48/1,2

      ·         23.4. - Píšeme listy – online + PZ s. 49/3, 4

      ·         24.4. – Písanie – Písmeno T – s. 14 + s.15/6

       

      ČÍTANIE

      ·         s. 90 – 91– Rozprávka o repe, Jarný podvečer v lese

       

      PRVOUKA

      ·         23.4. – Chov živočíchov a úžitok z nich -  online  –  s. 67 – 69

       

      MATEMATIKA

      ·         20.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 27/2,3

      ·         21.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 29/1,3

      ·         22.4. – Odčítanie s prechodom cez z. 10 – online + PZ 30/3, 31/3

      ·         23.4. – Porovnávanie úsečiek, meranie úsečiek – PZ s.9

       

      Anglický jazyk 

      Milí rodičia,

      máme tu nový týždeň a spoločne s Vami ho pomôžeme deťom zvládnuť.  Pokračujeme v lekcii 2. Pre deti bude dobrým pomocníkom v učení aj náš slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný, ktorý si deti majú priebežne dopĺňať. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (výslovnosť písmen a slov, repovačku, hádanku i báseň na čítanie). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu najmä na tie hry. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 Písmená abecedy e - h

      - U s.17:

      Dnes si doplníme ďalšie písmenká:
       cv.1 – hlásky a písmená E, F, G, H: E – „letr í, e, eg“, F – „letr ef, f, fig“, G – „letr dží, g, gout“, H – „letr eič, h, hät“. Hlásky aj písmenká si zopakuj, skús aj striedavo, či si si ich zapamätal(a) (nahrávku máš v prílohe)

      Pismenka_2.roc._-_U_s.17-1.mp3


      cv.2 – repovačková pesnička, skúsiť si dať reperský rytmus a hovoriť vety (alebo si pusti nahrávku z prílohy): „Aif got än eg, e, e, eg. Aif got ä fig, f, f, fig. Ajf got ä gout, g, g, gout. Ajf got ä hät, h, h, hät.“,

      Repovacka_2.roc._-_U_s.17-2.mp3


      cv.3 – Nájsť cestičku pre kozičku „Woc hes d gout got?“ Čo má kozička?), POZOR! Do knižky nepísať, robiť si len prstom – „fig, eg, hät, gout, gout, hät, fig“. (nahrávku máš v prílohe)

      hadanka_2.roc._-_U_s.17-3.mp3


      Cv.4 – skús si prečítať vety o obrázku (presne opisujú, čo je na obrázku) a ústne pohľadajú slová s E, F, G, H na začiatku slova,
       

      - PZ s.17:

      Teraz si to vyskúšaj v pracovnom zošite:
      cv.1 – prečítaj písmenko, pomenuj obrázky (tak zistíme, či ich vieš) a vymaľuj obrázok, ktorý má rovnaké písmenko na začiatku, ako bolo písmenko v krúžku,
      cv.2 – doplň chýbajúce písmeno na začiatku slova,
      cv.3 – doplň chýbajúce písmeno vo vetách (Pamätáš si ich z knižky? Skús a potom si to over.),
      cv.4 – spoj veľké a malé písmeno.

       

      24.4.2020 Moje obľúbené veci

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s.18:

      cv.1 – pomenuj všetky veci na obrázku, môžeš doplniť aj farbičku,


      cv.2 – skús si prečítať básničku o Holly a prelož si ju (pomôž si slovníčkom, máš ho vzadu v PZ, je to ale aj o tých obrázkoch, čo tam vidíš). Dokázal(a) by si o sebe povedať, aká je tvoja obľúbená hračka, farbička a zvieratko po anglicky? Skús.

      Basen_2.roc._-_U_s.18-2.mp3


       cv.3 – prečítaj si znova básničku a povedz, čo mala Holly obľúbené.


      - PZ s.18:

      Cv.1 – je to tá báseň z knihy, teraz máš určiť, ktorá veta je T – „trú“ (pravdivá) a F – „fóls“ (nepravdivá) ,
      cv.2 – prepíš slovíčka do správneho okienka (toys – boli hračky, colours – farbičky, animals – zvieratká):
      Si šikulka, celý týždeň máš za sebou.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_V._2.roc.docx

       

     • 4.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • PRÍRODOVEDA

      22.4.2020 Živočíchy spoločenstva lúk

      • U s.83 - dokončenie živočíchov + poznámky (pozri v prílohe)
      • U s.84/5 - tajnička

      24.4.2020 Opakovanie - Spoločenstvo lúk

       

      VLASTIVEDA

       20.4.2020 Rimavská Sobota s okolím

      23.4.2020 Rožňava s okolím

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia, 

      máme tu nový týždeň a spoločne s Vami ho pomôžeme deťom zvládnuť.  Pokračujeme v lekcii 12. Pre deti bude dobrým pomocníkom v učení aj náš slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný, ktorý si deti majú priebežne dopĺňať. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (výslovnosť slovíčok, pesničku, samohlásku u, repovačku i text na čítanie). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu najmä na tie hry. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 – Príprava na oslavu

      - U s.88: 

       cv.1 – ide i činnosti, ktoré robíme pre oslavou svadby: „meik ä keik, woš d ká, braš mai her (slabé r), teik foutous, čúz ä dres“. Slová si viackrát zopakuj (nahrávku máš v prílohe), všímaj si aj, ako sa to píše a posnaž sa to naučiť,

      Slovicka_4.roc._-_U_s.88-1.mp3

      cv.2 a 3 – pieseň si prečítaj, pokús sa ju preložiť, pomôž si slovníčkom v PZ vzadu (pomôžu ti aj obrázky pri pesničke, je to o tých činnostiach pred svadbou), pri spievaní pesničky si skús vymyslieť aj vlastné pohyby (nahrávku máš v prílohe)
                      DVD – Unit 11 – words, song

      Piesen_4.roc._-_U_s.88-2.mp3


      - PZ s.88:

       cv.1 – spoj dvojice slov, ktoré k sebe patria,
       cv.2 – vyber a zakrúžkuj správne slovíčko a prepíš ho do vety.

       

      23.4.2020 – Hláska „u“ v slovách

      - U s.89:

      Dnes zistíme, ako sa mení výslovnosť samohlásky u, ak za ňou ide e
      cv.1 – slovíčka: „ú – džún, ú – flút, ú – tjúb, ú – kjúb“. Zopakuj si to aspoň dvakrát (nahrávku máš v prílohe). Slovíčka si prelož podľa obrázku alebo podľa slovníčku v PZ vzadu,

      Hlaska_u_4.roc._-_U_s.89-1.mp3

      cv.2 – repovačková pesnička, skús si dať reperský rytmus a hovoriť slová, jasné, že môžeš nahodiť svoje skvelé pohyby do rytmu (nahrávka je v prílohe)

      Repovacka_4.roc._-_U_s.89-2.mp3

      cv.4 – skús ústne doplniť, aké písmeno chýba v slove (a čo keby si sa nepozeral na prvé cvičenie?)
                      DVD – Unit 13 – phonics


      - PZ s.89:

      cv.1 – poskladaj z písmeniek správne slovo a napíš ho,

      cv.2 – skús doplniť repovačku (overíme si tvoju pamäť), až potom si ju skontroluj podľa učebnice,

      cv.3 – zakrúžkuj slová s u_e (je 1) a podčiarkni slová s u (sú 2),
      cv.4 – slová z cv.3 si prepíš do správneho okienka.

       

      24.4.2020 – Práca s textom: Party

      - U s.90:

      Dnes si precvičíme slovíčka z tejto lekcie priamo v príbehu. Tak poďme na to:
       cv.1 – pozri sa na obrázok a pomenuj činnosti, ktoré osoby robia (niektoré vieš aj po anglicky),

      cv.2 – prečítaj si text a prelož (pomôž si slovníčkom v PZ vzadu, nájdi si lekciu 12, v niečom ti pomôže aj ten obrázok, čo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina),

      Text_4.roc._-_U_s.90-2.mp3

      cv.3 – prečítaj text znova a ústne skús odpovedať na otázky,


      - PZ s.90:

      cv.1 – prečítaj si text a skús si ho preložiť (opäť ti pomôže slovníček v PZ, prípadne sa opýtaj maminy alebo tatina),

      cv.2 – ak si dobre čítal(a), budeš vedieť, ktoré slovo vo vete je nesprávne. Zakrúžkuj ho a vetu prepíš so správnym slovom.
      Ak si sa dostal(a) až sem, gratulujem, ďalší týždeň máš za sebou. Si šikulka.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_V._-_4.roc.docx


      INFORMATIKA

      Rodiny Usporiadaných na dovolenke. akademiaalexandra.sk - lekcia 23 - odkaz - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=197

     • 5.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     •  

      MATEMATIKA  

      20.4. – online hodina o 11:00

      21.4. – pracovný zošit str. 34/cv. 16,  str.35/cv. 19, str. 36/cv. 1

      22.4. – pracovný zošit str. 36/cv. 2,3 + str. 37/cv.4,5 (POZNÁMKA:keď počítaš DESATINU, vydelíš dané číslo DESIATKOU,keď počítaš STOTINU, vydelíš dané číslo STOVKOU,.....)

      23.4. – pracovný zošit str. 37/cv. 6,7,8,9

      24.4. – online hodina o 9:00

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      21.4. Antonymá – slová s opačným významom – online hodina – do zošitov – nadpis + poučka str. 108.

      22.4. - do zošitov z literatúry – Matej kráľ a bača + vypíš postavy a ich vlastnosti.

      23.4. - online hodina – dú si povieme počas hodiny.

      24.4. - Prečítaj si časť z Tvojej obľúbenej knihy – v zošite si na čistú stranu napíš autora, názov, vypíš postavy.

       

      BIOLÓGIA

      1. HODINA
       1. Vodné cicavce – prečítať v učebnici na str. 77 -78
       2. Pozrieť prezentácie 5.A_Cicavce_1.ppt5.A_Cicavce_2.ppt
       3. Napísať poznámky na konci prezentácie Cicavce 1
       4. Str. 78 – Uvažuj a odpovedz – otázka č. 3 – odpoveď napísať do zošita, mailu, wordu..... a poslať do piatku 24. 4 na domanicka@zsdomaniza.sk
      2. HODINA
       1. Opakovanie – vodné stavovce
       2. Vypracujte test a pošlite do piatku 24.4
       3. 5.A_test_stavovce.doc

      Takže do 24.4 treba poslať dve úlohy – odpoveď na otázku z učebnice a vyplnený test.

       

      GEOGRAFIA

      1.     Život vo vysokých pohoriach – učebnica str. 66 – 67, prac. zošit str. 44

      Ako poznámky k učivu si zapíš, čo je v knihe na str. 67: Zapamätajte si

       

      2.     Úloha

      Na zopakovanie prírodných krajín posielam v prílohe tabuľku. Správne ju doplň a pošli mi naspäť v termíne do 24.4.

                 Príloha: tabuľka: 5 typy krajin

      g_5_typy_krajin.xlsx

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo

     • 6.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • MATEMATIKA  

      20.4. – online hodina o 10:00

      21.4. – učebnica str. 54/cv. 4 – narysovať do zošita (náčrt s označením daných prvkov + presná konštrukcia)

      22.4. – online hodina o 10:00

      23.4. – učebnica str. 54/cv.8 b,c - narysovať do zošita (náčrt s označením daných prvkov + presná konštrukcia) + PZ 37/3c

      24.4. – preštuduj a odpíš si do zošita ružové a zelené poučky z učebnice zo str. 55, vyber si 2 trojuholníky z cvičenia 12 na str.55 (urob náčrt a presnú konštrukciu – riešenie pošli na paholik@zsdomaniza.sk do 26.4.)


      SLOVENSKÝ JAZYK


      1. HODINA
       1. Literatúra
        1. V dokumente ,,litera“ – posielam poznámky, tie si dopíšete k poznámkam Princ a bedár 6.A_litera.docx
        2. V tom istom dokumente je 5 otázok, na ktoré odpoviete písomne a pošlete do piatku 24.4
      2. HODINA
       1. Literatúra
        1. Prečítať str. 92-96 v učebnici Rázus - Maroško
      3. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1.  str. 72 -73 v učebnici – Citoslovcia – prečítať a napísať zelenú poučku
      4. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1. Opakovanie tem. celku – pripraviť učebnice a zošity
        2. Online v útorok 21.4 o 14,oo
      5. HODINA
       1. Slovenský jazyk
        1. Písomne vypracovať a poslať do piatku 24.4.:
         1. 73/ 7 v učebnici
         2. Pl citoslovcia – posielam (po kliknutí na šípku sa vám ukážu možnosti, z ktorých si vyberiete) 6._A_citoslov(1).docx

      BIOLÓGIA

      • Online vo štvrtok 23.4 o 14,oo
      • Zopakujeme si stavbu rastlinného tela a stavbu húb, pripravte si zošity a učebnice


        GEOGRAFIA

      Nové učivo: Juhovýchodná Ázia – učebnica str. 86 – 88,

                           prac. zošit str. 43, poznámky nájdeš v pošte      FYZIKA

      Hustota pevných látok. Písomne vypracovať úlohy 1 a 4/str. 84.

      Preštudovať na internete -

      http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hmotnost_hustota_plynov_jednotkova_meranie_hustoty_merna_tiaz_objem_plyny.html

      https://oskole.detiamy.sk/clanok/hustota-pokusy


      TECHNIKA

      Iné technické materiály. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 36 - 38.

      Písomne vypracovať úlohy: str. 39 - ZISTI SVOJE VEDOMOSTI - všetkých 10 úloh.

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť drevenú hračku - hotový výrobok rád odmením.


      OBN 

      Obec, v ktorej žijem – projekt – vytvor prezentáciu o svojej obci – 7 snímok a pošli mi ju na mail dizova@zsdomaniza.sk


      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo


     • 8.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • SLOVENSKÝ JAZYK

      - úlohy cez outlook a počas online hodín.

       

      GEOGRAFIA

      Prešli sme 3 kraje západného Slovenska.

      Na tento týždeň mám pre  Vás takúto úlohu:

      Priprav plán jednodňového školského výletu po západnom Slovensku tak, aby si vybral 5 lokalít, ktoré navštívime. Svoj výber lokality zdôvodníš, čo nás tam čaká.

      Naplánuj trasu výletu čo najefektívnejšie, aby sme cestovali z miesta na miesto logicky, teda sprav okruh, ktorý začne aj skončí v Domaniži.

      Spracovanú úlohu mi zašli na posúdenie v termíne do 24.4.

       

      FYZIKA

      Dráha pohybu. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 157 - 160. Vypracovať úlohy  1, 2, 3/str. 160 a 161.

      Preštudovať na internete -

      https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-e7699eb8-51d3-45e0-a027-b5fbe7b28a8a?userResourceContext=false

       

      BIOLÓGIA

      • Rozmnožovanie a vývin živočíchov – prečítať a napísať poznámky

       

      CHÉMIA

       

      1. HODINA
       1. Str. 65 – 67 – prečítať a spoznámkovať
      2. HODINA
       1. Soli
        1. Online streda 22.4. o 15,00
        2. Presné a detailnejšie pokyny na Teams-e

      RUSKÝ JAZYK

       

      Počasie

      - str. 76 : prečítať si vety pod obrázkami,

      - str. 76 : odpísať do zošita 3 vety pod obrázkami a naučiť sa ich.

       

      TECHNIKA

      Podnikanie. Úloha na 2 hodiny. Vymyslieť si svoj vlastný podnikateľský zámer (druh podnikania, prípadne firmu) a vyrobiť o tom prezentáciu na 6 snímkov. Čiže vyrobiť prezentáciu, v ktorej spropagujete svoju vymyslenú firmu - spravíte si reklamu.

       

       

     • 9.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • MATEMATIKA

      - výučba online podľa rozvrhu

       

      SLOVENSKÝ JAZYK

      - úlohy cez outlook a počas online hodín.

       

      GEOGRAFIA

      V učebnici na str. 56 je tabuľka 10 významných miest Ameriky, my si k nim pridáme 1, aby sa každému ušlo iné mesto.

      Na internete nájdite zaujímavosti o pridelenom meste a spracujte ich do:

      -         prezentácie / 9 snímkov/

      -         alebo ako wordovský dokument na str. A4. / aj s pridanými 1 -2 obrázkami/

                 Bližšie informácie nájdeš v pošte.

       

      BIOLÓGIA

       

      • Prečítať učivo na str. 94 – 95 a dopísať poznámky (tie, čo ste robili ako pojmovú mapu, toto učivo ešte patrí k tomu)
      • Vypracovať priradený test do 25.4. (ale až po hodine v stredu)
      • V stredu o 16.00 online hodina – zopakujeme si str. 90 95

       

      CHÉMIA

       

      • Prečítať si učivo na str. 65 – 66  Čistiace a pracie prostriedky
      • Napísať si poznámky
      • Prečítať si text, ktorý posielam (je to z knihy z roku 1979, ale stále aktuálneJ
      • Navrhnúť pokus, ktorým overíte účinok saponátu na povrchové napätie vody (Pozorujeme  a skúmame – to spodné na str. 65) a poslať do 24.4
      • DOBROVOĽNE urobiť pokusy a poslať výsledok (foto, video, komentár...)
      • Pozorujeme a skúmame 1 na str. 65
      • https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus21.htm
      • https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus22.htm

       

      FYZIKA

      Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami. Preštudovať a spoznámkovať - učebnica str. 93 - 95. Vypracovať úlohy 1 - 5/str. 95 a 96.

       

      TECHNICKÉ PRAKTIKÁ

      CNC stroje.

      Preštudovať na internete -

      https://www.dailyautomation.sk/cnc/

      https://www.dailyautomation.sk/cnc-7-informacii/

      Dobrovoľná úloha: Vyrobiť drevenú hračku - hotový výrobok rád odmením.

     • 1.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • Veľkonočné prázdniny skončili, čakajú nás ďalšie rôzne úlohy.

      1) Šlabikár:

      - str. 45: text čítame dva dni, pretože je dlhý a vysvetľujeme si slová, ktorým nerozumieme, zároveň si zopakujeme z prvouky dni v týždni str.45/4, vyfarbíme dni, keď nechodíme do školy

       

      2) Písanie:

      - str. 19, precvičujeme ešte písmeno f,F,

      - do malého zošita Písanie odpíš prvú vetu zo Šlabikára str.45.

       

      3) Matematika:

      - str.32,33

      - Počítacie tabuľky str.78/1, zopakovať počítaníe do 10.

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      AITEC vydavateľstvo | Matematika pre prvý stupeň základných škol

      AUTORI. Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania, v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

      www.aitec.sk

      Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2.časť

       

      NBV

      Posielam link, môžete si pozrieť:)

      https://www.youtube.com/watch?v=2UbtFzm46fo&t=710s

     • 2.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • Milí druháci a rodičia! 

                  Pokračujeme spolu v našom netradičnom učení. Už sme si celkom zvykli na naše pravidelné online stretnutia každý  deň o 10:00 hod. Samozrejme, okrem víkendu. J Budeme v tom pokračovať a pridávam vám aj to, čo by ste mali urobiť doma.
                  Zadané úlohy sú povinné, musia ich urobiť všetci, aby sme sa mohli posunúť ďalej. To je minimum, ktoré by mal každý zvládnuť. Ostatné cvičenia si môžete urobiť, keď budete mať čas a hlavne chuť. J Ak ich neurobíte, nič sa nestane. Týka sa to hlavne matematiky. Samozrejme, niektoré múdre hlavičky chcú urobiť ešte viac. Máte príležitosť pobaviť sa s matematikou v Zbierke úloh, tam si môžete robiť akékoľvek cvičenia, ktoré vás zaujmú. Určite sa také nájdu!

                  Matematika je teraz najdôležitejšia, venujte sa jej najviac. Na druhom mieste je slovenský jazyk, nezabudnite si občas napísať aj cvičný diktát. A nezabudnite na najlepšieho kamaráta – knihu. Ak vás nezaujmú texty v čítanke, čítajte akúkoľvek knihu. Môžete mi 
      o prečítanom nakresliť pekný obrázok. Ak si urobíte z prvouky projekt o mravcoch alebo včelách alebo akomkoľvek domácom zvieratku, pošlite mi jeho fotku na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com. Projekty odmením známkou 1 v prvouke.  J          
                  Predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova teraz nie sú dôležité. Ak bude pekne, tak si vonku zašportujte, zaspievajte si s maminou peknú pesničku alebo si zatancujte, prípadne si nakreslite obrázok alebo vyrobte niečo zaujímavé. Ak sa vám niečo pekné podarí, môžete mi zase poslať fotografiu.

                              Ak budete potrebovať, môžete mi  volať, písať správu na mailovú adresu jassovajanka.zs@gmail.com alebo na Messenger. Môžeme sa dohodnúť aj na individuálnom učení cez videohovor na messengeri. Vždy po skončení spoločného online stretnutia som k dispozícii až do 13,00 hod., prípadne aj v inom čase podľa vzájomnej dohody.

      Spoločné online stretnutia sú každý deň o 10:00 hod. Rozvrh je takýto:

      • Pondelok – matematika
      • Utorok – slovenský jazyk
      • Streda  - matematika
      • Štvrtok – slovenský jazyk a prvouka
      • Piatok – anglický jazyk

      SLOVENSKÝ JAZYK

      • 15.4. – Blahoželanie – PZ s. 47/1,2,3
      • 16.4. – Opakovanie - online + s. 83/2
      • 17.4. – Opakovanie - s. 83/5

      ČÍTANIE

      • s. 88 – 89 – O troch grošoch

      PÍSANIE

      • písmeno S – s. 12/celá,  s.13/6

      PRVOUKA

      • 16.4. – Spoločenstvo včiel  a mravcov – zopakujte si, ak sa dá – pozorujte v prírode mravce a včielky – urobte si aspoň 1 projekt, ak ste ho ešte neurobili

      MATEMATIKA

      • 15.4. – online Porovnávanie + príklady na sčítanie
      • 16.4. – Meranie a rysovanie – Zbierka úloh s. 40
      • 17.4. – Počítanie do 100 – Zbierka úloh s. 39

       Anglický jazyk 

      Milí rodičia,

      máme tu opäť čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Pokračujeme v lekcii 2. Deti nech naďalej využívajú pri učení slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný a nech si ho postupne dopĺňajú (vymaľujú v obrázkovom a podčiarknu v slovnom). V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

      17.4.2020

      Milé deti,

      dúfam, že ste si cez prázdniny dobre oddýchli, tak sa teraz opäť pustíme do roboty.

      - U s.16: Dnes si doplníme ďalšie hračky:


                      cv.1 – slovíčka: „kait, baik, trein, geim, skútr (slabé r)“ (nahrávku slovíčok máš aj v prílohe). Slovíčka si ukazuj v knižke, viackrát zopakuj, popros maminu alebo tatina, nech ti ukazuje na rôzne obrázky a ty to skús pomenovať, nezabudni sa pozrieť, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J, jasné, že tieto hračky si môžeš skúsiť aj znázorniť pantomímou,

      Slovicka_2.roc._-_U_s.16-1.mp3


                      cv.2 – pieseň si prečítaj a prelož si ju (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L2, pomôžu ti aj obrázky, ak niečo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina). Ak máš možnosť, pusti si pesničku a skús si ju zaspievať. (Dala som ti ju do prílohy). Ak chceš, môžeš si túto pesničku zaspievať aj doplniť rôznymi pohybmi.

      Piesen_2.roc._-_U_s.16-2.mp3


                      stránka z OxforduSongs – Unit 2: Toys, toys, toys!


      - PZ s.16: cv.1 – obtiahni chýbajúcu časť obrázku a napíš, aká je to hračka,
                   cv.2 – pohľadaj v trojsmerovke všetky hračky, pomôžu ti pri tom obrázky. Potom slovíčko zakrúžkuj a prepíš ho pod správny obrázok (začiatok slova ti pomôže si spomenúť). Nezabudni si slová aj čítať, overíš si, či si nezabudol (nezabudla) výslovnosť.
      Pre dnešok hotovo.  

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_IV_2.roc.docx

       

     • 4.A trieda - samoštúdium od 15.4. - 17.4.2020

     • VLASTVEDA

      16.4.2020 - Lučenec s okolím

      PRÍRODOVEDA

      15.4.2020 - Rastliny spoločenstva lúk

      • prečítaj si U s.81, porovnaj čakanku a nevädzu - U s.80/4
      • urob si malý herbár (pozri v prílohe)
      • Moj_herbar.docx

      17.4.2020 - Živočíchy spoločenstva lúk

      Kluc_odpovedi_z_PDA_pre_rodicov_IV.docx

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

         máme tu opäť čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začíname ďalšiu lekciu 12. Deti nech naďalej využívajú pri učení slovníček v pracovnom zošite – obrázkový aj slovný a nech si ho postupne dopĺňajú (vymaľujú v obrázkovom, napíšu slovo a podčiarknu v slovnom). V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, video, vety z gramatiky). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu. Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      16.4.2020 Oslavy

      Milé deti,

          dúfam, že ste si cez prázdniny dobre oddýchli, tak sa teraz opäť pustíme do roboty.

      - U s.86:

      Dnes začíname tému You´re sleeping! „júr slípin (nosové n)“ – vy ste spiaci. Výslovnosť slovíčok máš v nahrávke v prílohe. Tak poďme na to:

      cv.1 – Slovíčka k téme Celebrations – „selibreišn“ (oslavy): „wedin (nosové n), gests, keik, braid, bänd, inviteišn“. Slovíčka si ukazuj v knižke, viackrát zopakuj, popros maminu alebo tatina, nech ti ukazuje na rôzne obrázky a ty to skús pomenovať, nezabudni sa pozrieť, ako sa píšu, hovoriť si, ako sa napíšu, zavrieť oči a skúsiť si spomenúť, ako sa to asi písalo J,

      Slovicka_4.roc._-_U_s.86-1.mp3


      cv.2 – je naša pesnička - repovačka, kde každé slovo opakujeme 3-krát a danú vec si znázorňujeme, pohyby sú na tebe. (Repovačku máš aj v prílohe.)

      Pesen_4.roc._-_U_s.86-2.mp3

       

      cv.3 – prečítaj si text a prelož si ho (pomôž si slovníčkom vzadu v PZ, nájdi si L12, pomôžu ti aj obrázky v príbehu, ak niečo nebudeš vedieť, popros maminu alebo tatina). Ak máš možnosť, pozri si aj príbeh (máš ho v prílohe). Ak chceš, môžeš si tento príbeh aj zahrať.

      video_4.roc._-_U_s.86-3.mp4


      stránka z Oxfordu (hore uvedená) – Stories Unit 12: You´re sleeping!, (je to aj v prílohe)


      - PZ s.86:

      A teraz si precvič, čo si sa naučil (naučila)

      cv.1 – nájdi a zakrúžkuj novú slovnú zásobu,
      cv.2 – vyplň tajničku podľa obrázkov.
      Hotovo.

       

      17.4.2020 Prítomný priebehový čas

      - U s.87:

      cv.1 – pripomeň si príbeh z minulej hodiny, pohľadaj v texte činnosti, ktoré robili ľudia počas svadby

      cv.2 – prečítaj si vetu a vysvetli podľa obrázka (Ide o činnosti, ktoré prebiehajú práve teraz, práve teraz na videu ja tancujem s priateľmi („ajm dánsin (nosové n) wid frendz“), my sledujeme video („Wír wočin ä vidiou“), ona je tortu („šís ítin d keik“), ony sa rozprávajú („deir tókin“). Vyjadríme to tak, že za osobu dáme is alebo are – záleží na osobe – a sloveso na konci musí mať ing. V otázke sa pýtame, čo robia práve teraz. „Wot ár jú duin (nosové n)?“ Čo robíš (robíte)? „Woc ší duin?“ – Čo ona robí? „Woc dei duin?“ – Čo oni robia?), pozri si aj U s.127 – Unit 12, prečítaj si a skús si ústne doplniť chýbajúce časti,

      cv.3 – povedz, čo sa má doplniť do viet, všimni si, čo je na obrázku Downloads - Listen at home 1-37 (Sú to vety, otázka a odpoveď – je to aj v prílohe)

      4.roc._U_s.87_-_Otazka_a_odpoved.mp3


      - zošit:  Čo robíme práve teraz
       
                  
      What are you (they) doing? Čo ty/vy (oni) robia?
                    I´m /We´re (They´re) singing. Ja/My (oni) spievajú (sú spievajúci).
                    What´s he (she) doing? Čo on (ona) robí?
                    He´s dancing. On tancuje (je tancujúci).
      Farebne si napíš nadpis a dôležité slová podľa učebnice U s.127/Unit 12.

       

      - PZ s.87:

      Teraz si overíš, či to už vieš:
      cv.1 – pozri sa na obrázok. Usporiadaj slová do otázky, napíš ju správne a podľa obrázku odpovedz. Pomôž si slovami z okienka.


      Super. Týždeň máš za sebou. Zvládol (zvládla) si to.

      Kluc_odpovedi_z_ANJ_pre_rodicov_IV_4.roc.docx