• TESTOVANIE 5 - výsledky

     • Dňa  20. novembra 2019 (streda) sa uskutočnilo Testovanie 5-2019 na všetkých základných školách. Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka. Žiaci boli testovaní z matematiky a  slovenského jazyka a literatúry. 

      Teší nás, že v oboch predmetoch naši piataci mali lepší priemer ako priemer SR.

      V matematike sme dosiahli 73,72% (priemer SR 63,4%), v slovenskom jazyku 75,3% (priemer SR 64,8%). 

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • 9.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko 2019.

       Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov.

       Umiestnenia:

      I. kategória - 2. miesto - Sára Lagínová, 3.A

                           2. miesto - Nikola Bosá, 3.A

                           3. miesto - Samuel Boško, 3.A

      II. kategória 1. miesto - Stela Jungová, 3.A

                          2. miesto - Tomáš Jance, 5.A

                          3. miesto - Klára Lednická, 3.A

      III. kategória 1. miesto - Paulína Dižová, 7.A

                           2. miesto - Nikola Lednická, 5.A

                           3. miesto - Filip Ragula, 7.A

      Víťazi kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Považskej Bystrici. Žiako pripravili p. učiteľky Slovenského jazyka.