• Súťaž „PLODY JESENE“

     • Vestibul našej školy v októbri oživili a skrášlili výrobky z prírodných materiálov, plodov lesa a záhrad. Na výstave sme mohli obdivovať rôzne zvieratká, gaštankov, svetlonosov, šarkanov, ale aj vkusne naaranžované venčeky a svietniky.

      To všetko vďaka šikovným rukám dospelých, ktorí si našli čas na to, aby vytvorili spolu so svojimi deťmi niečo milé, nápadité. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov.

      Z toľkej krásy by sme ťažko sami vybrali víťaza. Preto rozhodli deti. Vďaka ich odovzdaným hlasom sme ocenili:

      Filipka Sobola, ktorý získal 56 hlasov, Anetku a Leušku Mišúrovú (45 hlasov), Maťka Kardoša (25 hlasov), Miška Frola, Silvinku Lednickú.

      Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť o rok.

      Súťaž pripravila Mgr. M. Tkáčová

     • Technická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 8. 10. 2021 sa 14 vybraných žiakov z 2. stupňa našej školy zúčastnilo na školskom kole technickej olympiády. Táto súťaž sa tento rok konala formou online testu, ktorý žiaci riešili samostatne od 9:00 v počítačovej učebni.

      V kategórii A (8. a 9. ročník) zvíťazil Matej Topor z 8.A, na druhom mieste sa umiestnila Paulína Dižová z 9.A a na treťom  Lukáš Hricov z 9.A.

      V kategórii B (5. - 7. ročník) zvíťazil Matúš Špánik z 5.A, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Krčmárik zo 6.A a na treťom Jozef Jaholčík zo 7.A.

      Víťazom, postupujúcim a úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

      Kompletné výsledky si môžete pozrieť v odkaze pod textom.

      Školské kolo technickej olympiády pripravil pán učiteľ Brveník.

      =MB=

     • Spolupráca zložiek na výbornú

     • Začal sa nový školský rok a spolu s ním opäť prišla príchuť babieho leta, ktorú si s našimi žiakmi každoročne najlepšie vychutnáme na brannom cvičení, po novom - účelové cvičenie v prírode.

      Naša Základná škola v Domaniži, je obklopená krásnou prírodou, kde je úžasný priestor pre realizovanie takýchto aktivít. Máme krásne hory, lúky, doliny, a preto cvičenia a preteky v prírode naši žiaci veľmi obľubujú.

      Tento rok sme sa, ale rozhodli inak. Nie preto, že by sa nám hory zunovalo, ale aj preto, lebo podľa miestnych poľovníkov a  skúsených horárov vieme, že v našom okolí je premnožený medveď hnedý. Rozhodli sme sa teda neriskovať, a lesu sa vyhnúť. Okrem strachu z medveďov, nás opäť máta hrozba pandémie covid 19 a s tým súvisiace protipandemické opatrenia. Ale my sme sa nenechali odradiť a našli sme cestu, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá.

      Cieľom účelových cvičení je preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe o ochrane života a zdravia v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.  Patria sem civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana a výchova k bezpečnému správaniu.

      Oslovili sme teda záchranné zložky, ktoré si pre nás pripravili prednášky a ukážky zo svojej praxe. Deti na druhom stupni boli rozdelené po triedach a vystriedali sa pri piatich stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v obci Domaniža.

      Zdravotníkov zastupovali žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Pavlacovej. Na svojom stanovišti, na Troch studničkách, predviedli deťom ako postupovať pri záchrane života. Deti si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu pomocou figurín. Učili sa ako postupovať pri krvácaní z rany a pomocou Gordonových úderov a Heimlichovho manévra si vyskúšali ako pomôcť človeku, ktorý sa dusí.

      Na futbalovom ihrisku sa deti tešili hneď dvom záchranným zložkám. Miestni hasiči pod vedením pána Ladislava Mišúra a Jaroslava Špánika si pre žiakov pripravili súťaž, ktorá spočívala v behu s hasiacim prístrojom, zapojení hadice a striekaní vody na cieľ. Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak z triedy, pričom boli rozdelení do dvoch kategórií na chlapcov a dievčatá. Chuti na súťaženie bolo dosť, veď deti mali skvelú motiváciu. Víťazov oboch skupín čakala naozaj skvelá cena – tablet, ktorý do súťaže venoval starosta obce Domaniža pán František Matušík.      

      Mestských policajtov zastupoval pán Štefan Rezák, ktorý je zároveň psovodom. Svojimi skúsenosťami zo života policajtov si získal pozornosť žiakov aj nás učiteľov. Rozprával o problémoch mladých ľudí, nedisciplinovaných účastníkoch premávky a rôzne zážitky zo svojej praxe. Deťom sa najviac páčil zvuk sirény vo všetkých jej podobách.                                

      Okrem policajtov, hasičov a zdravotníkov nám tento deň spestril aj miestny poľovník, pán Miroslav Haviar, ktorý na svojom stanovišti v obecnom dome, deťom pútavo porozprával o živote v lese, o jeho nástrahách a ochrane prírody. Priblížil deťom správanie sa zvierat v lese. Uviedol príklady, čo robiť, aby sme sa vyhli stretnutiu so zvieratami a ako postupovať v prípade neočakávaného stretnutia s nimi. Priniesol aj svoju zbierku trofejí. Najviac zaujala jeho najvzácnejšia trofej, medveďa hnedého, ktorého má od roku 2000. Piate stanovište pod vedením pána učiteľa Mgr. Dušana Paholíka sa nachádzalo priamo v areáli našej školy. Tu mali deti pripravené športové disciplíny ako hod medicinbalom,  tenisovou loptou a mohli si zahrať aj rôzne športové hry.                                                                      

      Na záver celého účelového cvičenia sa všetky triedy pod vedením triednych učiteľov sústredili na miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo vyhlásenie výsledkov súťaží i vyhodnotenie a ukončenie celého cvičenia. Pán starosta Matušík odovzdal víťazom ceny, ktorým sa veľmi potešili. Deti si odniesli množstvo zážitkov, „oprášili“ vedomosti v oblasti ochrany života a zdravia a dozvedeli sa veľa nových informácií, ktoré im sprostredkovali skúsení a ochotní ľudia. Vďaka nim sme prežili deň plný zážitkov, nadobudli sme nové vedomosti a praktické zručnosti, za čo im všetkým patrí veľká vďaka.

                                                                                         Mgr. Ivana Špániková, vedúca ÚC

     • PARASPORT24 tour

     • Naša škola sa zúčastnila dňa 2.9.2021 14. ročníka skvelej športovo-charitatívnej udalosti - PARASPORT24 tour. Cyklistický pelotón zložený z hendikepovaných športovcov a známych osobností zavítal aj k nám do Domaniže. Naši žiaci prišli povzbudiť športovcov. Veľký zážitok, obdiv k hendikepovaným ľuďom sme si všetci odniesli domov vo svojich srdciach.

       

     • Začiatok školského roka

     • Riaditeľka Základnej školy v Domaniži oznamuje žiakom školy,

      že otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8,00 hodine v triedach, prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci si prinesú:

      vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka  bezpriznakovost.docx

        (alebo môže rodič vyplniť tlačivo elektronicky cez cez edupage),

       - prezuvky,

      - 2 rúška.

      Rodičia prvákov sa stretnú s triednou pani učiteľkou, od ktorej dostanú potrebné informácie  a tiež prihlášky do školského klubu detí.

     • LETNÁ ŠKOLA 2021 - „ Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“

     • Predposledný prázdninový týždeň ZŠ v Domaniži ožila. Do školských lavíc sa posadili žiaci prvého a štvrtého ročníka. V laviciach moc času nestrávili, lebo ich p.uč. Mgr. D. Kovačovičová a Tkáčová sa snažili vyplniť program letnej školy hravou formou, zameranou najmä na budovanie kamarátskych vzťahov medzi spolužiakmi.

      Prvácka letná škola „ Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ bola naozaj rozprávková. Deti si každý deň prečítali jednu rozprávku a k nej vypracovali zábavné úlohy.                                                              

        V pondelok si vyrobili bábky k rozprávke Tri prasiatka a s nimi si ju v areáli školy zdramatizovali. Druhý deň ich čakala „ťažká práca“. Snažili sa spracovať ľan tradičným spôsobom na lamačke, česákoch. So Šípovou Ruženkou spoznali aj kolovrátok, vretienko, praslicu a to ako sa pestoval ľan a na čo sa používal im priblížila aj rozprávka Ako krtko k nohavičkám prišiel. Streda bola v letnej škole sladká. Psíček a mačička piekli meninovú tortu, do ktorej primiešali všeličo. Deti podľa receptu v školskej kuchynke upiekli výbornú bábovku. Vo štvrtok sa trieda zmenila na kino. V rozprávke O včielke Maji sa deti dozvedeli ako včely žijú v úli. O včielkach vedeli veľa, veď sú včielkova trieda. Dopoludnie strávili aj na ihrisku, kde si zahrali futbalový zápas. V piatok sa každé dieťa zmenilo na spisovateľa, ilustrátora a autora rozprávkovej knižky. Po dobre vykonanej práci slávnostne letnú školu ukončili v pizzérii. 

      Každá knižka Z rozprávky do rozprávky bude deťom pripomínať pekný a užitočne strávený čas s kamarátmi a pani učiteľkou.

      Ďakujeme.

      Žiaci 1.A a Mgr. Mária Tkáčová

     • Letná škola 2021 - "V zdravom tele, zdravý duch"

     •  

      Cez prázdniny sa život v ZŠ Domaniža nezastavil vďaka vedeniu školy, ktoré vypracovalo a zaslalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky projekt Letná škola 2021.

      Deti 4. A triedy aj touto cestou ďakujú za super zážitky.

      V pondelok sme upiekli a zjedli ríbezľový koláč s mrveničkou. V utorok nás pán farár Majtán zaviedol do Považskej Bystrice, kde sme si prezreli Kostol Návštevy Panny Márie. Prešli sme tiež Kalváriu a navštívili sme aj okresnú knižnicu. Tu nás zaujala kuchárska kniha pre slepcov. Všetci sme si vtedy uvedomili cenu ľudského zdravia. Netradičná olympiáda sa konala v strede týždňa. Súťažiaci najskôr vyhľadávali krajské mestá na mape a potom za ne súťažili. Po behu s mopom a horiacou sviečkou, váľaní sudov, plazení, bicyklovaní na stacionároch, florbale a tenise sa rozdávali fidorkové medaily. Štvrtkové počasie opekačke neprialo. Deti preto vytvorili pozvánku na narodeninovú oslavu a naučili sa aj prišívať gombíky. Tradičné opekanie zamenili za bowling a návštevu miestnej pizzérie. Vďaka bohatej úrode cukiet jednej z obyvateliek obce Domaniža sa v piatok okolie školy zmenilo na sochársky ateliér. Najskôr sme ho museli pozametať a potom tvoriť: sochy, lampy, svetlonosov...

      V priebehu týždňa sa na chodník kriedou nekreslilo, ale násobilkovalo a rysovalo. Pri hrách na skvelých detektívov, pátračov, spisovateľov a reportérov sa pravidelne a každý deň preopakovalo učivo zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy či vlastivedy.

      Bolo nám super.

      Ďakujeme.

      Žiaci 4. A triedy ZŠ Domaniža a triedna učiteľka Mgr. Daniela Kovačovičová

     • Letná škola počas prázdnin

     • Naša škola sa aj tetnto školský rok zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy a bola úspešná. V auguste 2021 bude Letná škola prebiehať 2 turnusoch (triedy 1.A a 4.A) od 16. 8. a do 20.8.202. 

      Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.

      Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

      Vzdelávanie bude mať hravý a zážitkový charakter. Aktivity letnej školy podporia tvorivosť a iniciatívnosť, duchovnú formáciu, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia.

     • Dotácia na stravu

     •  DOTÁCIE NA STRAVU pre šk. rok 2021/2022

      OZNAM

      pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ


      K poskytnutiu dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 je nevyhnutné predložiť:

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN) 

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (dieťa v ŽM)

       - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia môžu vyzdvihnúť  na ÚPSVaR v Považskej Bystrici  (2.poschodie, č.dv.208) v termíne od 12.07.2021 do 05.08.2021.

      Doklady z ÚPSVaR  musia rodičia odovzdať do 05.08.2021 na Obecnom úrade v Domaniži.

      Zároveň oznamujeme rodičom detí bez daňového bonusu, aby na obecnom úrade odovzdali do 05.08.2021 čestné vyhlásenie na poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na stravu_čestné vyhlásenie

      Bližšie info

     • Projektový deň 4.A trieda

     • Žiaci 4.A s triednou pani učiteľkou Mgr. Kovačovičovou si pripravili krásny Deň projektov. Projekty si zamerali na prezentáciu svojich záľub: cestovanie, živočíchy, techniku, šport, kultúru...

      Do projektov sa zapojili všetci žiaci. Spoločne strávili krásny deň.

      Foto, video: Martin Kučík 9.A, Mgr. G. Špániková

     • Hviezdoslavov Kubín - 1. miesto v okresnom kole


     • I v tomto školskom roku sme sa zapojili do postupovej súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentoval žiak 9. A - Dominik Bolega. Súťaž prebiehala prostredníctvom videonahrávok. 

      Dominik vo svojej kategórii (3. kategória - poézia) získal 1. miesto v okresnom kole. Blahoželáme mu a prajeme ďalšie úspechy:)

      Žiaka pripravila Mgr. Z. Dižová.