Navigácia

 • Floorbalový turnaj - žiaci vr. učitelia

  Do galérie Floorbalový turnaj - žiaci vr. učitelia boli pridané fotografie.

 • Výchovná koncert - LETart

  Do galérie Výchovná koncert - LETart boli pridané fotografie.

 • Lucie na škole

  Do galérie Lucie na škole boli pridané fotografie.

 • Naši strelci

  Do galérie Naši strelci boli pridané fotografie.

 • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo - 1. miesta

  Dňa 12.12.2017 sa konala postupová súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov ZŠ - okresné kolo v Považskej Bystrici. Žiak Tomáš Sádecký a žiačka Zuzana Sádecká zo 7.A triedy obsadili krásne 1. miesta. Žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Žiakov pripravila Ing. Lenka Hudeková. 

  Postupova_sutaz_-_okresne_kolo_Povazska_Bystrica_(1).pdf

   

 • Prezentácia projktu Titanic

  Do galérie Prezentácia projktu Titanic boli pridané fotografie.

 • Zober loptu nie drogy

  Do galérie Zober loptu nie drogy boli pridané fotografie.

 • Zober loptu, nie drogy!

  Každoročne v novembri uskutočňujeme na našej škole aktivity s heslom: „ Zober loptu, nie drogy!“ Presne tak to bolo aj v tomto školskom roku.

  Uskutočnili sme turnaje vo florbale. Posledný zápas: učitelia – žiaci sa uskutoční 15.12.2017 o 13,30h.

  Členovia žiackej rady si pripravili súťaže pre mladších spolužiakov. Nezabudli na reláciu o škodlivosti fajčenia.

  Žiaci 5. – 9. ročníka sa snažili rôznymi výtvarnými technikami vytvoriť projekt na tému: Vybral som si život, nie drogy...Snažili sa výtvarne ukázať, ako trávia svoj voľný čas, akým voľno časovým aktivitám sa venujú. Projekty v triedach boli naozaj nápadité a do celkového bodovania o najkrajšiu triedu si 5.A a 7.A pripísali po tri body a 6.A, 8.A a 9.A si pripísali po dva body. Projekty si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

  Kilometer pre svoje zdravie bola ďalšia aktivita, do ktorej sa mohli zapojiť naši žiaci. Zabehli si na Tri studničky a späť, alebo na stacionárnych bicykloch v posilňovni. Zabehli sme 132km.

  Prostredníctvom športových aktivít sme sa rozhodli vyzdvihnúť myšlienku zdravia a pohybovej aktivity pre naše zdravie.

  Deň prevencie prispieva každoročne k obohateniu vedomostí našich žiakov z oblasti škodlivosti drog, ďalej to je šikanovanie, zdravý životný štýl, pozitíva a negatíva internetu, kyberšikana  a trestno-právna zodpovednosť. Hodiny s odborníkmi boli netradičné, pútavé, poučné i zábavné. Dňa prevencie sa zúčastnili: pracovníčky CPPPaP z Považskej Bystrice: Mgr. Katarína Tomanová, Mgr.Janetta Urbanová a Mgr. Ivana Kľudáková, pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Považskej Bystrice a z Mestskej polície z Považskej Bystrice prišiel Ing.Peter Samek.

  Ďakujem všetkým, ktorí sa do uvedených aktivít zapojili.

                                        koordinátor Iveta Slížová

   

 • FLL - súťaž robotov - 3. miesto + špeciálna cena

  Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Na regionálnom kole v Žiline našu školu reprezentovali J. Masár, J. Keruľ, P. Masár, J. Matuna, M. Kučík, A. Lednický, J. Matejička, O. Kardoš. Chlapci v kategórii Robot Game obsadili krásne 3. miesto a získali aj špeciálnu cenu poroty. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov. Žiakov pripravila Mgr. G. Špániková.

 • FLL - súťaž robotov

  Do galérie FLL - súťaž robotov boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Dňa 7.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v prednese povesti.

  Víťazi v I. kategórii 2-3 ročník: 

  1. miesto Stela Jungová 2.A

  2. miesto Klára Lednická 2.A a  Adela Tkáčová 3.A,

  3. miesto Špánik Martin 3.A a Peter Kardoš 2.A.

   

  v II. kategórii 4-5 ročník: 

  1. miesto: Pavlína Dižová 5.A

  2. miesto: Ema Lagínová 4.A

  3. miesto: Lukáš Hricov 5.A

   

  v III. kategórii 6-7 ročník: 

  1. miesto: Dominik Bolega 6.A

  2. miesto: Adela Sádecká 7.A

  3. miesto: Gabriela Lednická 7.A

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný prednes a víťazom želáme veľa úspechov na okresnom kole v Považskej Bystrici.

 • Stretnutie rodičov, žiakov a zástupcov stredných škôl

  Kam po skončení, základnej školy?Táto otázka je aktuálna pre žiakov deviateho ročníka. Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie na ktoré prijali pozvanie zástupcovia stredných škôl: Strednej zdravotníckej školy, Gymnázia Rajec, Obchodnej akadémie, Strednej priemyselnej  školy , Strednej odbornej školy Ul. slovenských partizánov a Strednej odbornej školy  strojníckej. Na stretnutie boli pozvaní rodičia i žiaci 8.a 9.ročníka. Mali možnosť sa dozvedieť o perspektíve a možnosti štúdia na stredných školách.

 • Technická olympiáda, okresné kolo - 1. a 5. miesto

  Vo štvrtok 30. 11. 2017 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole technickej olympiády. To sa tento rok po novom  konalo v priestoroch odborných dielní SOŠ na Kmeťovej ulici v centre mesta Považská Bystrica. V kategórii A (8. a 9. ročník) našu školu reprezentovala dvojica Ondrej Kardoš a Martin Kardoš z 9. A. V kategórii B (5. – 7. ročník) súťažil za našu školu po prvý krát Martin Kučík zo 6. A.

  Aj vo svojom 8. ročníku bola technická olympiáda tradične rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretickú časť predstavovali testy, ktoré všetci žiaci vypracovávali samostatne. Celkom mohol každý žiak získať 50 bodov. Praktickú časť robili žiaci v kategórii B samostatne a mohli v nej získať ďalších 50 bodov. V kategórii A už žiaci pracovali vo dvojiciach, pričom sa im body z teórie spočítali. Spolu mohli v praktickej časti získať ďalších 100 bodov. Celkovo teda mohli získať 200 bodov.

  V kategórii A žiaci vyrábali „už tradične“ kŕmidlo pre vtáky a v kategórii B drevenú poličku. Hodnotilo sa dodržanie rozmerov, kvalita opracovania jednotlivých dielov, správna realizácia jednotlivých pracovných postupov, funkčnosť, kreativita a estetická úroveň výrobkov.

  Ondrej a Martin v kategórii A patrili v teoretickej aj praktickej časti k najúspešnejším a napokon aj získali prvé miesto. Ondrej tak vyhral okresné kolo už tretí rok po sebe. Martin Kučík v kategórii B nebol taký úspešný, no napokon obsadil veľmi pekné 5. miesto. Myslím, že ak bude mať snahu, má potenciál byť v budúcnosti úspešný napríklad aj ako Ondrej.

  Všetkým chlapcom úprimne gratulujeme a ďakujeme, že opäť raz vzorne reprezentovali našu školu. Ondrejovi s Martinom budeme držať palce 1. februára 2018 na krajskom kole.

  Vysledkova_listina_A.pdf

  Vysledkova_listina_B.pdf

  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/TO/8-rocnik-to-2017-2018/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej​​​​​​​

  =MB=


 • Mikuláš

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Vianočné trhy - Rada rodičov

  Do galérie Vianočné trhy - Rada rodičov boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda, okresné kolo - 1. a 5. miesto

  Do galérie Technická olympiáda, okresné kolo - 1. a 5. miesto boli pridané fotografie.

 • Nástrahy súčasnej doby - beseda

  Človek nesmie nariekať nad svojou dobou, z toho nič nevznikne .

  Doba je zlá, nuž si tu, aby si ju urobil lepšou. /škótsky pedagóg a filozof/

  Aj naši žiaci dostali podnetné odpovede na otázky o nástrahách dnešnej doby  od odborníčok  z Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici , PhDr. Moniky  Urdákovej, špeciálnej pedagogičky a Mgr. Anny Režnej, sociálnej pedagogičky, ktoré si pripravili dňa 20.11.2017 besedu pre žiakov 8. a  9. ročníka.

 • Beseda Nástrahy súčastnej doby pre 8. a 9. ročník

  Do galérie Beseda Nástrahy súčastnej doby pre 8. a 9. ročník boli pridané fotografie.

 • Kŕmenie vtáčikov

  Do galérie Kŕmenie vtáčikov boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Domaniža
  Domaniža103
  018 16 Domaniža
 • 042/4394541
  0911 439 454

Fotogaléria