Navigácia

 • Počítačová a profesijná diagnostika COMDI

  Počítačová a profesijná diagnostika COMDI, do ktorej sa dobrovoľne 11.01. 2019 zapojili žiaci 8.A, pomáha žiakom pri rozhodovaní v otázkach budúceho povolania. Pre správne rozhodnutie je potrebný rozbor osobnosti z hľadiska záujmov, ale i profesijných predpokladov.

 • Príroda je najlepšia telocvičňa

  Druháci zobrali sánky a behom rýchlo do Dolinky. Bolo že to veselosti , sánkovačky a smiechu do sýtosti. Líčka im  rumencom horeli , do školy sa vrátiť museli. Mgr. Daniela Kovačovičová

 • Medzinárodná súťaž Mladí reportéri

  Mladí reportéri je medzinárodný vzdelávací program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. Žiačka Michaela Martišíková z  9. A triedy sa zapojila do súťaže mladých reportérov s príspevkom: Bolo tu smetisko, chceme ho aj dnes?

  Súťažný príspevok:

  Bolo_tu_smetisko__chceme_ho_aj_dnes.pdf


 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 24.12.2018 a končia 7.1.2019. Škola začína 8.1.2019 (utorok).

 • PF 2019

 • Vianočná besiedka

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

 • Robotická súťaž FLL

  Do galérie Robotická súťaž FLL boli pridané fotografie.

 • Bábkové divadlo v Žiline - Perinbaba

  Do galérie Bábkové divadlo v Žiline - Perinbaba boli pridané fotografie.

 • Predvianočné tvorivé dopoludnie

  (tlačová správa)

  Dňa 11.12. 2018 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov ZŠ Domaniža predvianočné tvorivé dopoludnie , ktoré bolo realizované vďaka projektu „Múzeum v škole“, na ktoré získalo vlastivedné múzeum v roku 2018 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR (dotačný program „Kultúrne poukazy“).

  Po úvodnej prezentácii,  s názvom „Drotárstvo“,  vďaka ktorej sa žiaci 2. a 3. ročníka dozvedeli o histórii drôtovania v našom regióne,  sa deti pustili do samotného tvorenia. Oboznámili sa s prácou s drôtom a základným pracovným náradím, ktoré je potrebné k tejto činnosti. Za pomoci lektorov z vlastivedného múzea si vyrobili pekné dekoratívne predmety – motýlikov a vážky.

   Po prestávke nasledovala tvorivá aktivita pre žiakov 4. a 5. ročníka, v úvode ktorej sa jej účastníci oboznámili s možnosťami využitia kukuričného šúpolia na tradičné remeselné techniky a následne si zhotovili ceruzku zdobenú šúpolienkovou hlavičkou – dievčatá si vytvorili šúpolienky s dlhými konopnými vláskami a chlapci zasa hlavy s krátkymi, no moderne upravenými vlasmi.

  Žiakov pripravený program zaujal, spontánne sa zapájali do kreatívnej činnosti a počas zhotovovania drôtovaných výrobkov  a výrobkov zo šúpolia bola viditeľná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

  Tvorivo – edukačného programu sa zúčastnilo 70 detí a 4 dospelí.

   

  V Považskej Bystrici dňa 17. 12. 2018

   

  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

   

   

 • Dejepis naživo

  Do galérie Dejepis naživo boli pridané fotografie.

 • Vianočné aranžovanie

  Do galérie Vianočné aranžovanie boli pridané fotografie.

 • Predvianočné tvorivé dopoludnie

  Do galérie Predvianočné tvorivé dopoludnie boli pridané fotografie.

 • Prvácka pasovačka

  Do galérie Prvácka pasovačka boli pridané fotografie.

 • Lucie

  Do galérie Lucie boli pridané fotografie.

 • Porovnávacia súťaž - strelci

  V kategorii mladší žiaci 

  1. miesto MATEJ TOPOR

   

  V kategorii starší žiaci 

  1. miesto MATÚŠ EGLY

  2. miesto MÁRIO RYBÁR

  Pohár za 1. miesto v kategorii družstvo starší žiaci/žiačky v zložení:

  Matúš Egly,

  Mário Rybár,

  Jaroslav Mišúr. 

 • MIKULÁŠ A ČERTI

  Do galérie MIKULÁŠ A ČERTI boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda, okresné kolo - 2 x 5. miesto

  Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole technickej olympiády. To sa tento rok po druhý krát konalo v priestoroch odborných dielní SOŠ na Kmeťovej ulici v centre mesta Považská Bystrica. V kategórii A (8. a 9. ročník) našu školu reprezentovala dvojica Jakub Masár z 9. A a Zuzana Sádecká z 8. A. V kategórii B (5. – 7. ročník) súťažil za našu školu Šimon Briestenský zo 7. A.

  Aj vo svojom 9. ročníku bola technická olympiáda tradične rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretickú časť predstavovali testy, ktoré všetci žiaci vypracovávali samostatne. Praktickú časť robili žiaci v kategórii B samostatne. V kategórii A už ale žiaci pracovali vo dvojiciach. V kategórii A žiaci vyrábali „klepkáč“ a v kategórii B stojan na kľúče. Hodnotilo sa dodržanie rozmerov, kvalita opracovania jednotlivých dielov, správna realizácia jednotlivých pracovných postupov, funkčnosť, kreativita a estetická úroveň výrobkov.

  Po spočítaní bodov a vyhodnotení výsledkov skončili Jakub Masár a Zuzana Sádecká na 5. mieste. Zhodou okolností aj Šimon Briestenský obsadil napokon 5. miesto.

  Jakubovi, Zuzke a Šimonovi gratulujeme a ďakujeme, za ich snahu pri reprezentácii našej školy. Žiakov pripravil Mgr. M. Brveník.

   

  =MB=

 • Celoslovenská súťaž GROBOT - 5. miesto

  Robot Slaninomax Turbo 3000 - Martin Kučík, Matúš Trenčiansky, Alex Lednický

 • Celoslovenská súťaž GROBOT - 5. miesto

  Robot Slaninomax 3000 - Martin Kučík, Matúš Trenčiansky, Alex Lednický

 • Celoslovenská súťaž GROBOT - 6. miesto

  Robot na zdobenie medovníkov - Matúš Špánik, Dominika Lapuníková, Matej Topor

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Domaniža
  Domaniža103
  018 16 Domaniža
 • 042/4394541
  0911 439 454

Fotogaléria